De bästa fonderna på tre års sikt

Fondkommentar De senaste tre åren hör sannolikt till en av de mest innehållsrika och volatila perioderna för fondsparande någonsin. Placera har listat de fonderna som klarat den svängiga perioden bäst.

När jag har gjort tidigare fondlistor över avkastningen på både tre- och femårsperioder har de oftast dominerats av teknikfonder. Men nu är det annorlunda.

Hösten 2019 såg vi slutet på en lång konjunkturuppgång som skapat starka börsuppgångar under flera år. Sedan kom starten av Covidpandemin under vintern 2020 som satte marknaden i gungning och skapade en stor och brant nedgång.

Med stora stimulanser från centralbanker och regeringar vände börserna till en tvär uppgång. En uppgång som skyndande på digitaliseringen som fick många tillväxtorienterade aktier att accelerera, och lyfta investerarnas sentiment till nya toppnivåer.

Börstoppen för många tillväxtbolag nåddes i februari 2021, när de första signalerna på kraftigt stigande inflation och stigande marknadsräntor överraskade finansmarknaden. Efter det har intresset för värdebolag växt hos investerarkollektivet samtidigt som man började sälja av räntekänsliga tillväxtbolag.

En investeringstrend som fortsatt och fick ny kraft i och med Rysslands invasion av Ukraina i slutet på februari. Invasionen satte ytterligare fart på inflationen samtidigt som centralbankerna snabbt bytte fot från stora stimulanser och nollränta till allt aggressivare räntehöjningar. En giftig kombination som drivit börserna till allt lägre nivåer och inte minst fått risktagandet hos investerarna att nå nya bottennivåer.

Under den ovanligt volatila treårsperioden har en global indexfond ökat med runt 35 procent mätt i svenska kronor. USA-indexfonder klår med råge globalindex med en avkastning på närmare 50 procent, även det omräknat till svenska kronor.

En bred svensk indexfond har halkat efter i avkastningen de tre senaste åren och uppvisar en ovanligt låg treårsavkastning på drygt 11 procent. Det är lite bättre än en bred tillväxtmarknadsfond som stigit knappt 10 procent. Japan och Europa har haft det lite kämpigare med avkastningar mellan 6 och 7 procent.

De tio globala huvudsektorerna visar på en spretig avkastning under treårsperioden. Hälften av sektorerna har stigit och den andra hälften uppvisar minusavkastning, mätt i dollar.

Två sektorer sticker ut. Tekniksektorn har haft klart högst avkastning på drygt 43 procent, följt av hälsovårdssektorn på 23 procent. Råvarusektorn och sällanköpsvaror har stigit, men betydligt mer modest.

Tuffast har det varit för defensiva telekommunikation som tappat närmare 39 procent i värde de tre senaste åren.

Den svenska kronan har haft en svängig resa mot den amerikanska dollarn under perioden. En dollar kostar nu närmare 11,45 kronor, för tre år sedan var kursen 9,80 kronor. Det ger en klar medvind för dollartillgångar när vi räknar om avkastningen till svenska kronor. 

Jag har listat de fonder som har högst avkastning de senaste tre åren från Avanzas fondutbud på drygt 1300 fonder. Listan innehåller 30 fonder som alla har avkastat minst 56 procent.

Vinnarlistan består av en stor del olika investeringsstrategier. De två dominerande fondkategorierna är branschfonder inom teknik och fonder som investerare i förnyelsebar energi. Totalt hittar vi hälften av vinnarfonderna inom de två fondkategorierna.

Fond 3 år i år
Thematica - Future Mobility 299% −2%
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 136% 2%
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn A Acc USD 99% 5%
DNB Fund Renewable Energy retail A 96% −7%
BNP Paribas Energy Transition C C 95% −20%
Swedbank Robur Globalfond A 84% −9%
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD 75% −17%
IKC Sverige Flexibel 75% −34%
RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR 72% −11%
BGF Future of Transport A2 70% −10%
DNB SMB A 70% −7%
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD 69% 29%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 68% −8%
Swedbank Robur Technology A 68% −20%
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR 65% −24%
Swedbank Robur Small Cap USA A 63% −10%
Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU 61% 39%
BGF Sustainable Energy A2 61% −9%
BGF World Mining A2 59% −1%
BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD 59% 22%
BGF World Technology A2 58% −24%
Öhman Global Growth A 57% −27%
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 57% −2%
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) 57% 4%
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 57% −9%
Schroder ISF Hlthcr Innovt A Acc USD 56% −5%
JPM US Technology A (acc) USD 56% −27%
PLUS Mikrobolag Sverige Index 56% −26%
IKC Global Flexibel 56% −6%
Mirae Asset Sst India Sect Ldr Eq A USD 56% 11%
Källa: Avanza och Morningstar den 27/9 -22  

 

Listan består av råvarufonder, hälsovårdsfonder, USA-fonder, några småbolagsfonder och en mellanösternfond och slutligen en Indienfond.

De fem bästa fonderna har lyckats väl under perioden. Avkastningen spänner från 95 procent till otroliga 299 procent. Men de har i stort sett ett gemensamt tema, fyra av fem fonder är utpräglade branschfonder inom förnyelsebara energifonder.

Klart högst avkastning har en tematisk fond som i huvudsak investerar i elbilar och värdekedjan runt elbilstekniken. Fonden Thematica - Future Mobility Retail är de tre senaste årets klara vinnare med en avkastning på närmare 300 procent.

Fonden har 47 investeringar kring temat framtidens mobilitet och huvuddelen av bolagen är klassificerade som små tillväxtbolag. Den är klassad som en branschfond inom ny teknik av Morningstar, men 70 procent av innehaven hör hemma i råvarusektorn. Fonden består till 43 procent av småbolag och 20 procent medelstora bolag. Alla har en tillväxtbolagskaraktär.

Fondens tio största bolag väger 47 procent av fondens värde. Australiska bolag väger tyngst på 35 procent, följt av sydkoreanska bolag på 23 procent.

Det största innehavet är den australiska kobolt- och nickelproducenten Jervois Global på knappt 7 procent. Fonden övriga fyra största innehav är alla involverade i den gröna råvaran litium. Litiumpriset har stigit med runt 800 procent de senaste tre åren, vilket är en stor bidragsfaktor till periodens höga avkastning.

Vi hittar fyra branschfonder inom det heta området förnybar energi på de nästkommande fyra högsta platserna.

Förnyelsebar energi var stekhett under 2020 och nådde en ny kokpunkt med flera rekordnoteringar under januari 2021. Vinsthemtagningar och ett svalnande intresse när inflationen och marknadsräntorna steg fick många förnyelsebara energiaktier att backa och sedan röra sig sidledes fram till kriget i Ukraina startade.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har förnybar energi fått förnyat förtroende hos många investerare. Invasionen lyfte Europas energisäkerhetspolitik högt upp på agendan. Även USA:s stora klimatreform har fått investerarna optimism att stiga betydligt.

Bäst av det fyra fonderna är Handelsbanken Hållbar Energi, med en avkastning på 136 procent.

Fonden förvaltas av Patric Lindqvist. Han letar bolag globalt som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Gärna i bolag som kan bidra till effektivare energianvändning genom alternativa energikällor eller miljöteknik. 

Patric Lindqvist

Totalt är fonden investerad i drygt 80 innehav. Amerikanska bolag utgör största delen av fonden på drygt 38 procent, följt av kinesiska bolag på drygt 20 procent och norska bolag är tredje störst på drygt 8 procent.

Störst aktie i fonden är det australiska litiumbolaget Allkem på 4,8 procent. Näst störst bolag är amerikanska livsmedelskemibolaget Darling Ingrediens som bland annat återvinner fetter och oljor från restauranger

sjätte plats hittar vi den klart bästa globalfonden. Swedbank Robur Globalfond har stigit med 84 procent, vilket utklassar både kategorisnittet av globalfonder och jämförelseindex.

Fonden förvaltas av Kristofer Barrett, som även förvaltar Swedbank Robur Technology (på listans fjortonde plats). Fonden har en betydligt lägre standardavvikelse än fondkategorin och den högsta riskjusterade avkastningen i hela fondkategorin, vilket imponerar.

Kristofer Barrett

Den bästa teknikfonden är den globala teknikfonden Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD. Den är aktivt förvaltad och investerar i väletablerade teknikbolag och även i medlestora teknikbolag. Fonden består till 39 procent av små- och medelstora bolag, vilket är betydligt mer än kategorisnittet.

Fonden investerar i drygt 60 aktier och har en tydlig riskspridning de 10 största innehaven väger knappt 40 procent. Apple är fondens största innehav på drygt 6 procent, och har en kursuppgång på närmare 178 procent de tre senaste åren.

Det är klart att vinnarfonder de tre senaste åren är en brokig skara fonder men det handlar ändå om att de fonder som letar sig in på listan är klassledarna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -