Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) började veckan med svag nedgång på 0.17 procent där indexet stängde på 797 punkter. Den tekniska bilden präglas fortsatt av en negativ trendbild på medellång sikt där kursen har brutit den fallande trendkanalen, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt, medan trenden på kort sikt är starkt stigande. Kursen har åter brutit ned genom stödet vid cirka 806 punkter som därmed har ombildats till en motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 58. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 33. Vi har därmed i dagsläget en viss övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 435 köp och 130 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 77 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

IT-konsultbolaget Prevas ser tekniskt positiv ut där kursen utvecklas innanför en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget vilket indikerar en ökande optimism hos investerarna.

Nyligen identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) samtidigt som att kursen på nytt utvecklas innanför en ny REC-formation (de två blå linjerna) där ett etablerat genombrott på 87.36 kronor eller 124 kronor kommer att signalera fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen har stöd vid cirka 100 kronor och motstånd vid cirka 125 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentum, vilket indikerar att kursen ska fortsätta upp enligt Investtechs forskningsresultat på momentum/RSI.

Prevas B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Loomis med verksamhet inom värdehantering och kontantflöden ser tekniskt positiv ut då investerare har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Aktiekursen utvecklas därmed i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 296 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå där vidare uppgång är signalerad. Nästa motståndsnivå återfinns först runt 313 kronor.

Loomis är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Electrolux Professional B som bland annat är leverantör av professionell utrustning inom storkök ser tekniskt negativ där aktiekursen utvecklas i en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammen för medellång sikt. Det visar att investerare över tid har sålt till lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras men vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 48.00 kronor. En starkt negativ volymbalans indikerar att volymen varit högre på nedgångsdagar och lägre på uppgångsdagar, något som bekräftar den negativa trendbilden.

Electrolux Professional B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -