Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på 1.16 procent och stängde på 803 punkter. Indexet testar därmed återigen stöd- och motståndsnivån runt 806 punkter där en etablering ovanför förstärker den tekniska bilden medan en etablering under försvagar den tekniska bilden som fortsatt präglas av en negativ trendbild på medellång sikt. Trenden på kort sikt är starkt stigande.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 56. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 35. Vi har därmed i dagsläget en försiktig övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 469 köp och 149 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 76 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Bolaget Waystream Holding som är verksamma inom telekombranschen ser tekniskt positiv ut. Investerarna har över en längre period valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget och den senaste tiden har köpen tilltagit och kursen har därmed brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Brott upp genom trendtaket signalerar en starkare stigningstakt och en ökande optimism hos investerarna. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 30.00 kronor.

Waystream Holding är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

IT-bolaget I.A.R Systems Group B ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att köpintresset bland investerare ökar.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 141 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå där vidare uppgång är signalerad. Nästa motståndsnivå återfinns först runt senaste topp runt 162 kronor.

I.A.R Systems Group B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Rent tekniskt är IT-bolaget Cint Group negativ på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har sedan starten på året sålt aktier till lägre och lägre kurser och kursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal. Detta signalerar ökande pessimism bland investerare och Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

En annan negativ säljsignal är att det saknas stöd i kursdiagrammet. Vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 51.00 kronor men en starkt negativ volymbalans indikerar att volymen varit högre på nedgångsdagar och lägre på uppgångsdagar, vilket bekräftar den negativa trendbilden.

Cint Group är svagt positiv på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -