Kommer mönstret i NCAB hålla i sig?

Aktier Mönsterkorttillverkaren NCAB hade ett rekordstarkt 2021, både operativt och aktiekursmässigt. Nu har bolaget tuffa jämförelsesiffror men tillväxten räddas av en stark dollar och tidigare förvärv.

Mönsterkort finns idag i alla teknologiska produkter och utgör den platta där elektroniska komponenter monteras och bildar ett kretskort. I takt med att samhället blir allt mer digitalt ökar kraven på komponenterna i de elektroniska produkterna, där mönsterkortet har en avgörande del. Även om mönsterkortet står för en liten del av den totala kostnaden för en elektronisk produkt, är den kostsam att byta ut då hela kretskortets komponenter är kopplade på mönsterkortet.

Den totala marknaden för mönsterkort beräknas idag uppgå till 80 miljarder dollar och delas upp i två huvudsegment: Högvolym och HMVL (Hög volym, låg mix). Hela marknaden för mönsterkort växte med totalt 22 procent under 2021.

Segmentet högvolym står för cirka 70 procent av den totala marknaden och innefattar främst mönsterkort till enklare produkter som eltandborstar eller mobiler. HMVL har jämfört med Högvolym en högre teknikhöjd och används inom mer avancerade tekniska produkter inom exempelvis medicinteknik eller industrirobotar.

NCAB är en global leverantör av mönsterkort och beskriver sig själva som en fullserviceaktör inom HMLV-segmentet. Det innebär att NCAB är med i allt från design till slutproduktion och installation av mönsterkorten.

Till skillnad från exempelvis Note och Hanza (kretskorttillverkare) äger NCAB inga egna fabriker utan tillverkningen sker främst i Kina genom flertalet olika leverantörer. Eftersom NCAB inte har några egna fabriker behöver de inte hålla stora lager vilket gör verksamheten kapitallätt.

Ambitionen är att stå för 15 procent av leverantörernas omsättning för att vara en relevant kund hos leverantörerna och på så sätt behålla goda relationer och ha hög prioritet. Med tanke på att mönsterkortet är grunden i de teknologiska produkterna är leveransprecision en viktig del i NCABs fullserviceerbjudande.

Idag finns NCAB i Norden, Europa, Nordamerika och Asien där drygt 75 procent av deras försäljning kommer från Norden och Europa. Kundbasen består av drygt 3000 kunder där de tio största kunderna står för cirka 20 procent av försäljningen och de femtio största kunderna står för cirka 45 procent av försäljningen. På kundlistan finns börsbolag som svenska Note och norska Kitron.

Källa: NCAB Delårsrapport Q3

En viktig del av NCABs verksamhet är deras Factory Management-enhet som har lokal närvaro hos tillverkarna. Under åren med pandemi har denna enhet var allt viktigare och konkurrensmässig då resor till Asien inte var möjliga. Factory-Management-enheten är ute hos tillverkarna och jobbar för att förbättra och säkerställa kvaliteten i tillverkningen.

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 35 procent och summerades till totalt 1 682 miljoner kronor. Rensat för förvärven ökade dock nettoomsättningen med 23 procent. Precis som många andra bolag har dock NCAB påverkats väldigt positivt av valutan, rensat för både förvärv och valuta var den organiska tillväxten negativ om 2 procent.

Rensat för valuta och förvärv minskade orderboken med drygt 20 procent. Bolaget har dock flaggat sedan tidigare att under 2021 byggdes en onormalt stor orderbok då störningarna i leveranskedjorna skapade långa ledtider. De förbättrade ledtiderna i leveranskedjor har däremot gynnat kassaflödet från den löpande verksamheten som under tredje kvartalet summerades till drygt 200 miljoner kronor, jämfört med nästan noll i tredje kvartalet 2021.

Per utgången av tredje kvartalet låg nettoskulden i relation till EBITDA på cirka 1. Bolagets långsiktiga mål är att nettoskuldsättningen ska vara lägre än 2x EBITDA.

Under våren har NCAB presenterat nya finansiella mål som sträcker sig till 2026. Målet är att 2026 nå en nettoomsättning om 8 miljarder kronor med ett Ebita-resultat på en miljard kronor. Ungefär hälften av denna nettoomsättning förväntas komma från fortsatta förvärv.

Marknaden för mönsterkort är segmenterad och sedan noteringen har NCABs förvärvstakt ökat. Under 2021 gjordes totalt fem förvärv för totalt cirka 650 miljoner kronor. Under tredje kvartalet tog NCAB upp en checkräkningskredit om 300 miljoner kronor, inklusive checkräkningskrediterna har NCAB en tillgänglig likvid om 950 miljoner kronor och säger att de har diskussioner med flertalet eventuella förvärvsobjekt.

Idag är det endast ett fåtal analytiker som täcker bolaget. På analytikernas estimat handlas aktien på drygt P/e 21 för innevarande år.

 

22e

23e

24e

Nettoomsättning, Mkr

4 541

4 632

4 889

EBIT, %

12,4

12,9

13,3

Vinst per aktie, SEK

2,56

2,4

2,69

P/e

21,6

23

20,5

Källa: Factset

Aktien belönades ordentligt under föregående år med en uppgång om nästan 250 procent och toppade runt årsskiftet. Efter en kraftig uppgång senaste månaden är aktien fortsatt ner cirka 35 procent sedan årsskiftet och handlas idag runt 60 kronor. Med årets utdelningar om totalt 60 öre ligger direktavkastningen på cirka en procent.

NCAB kursgraf tre år

Det finns risk att priserna på mönsterkort fortsätter pressas i framtiden. Dock har NCAB en fördel att vara i det mer komplexa segmentet där priskänsligheten är lägre och kraven på kvalitet höga. Det mer komplexa segmentet blir dessutom inte drabbad när konsumtionen inom sällanköpsvaror viker.

I takt med att fler branscher utvecklas teknologiskt kan efterfrågan på mönsterkort öka. Redan nu har NCAB gynnats av en utökad infrastruktur för elbilar och de ser även hur de kan gynnas framåt när efterfrågan ökar på teknologiska lösningar för energieffektivisering.

Med tredje kvartalets tillväxttakt och minskad orderbok upplevs aktien inte som billig med ett P/e tal strax över 20 på innevarande års progrnoser. Att endast stirra sig blind på ett kvartal är dock inte rimligt och sett till hela 2022 har bolaget trots tuffa jämförelsetal lyckats växa med 16 procent för jämförbara enheter och rensat för valuta. Förutom att verka i en bransch med strukturell tillväxt har bolaget en bra historik av både tillväxt och lönsamhet. På dagens värdering och med bolagets historik bör aktien ha möjligheter att prestera bra kommande åren.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCAB Group Köp 60,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -