Två finska kandidater till portföljen

Aktier Den finska börsen har precis som mycket annat fått rejält med stryk under 2022. Placera har valt två finska aktier som är värda att lägga in på bevakningslistan.

Det breda finska indexet OMX Helsinki PI är ner nästan 25 procent i år och på fem år ligger kursutvecklingen runt nollan. Placera har valt ut två finska bolag som rider på olika megatrender. 

Scanfill är en finsk kontraktstillverkare som grundades 1976 av Jorma Takanen. Kontraktstillverkning innebär att ett företag tillverkar produkter på uppdrag för ett annat företag och generellt sett ligger fabrikerna nära kunderna. 

I och med Ukraina-kriget och pandemin insåg många företag att leveranskedjan är sårbar vilket lett till att många flyttar hem sin produktion. Att bolag tar hem sin tillverkning gynnar Scanfil. Några andra trender som talar för bolaget är hållbarhetstrenden (transportsträckorna blir kortare) och elektrifieringstrenden.

Bolagets verksamhet finns i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland, USA och Kina. Familjen Takanen är fortfarande involverade i Scanfil och har sammanlagt ett ägande på över 40 procent i bolaget. Exempelvis äger ordförande Harri Takanen 15 procent. 

I den senaste rapporten växte omsättningen till 210 miljoner euro vilket motsvarar en tillväxt på 23 procent. Bolaget uppger att de påverkats negativt av valutan och brist på komponenter. Rörelsemarginalen ligger på 5 procent. 

Scanfils långsiktiga mål är att växa 5-7 procent organiskt och dela ut en tredjedel av vinsten. Direktavkastning prognostiseras landa på nästan fyra procent nästa år och bolaget har en nettoskuld/ebitda på 1,5. 

Baserat på rullande 12 månader värderas Scanfil till en ev/ebit-multipel på 11 vilket är lite under det historiska snittet. Scanfil värderas dock lägre än exempelvis de svenska branschkollegorna Note (15) och Hanza (13). 

Aktien är ner 25 procent i år och börsvärdet ligger idag på 360 miljoner euro. Scanfil passar den lite mer försiktige investeraren som vill rida på en megatrend och samtidigt få en fin kupong varje år. 

Qt Group är verksamt inom mjukvara för bildskärmar. Väldigt enkelt förklarat kan man säga att det är som bildskärmens Photoshop. När du exempelvis ska höja musikvolymen i din nya Mercedes har sannolikt QT:s mjukvara varit involverad i utvecklingsarbetet. 

Qt:s teknologi används idag av mer än 1,5 miljoner utvecklare i över 70 olika branscher. Bolaget verkar på den globala marknaden för programvaruutvecklingsverktyg. Bland branscher där mjukvaran används finns exempelvis fordonsindustrin och tvättmaskinsindustrin.  

Med hjälp av QT behövs bara en enda programvarukod för alla operativsystem, plattformar och skärmtyper. Mjukvaran gör utvecklarna mer effektiva och utvecklingstiden för kundernas produkter blir därför kortare. 

Qt var tidigare en del av Nokia och 2012 såldes QT-tekniken till det finska bolaget Digia. QT knoppades sedan av från Digia och börsnoterades 2016. Sedan dess är aktien upp över 800 procent, detta trots en nedgång på över 70 procent i år. Börsvärdet uppgår till nästan en miljard euro och bolaget har idag över 300 medarbetare. 

Det största och viktigaste delen av intäkterna kommer från revenueshare-modellen. Intäktsmodellen innebär att bolaget får betalt för exempelvis varje diskmaskin eller bil som säljs med Qt:s mjukvara. Bolaget tjänar även pengar på mjukvaruunderhåll och konsultation. 

En trend som ger Qt vind i ryggen är digitaliseringstrenden, framförallt IoT (internet of things). Att allt fler produkter blir digitala och har bildskärmar gynnar bolaget. Branschbedömare uppskattar att IoT-marknaden kommer ha en årlig tillväxttakt på runt 20 procent fram tills 2030. 

Qt-tekniken är en öppen källkod vilket gör att utvecklare runt om i världen tillsammans bidrar till att ständigt utveckla och förbättra mjukvaran. Enligt bolaget är den öppna källkoden en konkurrensfördel. Som användare av en mjukvara skapat under öppen källkod kan man själv se hur en mjukvara är skriven.

Rörelsemarginalen ligger idag på 20 procent och under de tolv senaste månaderna uppgår försäljningen till 135 miljoner euro. Det är värt att tillägga att bolaget sänkt sina försäljningsutsikter för 2022 där man nu tror på en tillväxt mellan 20-30 procent. Tidigare uppskattade man att tillväxten skulle landa på 30-40 procent.

Qt group  2022e 2023e 2024e
Ev/sales  6 4,5 3
Ev/ebita 24 16 12

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till en ev/ebita-multipel på 24 vilket är historiskt lågt. Det är dock ett fåtal analytiker som täcker bolaget och det finns risk för att prognoserna behöver revideras ner. På rullande tolv månader ligger ev/ebita-multipeln på 35. 

Båda bolagen kommer påverkas negativt av sämre tider och frågan är om detta är diskonterat i aktiekurserna ännu. En djupare lågkonjunktur är troligen inte inprisad. Se därför bolagen som inspiration till potentiella köpkandidater ifall att de skulle fortsätta falla. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -