Två USA-fonder för den långsiktige

Fondanalys USA är världens största ekonomi, och med en enorm hemmamarknad är många bolag skyddade från dagens problem med krig i Ukraina och ansträngda leverantörskedjor. Placera tipsar om två USA-fonder.

Börsvärdet på USA-börserna utgör drygt 61 procent av det globala börsvärdet, vilket gör det till en ohotad gigant. Tokyobörsen är världen näst största med mer modesta 5,4 procent. Londonbörsen kniper tredjeplatsen på 3,7 procent.

USA är förvisso världens största ekonomi, men landets BNP utgör bara 16 procent av den globala ekonomin. USA är ovanligt innovativt och inte minst är landet duktigt på att få fram stora bolag. Och hela nio av de tio största bolagen i världen mätt i börsvärde är från USA. Taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC letar sig in på listans niondeplats.

Som fondinvesterare bör man ha en långsiktigt USA-exponering. Det visar inte minst de senaste fem årens avkastning.

S&P 500

En bred USA-indexfond har stigit med drygt 110 procent, mätt i svenska kronor jämfört med en bred svensk indexfond som avkastat runt 80 procent. Även på kort sikt i år har en USA-indexfond klått Stockholmsbörsen med råge.

Men de senaste årens uppgång i USA har varit extremt polariserad. De fem största bolagen har drivit mycket av indexuppgången, vilket var extra tydligt under fjolåret. Det är också tydligt att amerikanska små- och medelstora bolag inte hängt med de senaste årens uppgång, vilket jag återkommer till när det gäller fondvalen.

Visst finns det moln på himlen i form av räntehöjningar, accelererande inflation och geopolitiska spänningar. Orosmoment som gör att börserna varit volatila och svängiga i år. Men å andra sidan växer den globala tillväxten över sitt historiska snitt och allt fler covid-19 restriktioner lättas nu upp, vilket är positivt för de hårt ansträngda transport- och leverantörskedjorna. Samtidigt tror optimisterna att inflationen i USA nått sin topp och räntehöjningarna i USA slutar under nästa vår.

Vinsttillväxten i USA är bra, till viss del skyddad av den stora inhemska marknaden och långt geografiskt ifrån kriget i Ukraina. Vinsterna för de 500 största USA bolagen väntas växa med 12,6 procent i år. Och medelstora bolag har en betydligt högre vinsttillväxt på drygt 20 procent.

Vinsttillväxten för globalt aktieindex landar i år på drygt 11 procent enligt indexberäknaren MSCI och räknar vi bort drygt 61 procent som är USA bolag är vinsttillväxten ännu lägre.

För den som vill öka sin USA-exponering har jag två helt olika fondval. Det första är en passivt förvaltad indexnära fond med fokus på de 500 största och mest likvida USA-bolagen. Det andra är en aktivt förvaltad fond som letar investeringar bland medelstora bolag.

Urvalet av indexnära USA-fonder är en handfull. Jag valde en med en hög riskjusterad avkastning för de tre senaste åren samt med en av de lägsta avgifterna.

Länsförsäkringar USA Indexnära följer det breda S&P 500 indexet som räknas som ett av världens mest erkända aktieindex. Indexet ger en bra riskspridning och exponering på unt 80 procent av USA:s totala börsvärde.

Fonden placeras i fondkategorin ”USA, mixbolag”, vilket innebär att den innehåller en balanserad blandning av värde- och tillväxtbolag med tonvikt på stora bolag.

(Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Länsförsäkringars policy för hållbara investeringar, som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.  Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen.)

Totalt handlar det om runt 460 bolag, från de allra minsta bolagen med ett börsvärde kring 300 miljarder kronor till de absolut största drakarna som Apple med ett börsvärde på 25 700 miljarder kronor. Det genomsnittliga bolaget i fonden har ett börsvärde på ungefär 750 miljarder kronor.

Andelen stora bolag är drygt 81 procent och medelstora bolag utgör resterande del. Teknikbolag på 26 procent är den största sektorn, och näst största sektor är finansbolag tätt följt av hälsovårdssektorn. Båda sektorerna landar på drygt 14 procent vardera i vikt.

Tio största innehaven
Apple 7,0%
Microsoft 5,9%
Amazon 3,6%
Tesla 2,3%
Alphabet A Class 2,1%
Alphabet C Class 2,0%
NVIDIA 1,7%
Berkshire Hataway Class B 1,7%
Meta Platforms Class A 1,4%
United Health Group 1,2%
Källa: Morningstar 31 mars 2022 28,9%

 

De tio största innehaven står för 29 procent av fondens värde, vilket ger en bra riskspridning. Största bolag är Apple med en vikt på knappt 7 procent, följt av Microsoft och Amazon.

Länsförsäkringar USA Indexnära har haft en högre avkastning än kategorisnittet av USA-fonder de senaste tre och fem åren. Det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet och jämförelseindex, vilket gör det till en riktigt bra prestation. 

Länsförsäkringar USA Indexnära   Kategori
Avkastning % 5 år 111,8 98,5
Avkastning % i år -3,2 -4,5
Risk % 3 år 15,2 15,1
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,6  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: USA, Mix bolag  
Förvaltare: Stephanie Yardley  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar 11 april 2022    

 

Det är en billig indexnära fond med 0,2 procent i avgift, som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Länsförsäkringar USA Indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Mitt andra fondval kan få ett och annat ögonbryn att höjas. Det handlar om en USA-fond med investeringsfokus på innovativa medelstora bolag.

En fondkategori som haft både högre risk i form av standardavvikelse och lägre avkastning, och inte minst är det en aktivt förvaltad fond med betydligt högre avgift en än indexfond med fokus på de största USA-bolagen.

Men jag tänker att en aktivt förvaltad USA-fond med fokus på medelstora bolag kan vara ett bra komplement för framtiden.  Och det gör riskspridningen ännu bättre med exponering mot medelstora bolag.

Det finns flera faktorer som talar för små- och medelstora bolag, förutom att de är förknippade med högre risk och högre tillväxt då de växer från en lägre bas.

Det finns oftast ett tydligt entreprenörskap i mindre bolag. Små- och medelstora bolag har tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet. Och det är lättare att växa från en liten bas. Inte minst så är mindre bolag underanalyserade. Och historiskt har det varit ganska många uppköp för just små- och medelstora innovativa bolag, vilket oftast ger en bra avkastning.

Den stora tillväxtpotentialen finns bland de mindre bolagen. Man får inte glömma bort att flera stora bolag som Amazon och Tesla har gjort en snabb resa från litet bolag till ett jättebolag mätt i börsvärde. Den gemensamma nämnaren är en tydlig innovationskraft.

Vi hittar de nya storbolagen inom en uppsjö av sektorer. Många har gemensamt att de har nya affärsmodeller och ofta digitalisering, men framför allt har de innovation gemensamt. Och det finns många nystartade amerikanska bolag som har ambitionen att bli riktigt stora på sikt. Den stora inhemska marknaden i USA är en stor fördel för de små- och medelstora USA-bolagen.

Placera gillar sedan tidigare UBS EF Mid Caps USA. Fonden förvaltas av Peter Bye och Eric Garfunkel. Teamet har lång tidigare erfarenhet av förvaltning av USA-bolag.

Peter Bye och Eric Garfunkel

Teamet förvaltar totalt fem fonder på närmare totalt 90 miljarder kronor. Fonderna har stort fokus på tillväxtbolag. UBS EF Mid Caps USA investerar i huvudsak i bolag som har ett marknadsvärde på mindre än 10 miljarder dollar vid investeringstillfället. Fonden klassas av Morningstar som USA, medelstora bolag.

UBS:s policy för hållbara investeringar genomsyrar investeringsprocessen. Förvaltarna letar efter bolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde på maximalt 10 miljarder dollar, med starka marknadspositioner och bra långsiktiga framtidsutsikter för strukturell tillväxt.

Teamet förlitar sig mycket på egen fundamental aktieanalys för fondens investeringar. Man letar efter kvalitetsbolag med en bra organisk tillväxt.

Fokus är att hitta bolag med en bra och stigande lönsamhet i kombination med en stark och beprövad affärsmodell. Det är viktigt att bolaget har en uthållig affärsmodell och verkar på en marknad med höga inträdes barriärer för konkurrenter. Man föredrar marknadsledande bolag, vilket gör att de kan vara prisledande och sätta priset för att öka marginaler. Något som är viktigt när inflationen stiger.

Tillväxtbolagen delas upp efter tre olika tillväxtteman; cyklisk tillväxt, klassisk tillväxt och uthålliga elittillväxtbolag. Cykliska tillväxtbolag investerar de i när det uppstår felprissättningar.

För klassiska tillväxtbolag skapas det investeringstillfällen vid stora marknadssvängningar, precis som nu när marknaden handlat ner teknik- och tillväxtbolag.

Uthållig elittillväxt är bolag som växer oerhört snabbt och där marknaden från tid till annan underskattar tillväxtpotentialen.

Utifrån de olika tillväxttemana sätter man ihop en diversifierad fondportfölj på mellan 30 och 50 bolag. Idag finns det 49 innehav i fonden som avviker mycket från index. Fonden har en klar övervikt i tillväxtbolag.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig. Av fondens tio största innehav har fem av dem varit med i fonden mer än 2 år och fondens största innehav har varit med i över sex år.

De tio största innehaven väger totalt 32 procent av fondens värde. Inget innehav väger mer än 4,1 procent vilket ger fonden en bra riskspridning. Totalt 52 procent av fondens innehav är medelstora bolag, och småbolag utgör drygt 8 procent. Resterande andel är stora bolag.

Tio största innehaven
Cadence Design Systems  4,1%
Palo Alto Networks 4,0%
Arista Networks 3,5%
TransDigm Group 3,2%
Lululemon Athletica 3,1%
LPL Financial Holdings 3,0%
Chiptle Mexican Grill 3,0%
Dexcom 2,9%
IQVIA Holdings 2,8%
Take-Two Interactives Software 2,7%
Källa: Morningstar 31 mars 2022 32,2%

 

Största sektor är teknikbolag som utgör en tredjedel av fonden, vilket är en klar övervikt mot kategorisnittet. Näst största sektor är sällanköpsbolag på 19 procent, vilket är en övervikt. Hälsovård är fondens tredje största sektor på knappt 17 procent, vilket är en neutralvikt.

Fonden har haft en bra avkastning på 106 procent mätt i kronor de senaste fem åren vilket gör den till klassledare. Avkastning för kategorisnittet är 73 procent. Men avkastningen har kommit till en risk som är högre än kategorisnittet, trots det är det en bra prestation.

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P   Kategori
Avkastning % 5 år 106,7 72,9
Avkastning % i år -12,6 -8,4
Risk % 3 år 23,2 21,9
Betyg* 4  
Avgift%/år 2,0  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: USA, medelstora bolag  
Förvaltare: Peter Bye  
* Morningstar har 5-gradig skala Eric Garfunkel  
Källa: Morningstar den 11 april 2022    

 

Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag drygt 2 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på UBS EF Mid Caps USA trots att den totala avgiften landar på 2 procent. Men vi tror att fonden över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning.

Vi ser UBS EF Mid Caps USA som en krydda i en fondportfölj och inte minst i kombination med en indexnära USA fond med fokus på storbolag.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P Köp 28 861,18 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 644,98 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -