Fokus på Europas gröna omställning

Fondkommentar Trenden med mörkgröna fonder är stark. Senast ut med en ny fond är Lannebo Europe Green Transition. Placera passar på att prata med förvaltarna för att höra hur de investerar.

Fonden förvaltas av Carsten Dehn, Ulrik Ellesgaard och Philip Andreasen, tillsammans med Lannebos hållbarhetsanalytiker Maria Nordqvist och Katarina Hammar. Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard förvaltar även fonden Lannebo Europa Småbolag sedan hösten 2016.

Carsten Dehn, Philip Andreasen och Ulrik Ellesgaard

Vad är det för fond ni nyligen lanserat?

”I och med EU:s taxonomi för hållbara investeringar som är kopplade till Green Deal och Parisavtalet öppnas det nu upp stora investeringsmöjligheter då mycket kapital ska allokeras hit. Lannebo Europe Green är en mörkgrön fond som är aktivt förvaltad med fokus på små- och medelstora hållbara bolag som bidrar till Europas gröna omställning. Idag finns det ett antal fonder med fokus på hållbara bolag men de investerar i huvudsak i storbolag, vilket gör att den typen av hållbara bolag oftast är högt värderade.”

”Det finns mycket ESG- och hållbarhetsdata på stora europeiska hållbara bolag, men det finns nästan ingen omfattande och bra data på små- och medelstora hållbara bolag. Det skapar stora möjligheter då vi skapar vår egna hållbarhetsdata och har en lång erfarenhet av investeringar i små- och medelstora bolag ute i Europa. Vi genomför runt 400 bolagsbesök per år och vi har en nära dialog med bolagen i gröna omställningsarbetet och vilka ESG-risker som det finns. Och letar efter hållbara bolag med marknadsvärden på upp till 15 miljarder euro”, säger Ulrik Ellesgaard.

Vilken typ av bolag letar ni efter?

”Fokus är kvalitetsbolag, bolag som växer med god lönsamhet med fungerande affärsmodeller och har en hög avkastning på eget kapital. Centralt är att bolagen ska bidra till Europas gröna omställning och inte vara för högt värderade. Vi letar efter dolda pärlor som bevakas av få analytiker, och har en låg värdering som inte tar hänsyn till potentialen. Vi analyserar bolagens produkter och tjänsterna utifrån hur stor andel av intäkterna som kommer från grön omställning. Minst 25 procent av intäkterna ska ha en tydlig koppling till hållbara ekonomiska aktiviteter. De bolag som ligger nära 25 procent vill vi se att bolagen har en klar idé hur de ska öka intäkter från hållbara ekonomiska aktiviteter. Vi har satt en gräns på att hela portföljen måste ha intäkter från hållbara ekonomiska aktiviteter som motsvarar minst 60 procent”, säger Philip Andreasen.

Hur ser fondens sektor- och länderfördelning ut?

”Det är en koncentrerad portfölj med för tillfället drygt 30 bolag, förvaltningen är långsiktig och vi räknar med att behålla innehaven i minst fyra år. Vi investerar brett i Europa, och Storbritannien utgör en fjärdedel av fondens värde. Största sektorexponering är industri på drygt 60 procent. Industrisektorn är omfattande och innehåller många olika typer av verksamheter. Här hittar vi många bolag som har tjänster och produkter för grön omställning. Men vi har flera sektorer som vi inte investerar i där det nästan inte finns några bolag inom grön omställning. Finanssektorn är exempelvis en sådan sektor där bolagen inte har intäkter hänförliga till grön omställning. Det gör att fonden avviker en hel del från jämförelseindex. Men inget innehav väger mer än 6,5 procent och fondens totala standardavvikelse avviker lite från jämförelseindex. Fonden har en lutning åt tillväx bolag för temat med gröna omställningsbolag har en stark underliggande tillväxt. Men fondens värdering är inte utmanande, utan marginellt högre än jämförelseindex”, säger Carsten Dehn

Har ni några innehav ni vill lyfta fram?

”Vi har investerat i flera innovativa små- och medelstora gröna hållbara bolag. Holländska Alfen med ett marknadsvärde på 2,2 miljarder euro är bland annat verksamma inom kontroll av elnät, snabbladdningsprodukter för elbilar samt energilagringssystem. Vi tycker att marknaden för snabbladdningsprodukter till elbilar är väldigt fragmenterad med för många aktörer, men Alfen sticker ut här. Bolaget har mycket stor kunskap kring elnät, optimering och energilagring än bara elbilsladdare, vilket minimerar bolagsrisken. Inom elbilsladdare växer bolaget snabbt och tillväxten var 200 procent det senaste kvartalet. 90 procent av Alfens intäkter kommer från grön omställning.”

”Franska Nexans är marknadsledande inom högvoltselkablar. Europa har problem med för lite elkablar för överföring av förnybar energi. Nexans är ledande när det gäller avancerade sjö- och havskablar vilket krävs för att transportera el från vindkraftsparker till havs. De har den högsta marginalen i sektorn och har ett marknadsvärde på 4,3 miljarder euro.”

”Verbiogas utvinner fossilfri biogas. Bolaget är innovativt och använder bland annat hö för att skapa biogas. De levererar biodrivmedel som man idag blandar med fossila drivmedel”, säger Ulrik Ellesgaard.

Vad undviker ni för typ av bolag och sektorer?

”Vi letar inte efter binära gröna bolag som är beroende av en produkt eller ett patent. Och vi ser en överkapacitet inom förnybar energi som produktion av vindturbiner. Det är en verksamhet som binder mycket kapital och vinsterna svänger mycket. Vi undviker att investera i den typen av verksamhet som är i den här delen av värdekedjan”

”Solparker är en annan förnybar energikälla som vi inte tycker är attraktivt. Innovationshöjden är låg och konkurrensen stor.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -