Svolder: Så ser portföljen ut nu

Kommentar Svolder har sedan starten 1993 haft en fenomenal avkastning och bara de senaste fem åren leveraret en avkastning på 85 procent. Bolagets VD Ulf Hedlund har varit med sedan start och meddelade i somras sin avgång. Placera har tittat närmare på investmentbolaget som idag handlas runt substansvärdet.

Att äga investmentbolag kan vara ett bra alternativ till fondsparande, förutom att få en diversifiering kan du dessutom vid vissa perioder köpa de underliggande tillgångarna till rabatt. En fördel för investmentbolagen är att de inte behöver ta hänsyn till eventuella in- och utflöden av likvida medel, vilket de flesta fonder behöver hantera.

Under åren 2020 och 2021 blev de flesta av börsens investmentbolag populära. Stora flöden till investmentbolagen drev upp aktiekurserna och resulterade i att flertalet av dem handlades till premie. Efter årets nedgång är läget nu annorlunda där majoriteten av Investmentbolagen handlas till rabatt eller på substans. I veckan rapporterade Svolder sitt substansvärde som noterades till 51 kronor per aktie, vilket innebär att aktien i skrivande stund handlas i princip på substansvärdet.

Svolder är investmentbolag som investerar i svenska små- och medelstora bolag, vilket innebär bolag med ett börsvärde under 20 miljarder kronor. Investeringarna görs enbart i bolag som redan är etablerade, tjänar pengar och har för avsikt att långsiktigt dela ut pengar. Idag består portföljen av totalt 19 bolag.

Största innehaven per den sista augusti var New Wave Group, Troax Group, Garo, Elanders och Engcon. Svolder hade per utgången av augusti en kassa motsvarande 12 procent av substansvärdet.

 

Marknadsvärde, MSEK

Andel av substans, %

New Wave Group

884

15,1

Troax Group

473

8,1

GARO

469

8

Elanders

467

8

Engcon

436

7,4

Källa: Svolder 2022-08-31

I takt med att Svolder ökar eller minskar sina innehav och aktierna rör sig, förändras storleken på de största innehaven. En större förändring som skett på senaste tiden är försäljningen av Nordic Waterproofing som tidigare var ett av Svolders större innehav. Hela aktieposten såldes till Kingspan för 195 kronor per aktie vilket är imponerande då aktien vid tillfället handlades runt 150 kronor. Svolder hade ägt aktierna sedan noteringen 2016 och vid försäljningstillfället gett en avkastning om 130 procent.

Under verksamhetsåret (juli 2021 – augusti 2022) gjordes de största nettoköpen i Engcon, Viva Wine Group, Elanders, Nivika Fastigheter och New Wave Group.

New Wave Group

New Wave Group, med lyckade satsningar utanför Sverige, är idag Svolders största innehav. Bolaget redovisade rekordsiffror under andra kvartalet och ser en fortsatt hög global efterfrågan på deras produkter. New Wave har kända varumärken som Craft, Cutter & Buck och Kostad Boda. Under första halvåret rapporterade bolaget en nettoomsättning på 3,8 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 15 procent. Nettoomsättningen var 38 procent högre än samma period föregående år. Exklusive utdelning är aktien ner -7 procent i år.

Troax Group

Troax, som tillverkar och säljer nätpaneler hade ett rekordår 2021. Bolagets produkter används för maskinsydd, lager och enklare förråd. Under 2022 har bolaget haft en svagare tillväxt till följd av avvaktande kunder inom automatiserade lager (främst Nordamerika). De höga stål- och transportpriserna hade även inverkan på marginalerna. Rörelsemarginalen var 18 procent under första halvåret 2022, jämfört mot 22 procent under motsvarande period 2021. Svolder har ägt Troax sedan noteringen 2015. Exklusive utdelning är aktien ner -65 procent i år.

Garo

Småländska Garo är utvecklar och säljer produkter inom elinstallationsmarknaden. Bolaget har två affärsområden, Electrification och E-mobility. På grund av komponentbrist hade E-mobility utmaningar under första halvåret och Garo som helhet växte inte nettoomsättningen nämnvärt. Samtidigt påverkades rörelsemarginalen negativt till följd av ökade satsningar inom sälj och marknad. Den långsiktiga tillväxten förväntas framför allt att drivas av fortsatta investeringar i laddinfrastrukturen. Vid noteringen år 2016 var Svolder ankarinvesterare och äger idag cirka 8 procent av bolaget. Exklusive utdelning är aktien ner -51 procent i år.

Elanders

Elanders är tjänstebolag inom logistik där ambitionen är att deras tjänster ska optimera varuflöden. Bolaget bedriver sin verksamhet i ett 20-tal länder. Omsättningen under andra halvåret var nästan 7 miljarder, rensat för förvärv och valutaförändringar var det en ökning om 3 procent jämfört med samma period förra året. Exklusive utdelning är aktien ner -19 procent i år.

Engcon

Engcon noterades på Stockholmsbörsen i år och är världsledande inom tiltrotatorer vilket enkelt kan beskrivas som en grävmaskins handled. Genom Engcons lösning kan grävmaskinernas användningsområden öka och leda till förbättrad säkerhet i arbetet. Under första halvåret var nettoomsättningen nästan en miljard (organisk tillväxt om 25 procent) och rörelsemarginalen 20 procent. Idag har man en 45-procentig marknadsandel och tiltrotatormarknaden förväntas växa 28 procent årligen utanför Norden. Aktier är upp 54 procent sedan noteringen som gjordes på 46 kronor per aktie.

  Börsvärde MDR P/e R12 Rörelsemarginal, R12 %
New Wave Group 9,8 10,6 15,8
Troax 9,5 24 18,8
Garo 5,1 29,5 15,2
Elanders 4,8 12,4 5,5
Engcon  10,2 31 20,9

 

Svolder har haft en bra historik av att dela ut pengar till aktieägarna och har som ambition att ha en långsiktig utdelningstillväxt. De utdelningar som Svolder tar emot delas ut till aktieägarna, minus löpande kostnader för förvaltningen. Senaste verksamhetsåret uppgick de totala förvaltningskostnaderna till 32 miljoner kronor, vilket utgjorde 0,5 procent av det genomsnittliga substansvärdet.

Svolders Bokslutkommuniké 2021/2022

Det har ännu inte presenterat en ny VD vilket skapar en osäkerhet framåt. Med en tydlig välgrundad strategi är det dock svårt att tro att en ny VD förändrar bolaget avsevärt.

Sett till de fem största innehaven, som står för drygt 40 procent av substansvärdet finns det en diversifiering gällande bransch och geografi. Flera av bolagen är världsledande och har en tydlig global närvaro. Några av bolagen hade tydligt positiva effekter av pandemin och utmanas nu med en förändras världsbild. Trots utmaningarna finns det tydliga kvalitetstecken, historik av tillväxt och lönsamhet.

Svolder erbjuder ett bra alternativ för den som vill ha en långsiktig exponering mot mindre och medelstora bolag. Med endast noterade bolag och ett kommande VD-skifte är det inte brådskande att köpa Svolder på substansvärdet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -