Indexfonderna med bäst sharpekvot

Fondkommentar Här är indexfonderna som har bäst riskjusterad avkastning. De allra flesta har ett ESG-filter som tar bort några bolag från index, vilket på sikt skapat mervärde för fondandelsägarna.

Placera har tittat närmare på indexfonder som presterat bäst när det gäller den riskjusterade avkastningen under de tre senaste åren.

En indexfond eller indexnära fond är ett begrepp på en passivt förvaltade fond. En fond som har som mål att investera efter ett index. Men de senaste årens starka hållbarhets– och ESG-trend har gjort att många fondbolag skruvat om i sitt indexfondsutbud.

Det innebär oftast att fondbolagets policy för hållbara och ansvarsfulla investeringar får genomslag på jämförelseindex. I praktiken innebär det att det sker en exkludering av de bolag som ingår i det valda indexet, men som faller bort då bolaget inte uppfyller alla hållbarhetskriterier.

Det finns ett antal hållbarhetskrav som är gemensamt för många fondbolag i Sverige. Det handlar om ett antal baskrav som oftast omfattar som bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen som landminor, kluster- och kärnvapen. Vanligt förekommande är även en exkludering av bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Men det är viktigt att tänka på att det skiljer en hel del mellan fondbolagens hållbarhets- och ansvarsfulla investeringspolicys, vilket gör att vissa adderar på ytterligare krav som ska uppfyllas av bolagen för att inte bli exkluderade.

När väl exkluderingsprocessen är genomförd innebär det att fonden investerar i ett färre antal bolag än som ursprungligen ingick i indexet. Och med färre antal bolag att investera i så ger det större vikt i de bolag som klarar hållbarhetskraven. Det skapar en fond som överviktar vissa sektorer och underviktar andra sektorer, jämfört med ursprungsindexet.

Det är en indexavvikelse som skapat en högre riskjusterad avkastning för ett antal indexfonder som jag tagit från Avanzas utbud av indexfonder. Tabellen innehåller den riskjusterade avkastningen för respektive fond i form av sharpekvot.

Sharpekvot är ett mått som visar förhållandet mellan den avkastning du får och den risk du tar när du investerar. Till skillnad mot när du bara tittar på hur hög avkastning du får, tar sharpekvoten hänsyn till att det finns mindre riskfyllda alternativ genom att formeln tar hänsyn till den riskfria räntan. beaktning.

Med riskfri ränta menas den avkastning du kan få utan att ta någon risk, till exempel om du skulle låna ut dina pengar till staten eller placera dina pengar på ett sparkonto med ränta. Hög sharpekvot innebär att avkastningen är hög i förhållande till risken, och vice versa.

Värt att notera är att en hög Sharpekvot inte är detsamma som hög avkastning. Låg avkastning till låg risk kan generera oftast en högre sharpekvot än hög avkastning till mycket hög risk.

Den indexnära fonden Handelsbanken USA Index Criteria (A1 SEK) har den högsta riskjusterade avkastningen mätt som sharpekvot på hela 1,32.

När vi tittar närmare på fondens innehav visar det sig att Handelsbankens hållbarhetsprocessenr gör att fonden har störst övervikt i hälsovårdssektorn och tekniksektorn med 2,6 respektive 2,3 procentenheter.

Vi hittar även stora avvikelser inom energisektorn som fonden inte investerar i som väger knappt 4 procent i index. Även allmännyttiga bolag har en stor undervikt och avvikelse från index.

Det har skapat en indexnära fond med lägre risk mätt som standardavvikelse än index och snittet av fondkategorin USA-fonder. Samtidigt har fondens avkastning varit högre än både index och kategorisnittet, vilket är faktorerna bakom den höga sharpekvoten.

Nu har ju vårt exempel gynnats den senaste tre årsperioden av att teknikbolagen haft en hög avkastning och energibolagen gått svagt fram till det senaste året.

Men som fondinvesterare kan det vara värt att lägga ner lite extra tid på att se vilka ESG-kriterier fondbolaget använder. Under den senaste treårsperioden är det uppenbart att det har gjort skillnad och särskilt bland USA-indexfonder.

Men sedan kriget i Ukraina startade blåser det nya ESG-vindar.

Den starkaste vinden just nu är vapentillverkare som allt fler tycker är nödvändiga för att bevara fred. Det diskuteras nu hos flera fondbolag om hur man kan skruva om sin hållbarhetspolicy och funderar nu på att inte exkludera en viss del av vapentillverkarna så att de blir investeringsbara igen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -