Lågvärderad kranaktie med motvind

Aktier Bra direktavkastning och relativt lågt P/e-tal är lockande i industrikoncernen FM Mattsson Group. Med total stop i nybyggnation och vikande renoveringstrend har aktien nästan halverats sedan toppen i september förra året. Är börsen väl pessimistisk eller har vi det värsta framför oss?

Låga räntor och en stark bygg- och renoveringstrend har skapat bra tillväxtförutsättningar senaste åren för ett välskött FM Mattsson Group, nu har dock spelplanen ritats om i snabb takt och utmaningarna är desto större.

Koncernen har historik redan från mitten av 1800-talet. Mässingjutaren Frost Matts Mattsson växte upp utanför Mora och var tillverkare av olika detaljer till moraklockor. När konkurrensen för moraklockor hårdnade var han tvungen att förändra verksamheten och började istället att gjuta kranar i mässing. Fram till hans bortgång i början på 1900-talet hade han lyckats bygga upp fabriken FM Mattsson AB med ett 20-tal anställda som hans två söner Karl och Anders senare tog över.

Frost Matts Mattsson

Idag är FM Mattsson Group Nordens största tillverkare av vattenblandare men säljer även andra produkter för badrum och kök. Koncernen består av sex varumärken i form av FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa, Hotbath, Aqualla och Adamsez. Bolaget omsatte 1,8 miljarder kronor under 2021 och är noterat på Stockholmsbörsens midcap-lista med ett börsvärde på nästan 2,4 miljarder kronor.

Aktien noterades på 68 kronor i början på 2017. I samband med noteringen gjordes en nyemission på totalt 136 miljoner kronor där Svolder tog hälften av emissionen. Investmentbolaget Svolder är fortfarande storägare med 15 procent av kapitalet.

FM Mattsson Group har egen produktion i fabriken i Mora där produkterna främst tillverkas för varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson. På den nordiska marknaden sker majoriteten av försäljningen till grossister. Utanför Norden erbjuds mer specialiserade och nischade produkter som i större utsträckning säljs direkt till kunderna. Kunderna kan vara allt från fastighetsbolag, installatörer och butiker.  

Koncernen har länge haft ett starkt nordenfokus där FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa varit marknadsledare inom sina segment. Totalt stod dessa tre varumärken för cirka 70 procent av försäljningen under 2021. År 2019 förvärvades nederländska Hotbath med en marknadsledande position i Benelux och stod för 21 procent av försäljningen 2021. Under förra året gjordes dessutom två förvärv i av de Irländska bolagen Aqualla och Adamsez som tillsammans stod för 8 procent av försäljningen under 2021.

Det långsiktiga finansiella målet för FM Mattsson Group är en organisk tillväxt om fem procent per år och en ebita-marginal om 15 procent. Samtidigt ska utdelning ske årligen som motsvarar 50 procent av resultatet före skatt.  

Under 2021 lyckades bolaget överträffa målet ordentligt med en organisk tillväxt över 12 procent och en EBITA-marginal strax under 19 procent. Även under innevarande års tre första kvartal har man presterat strax över de långsiktiga finansiella målen. Det tredje kvartalet visade dock på en tydligare negativ trendförändring.

I tredje kvartalet som presenterades i slutet på oktober summerades nettoomsättningen till 422 miljoner kronor vilket innebar en organiska tillväxt om minus 1 procent. Nedgången i nettoomsättningen är inte allt för oroväckande, däremot är det annorlunda med EBITA-marginalen som föll från 17 procent i tredje kvartalet 2021 till årets 11,7 procent för motsvarande period. De lägre marginalerna menar bolaget är en konsekvens av högre kostnader för tillverkning, försäljning och administration.

Främst är det den viktiga nordiska marknaden som har mattats av med en negativ tillväxt om ett par procent medan försäljningen utanför Norden växte med cirka 7 procent. Bolagets VD Fredrik Skarp säger att denna försvagning fortsätter synas i fjärde kvartalet och förväntas fortsätta under 2023.

Med tidigare problem i logistikkedjorna och nu lägre efterfrågan har varulagret ökat. Per utgången av tredje kvartalet hade lagret ökat med strax över 50 procent jämfört Q3 2021.

Bolaget har tidigare aviserat att förvärven utanför Norden har skapat bättre förutsättningar att växa med ett bredare produktutbud och geografisk utökning av affären. De tidigare förvärven har hjälpt bolagets försäljningsutveckling i tredje kvartalet i år men med en försäljning begränsad till Europa är det svårt att se att de senaste årens förvärv ger avsevärd skillnad i försäljningsutveckling mot de varumärken som främst säljs i Norden.

Efter utgången av tredje kvartalet gjorde man det första förvärvet som var utanför tidigare produktkategorier genom förvärvet av det Malmöbaserade Aqua Invent som jobbar med vattenanalys. Försäljningen sker idag främst i södra Sverige och ambitionen är att integrera organisationen med varumärket FM Mattsson och utöka försäljningen i landet. Aqua Invent är idag dock ett litet bolag med en total försäljning under 2021 på 16 miljoner kronor och har därför ingen större inverkan på försäljningen kommande år.

Per utgången av tredje kvartalet var nettoskulden på 150 miljoner kronor vilket är lågt i relation till bolagets intjäning.

 

2018

2019

2020

2021

R12

Omsättning, Mkr

1 138

1 314

1537

1825

1955

Rörelsemarginal, %

7,1

8,9

12,9

17,4

15

Vinst per aktie, SEK

1,5

2,1

2,1

5,6

5

Utdelning, SEK

1

1,17

1,5

2,5

2,5

Källa: Börsdata

Aktien handlas idag runt 56 kronor vilket innebär ett P/e-tal på strax över 11 på rullande tolv månaders vinst. Senaste två årens marginalförbättringar har gett vinsten en ordentlig skjuts vilket gör att bolaget ser relativt lågt värderat ut i dagens läge. Även om det är svårt att få en uppfattning om hur mycket marginaler och försäljning kommer att drabbas av en förändrad efterfrågan är åren 2018 och 2019 en indikation på hur vinsten eventuellt kan förändras framåt och då även värderingen.

Kursgraf FM Mattsson - treårsgraf

FM Mattsson Group har starka huvudägare, levererat fina resultat när marknadsförutsättningarna talat för bolaget och har flertalet starka varumärken. Alla dessa kvaliteter talar för att bolaget ska klara sig relativt bra den kommande perioden med lägre efterfrågan även om investerarna får sänka förväntningarna gällande tillväxten.

Trots många långsiktigt fördelaktiga kvaliteter lär närmaste perioden bestå av lägre försäljning och sjunkande resultatnivåer, vi väljer därför att avvakta.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
FM Mattsson Mora Group B Neutral 56,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -