Årets bästa och sämsta Sverigefonder

Fondkommentar 2022 har varit ett ovanligt tufft år för Sverigefonder. Ingen Sverigefond har positiv avkastning och flera fonder har tappat över 40 procent i värde under året. Det visar Placeras genomgång.

Att Stockholmsbörsen följer utvecklingen för den globala riskviljan är tydligt. I fjol när riskviljan var på topp hörde avkastningen på Stockholmsbörsen till de absolut bästa börserna i världen. Men i takt med att investerarna har sänkt riskviljan hör Stockholmsbörsens avkastning till en av de sämre börserna i år.

SIXRX

Årets negativa börssentiment har påverkat de mer riskfyllda små- och medelstora bolagen i högre grad, Carnegie Småbolagsindex har tappat drygt 34 procent i värde sedan årsskiftet.

OMXS30 Return Index som omfattar de 30 största och mest likvida bolagen har klarat sig klart bättre med en nedgång på 12,8 procent inklusive årets utdelningar. Stockholmsbörsens breda index som innehåller alla noterade bolag placerar sig avkastningsmässigt mellan de andra indexen. Sedan årsskiftet landar nedgången på drygt 23 procent.

Förklaringen till storbolagsindexets utklassning ligger i den för tillfället gynnsamma indexsammansättningen.

Totalt har fem av aktierna positiv avkastning i år. Läkemedelsbolaget Astrazeneca har stigit hela 36 procent följt av råvarubolaget Boliden på 21 procent. Resterande vinnare är storbanker som gynnas av stigande marknadsräntor. Handelsbanken är bäst i klassen med en totalavkastning på 12 procent sedan årsskiftet.

Värt att notera är att flera av fjolårets populäraste aktier har haft det motigt och kämpigt i en investeringsmiljö med fokus på högre inflation, stora ränteuppgångar och energiproblematik i spåren av Rysslands invasion i Ukraina.

Vi hittar bland annat en uppsjö av serieförvärvare, fastighetsbolag och snabbväxande tillväxtbolag långt ner på Stockholmsbörsens förlorarlista i år.

Att Stockholmsbörsen innehåller många förlorare ser man på sektorbasis. Av de elva huvudsektorerna som bolagen på Stockholmsbörsen är indelade i är det bara tre sektorer som landar på plus i år.

Bästa sektor är allmännyttiga bolag landar på 97 procent. Det finns bara två bolag i sektorn, Arise och Orrön Energy som får sin energi från förnyelsebara energikällor.

Näst bästa sektor är energisektorn som stigit närmare 30 procent, följt av dagligvaror med en uppgång på 17 procent. Swedish Match som blev uppköpta under året ingår i dagligvaror samt i OMXS 30.

Mest motvind har sällanköpsektorn som har tappat drygt 45 procent. H&M är sektorns klart största bolag och årets nedgång summeras till närmare 33 procent.

Fastighetssektorn är en annan stor förlorare som backat 44 procent sedan årsskiftet. Vi hittar även tekniksektorn i den absoluta botten med en nedgång på 34 procent. Ett antal av bolagen som ingår i sektorindexet har backat mer än 70 procent i år.

Tuffast har det varit för Fingerprint som förlorat över 85 procent av börsvärdet. Mjukvarubolaget och förvärvsbolaget Sinch som hör till sektorns större bolag har haft ett blytungt år med en nedgång på 67 procent.

Placera har listat årets 20 vinnar- respektive förlorar fonder utifrån Avanzas fondutbud av dagshandlade fonder inom de båda fondkategorierna, ”Sverige, små-/medelstora bolag” och ”Sverige”. Det är fondkategorier som innehåller båda aktivt förvaltade fonder såväl som indexfonder och omfattar totalt 104 fonder.

 

Fond i år 3 år
SEB Swedish Value Fund -5% 28%
Case All Star -9% 39%
Lannebo Sverige Plus -10% 33%
Lannebo Sverige -13% 26%
Evli Aktieindex B -13% 22%
Avanza Zero -13% 22%
Länsförsäkringar Sverige Vision A -13% 27%
Aktiespararna Topp Sverige Hållbar A -14% 23%
SEB Sverigefond -14% 25%
Aktie-Ansvar Sverige A -15% 16%
Handelsbanken Sverige Selektiv -16% 31%
Aktiespararna Direktavkastning A -16% 23%
Carnegie Sverigefond A -16% 13%
PriorNilsson Sverige Aktiv A -17% 16%
Norron Active RC SEK -17% 18%
Kvartil Investmentbolag+ Calculus A -19% 41%
Nordea Swedish Stars icke-utd -19% 10%
Simplicity Sverige -21% 7%
Carnegie All Cap A -21% 24%
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK -21% 18%
Källa: Avanza & Morningstar 201222    

 

Enligt Morningstar har fondkategori gruppen ”Sverige, små-/medelstora bolag” haft det tyngst i år med en nedgång på i genomsnitt 35 procent. Samtidigt har fondkategorin ”Sverigefonder”, fonder som placerar i större svenska bolag, haft en bättre miljö med en nedgång på i genomsnitt 21 procent.

Bland Sverigefondsvinnarna hittar vi en majoritet som främst investerar i värdebolag. 2022 har bjudit på en stor rotation från tillväxtbolag till värdebolag. Intressant att notera är att bara fem indexnära fonder letar sig in bland de 20 bästa fonderna. Men alla fonder har som sagt minusavkastning.

Överst hittar vi värdebolagsfonden SEB Swedish Value Fund som bara backat med 5 procent under året. Det är en så kallad specialfond vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar. Detta gör det möjligt för fonden att investera upp till 20 procent i innehav utgivna av ett enskilt bolag, under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar, som har högre värde än 10 procent, utgör högst 50 procent av fondens värde. Det innebär att fonden förväntas ha högre avkastningspotential men också högre risk.

Fondens förvaltningsinriktning är värdeinriktad. Det innebär att investeringsprocessen omfattar kvalitets- och värdeparametrar vid sammansättningen av portföljen. Exempel på parametrar som beaktas är direktavkastning, svängningar i vinsten och avkastning på totala tillgångar. Man letar undervärderade högkvalitativa bolag med starka marknadspositioner och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt.

Totalt har fonden 20 investeringar varav Volvo är fondens största innehav och väger hela 19 procent. Näst störst är Nordea på 18,7 procent följt av SEB och Investor. Läkemedelsjätten Astrazeneca hör till årets bästa bidragsgivare i fonden med en uppgång på 36 procent.

Den aktivt förvaltad fonden Case All Star har lyckats näst bäst i år med en nedgång på knappt 9 procent. Det är betydligt bättre än kategorisnittets. Fonden förvaltas av Andreas Rask och Tom Andersson.

Fonden har ett hållbarhetsfokus i investeringsprocessen, och är koncentrerad till 25-30 aktier och är även den en specialfond med friare placeringsmandat. Drygt 34 procent utgörs av finansbolag, följt av industribolag med 19 procent. Hälsovårdssektorn är tredje störst med 17 procent.

Det största innehavet är Investor på 6 procent. Astrazeneca är fondens nästa största innehav på 5,9 procent. Tredje största är den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk på 4,5 procent. Till årets bästa bidragsgivare hittar vi Astrazeneca som avkastat 36 procent och Novo Nordisk som stigit 26 procent.

Lannebo Fonders Sverigeförvaltningsteam Martin Wallin och Robin Nestor intar både tredje och fjärdeplatsen med sina två fonder. Tredje högsta avkastning har Lannebo Sverige Plus följt av systerfonden Lannebo Sverige.

Grundstrategin är densamma för båda fonderna. De har en snarlik risknivå men Plusfonden adderar på blankningsmöjligheten och har över tid skapat en betydande avkastning.

Tidigare gick den här typen av fond under benämningen 130/30-fond - för att belysa att de kan blanka 30 procent och samtidigt köpa mer aktier för de blankade kapitalet för att nå 130 procent långa positioner.

Förvaltarna investerar i både värde- och tillväxtbolag, i huvudsak bara i bolag som de har stor kännedom om och där de kan ha en egen uppfattning om bolagets långsiktiga värde. Bolagen ska ha en hållbar affärsmodell med tydliga faktorer som driver vinsten och är värdeskapande. De är försiktiga med bolag som har en hög värdering. Huvuddelen av investeringarna sker i bolag med en stark balansräkning, goda kassaflöden som oftast har marknadsledande positioner.

Femma på listan och bästa passivt förvaltade fonden är Evli Aktieindex B. Fonden efterliknar SIX 30 Index som omfattar de 30 största och mest likvida bolagen noterade på Stockholmsbörsen.

Vi hittar gratisfonden Avanza Zero på listans sjätteplats. Avanza Zero investerar också efter SIX 30.

Listan över de Sverigefonder som haft ett ovanligt tufft år är lång. En klar majoritet av förlorarna är aktivt förvaltade fonder med småbolagsfokus och vi hittar bara en indexnära fond där. Det är Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK som följer Carnegie småbolagsindex och intar botten listans 18 plats med en nedgång på 33 procent.

Fond i år 3 år
Enter Småbolagsfond A -44% 40%
Spiltan Småbolagsfond -43% 35%
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) -42% 2%
C Worldwide Sweden Small Cap 1A -41% 7%
Evli Sverige Småbolag B -40% 37%
Danske Invest Sverige Småbolag SA SEK -39% 34%
AMF Aktiefond Småbolag -39% 30%
ODIN Small Cap C SEK -39% -
Enter Sverige A -36% 6%
Consensus Sverige Select A -36% 25%
Humle Småbolagsfond A -35% 47%
Skandia Småbolag Sverige -35% 8%
ODIN Sverige C SEK -34% 28%
Avanza Småbolag by Skoglund -34% -
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A -34% 27%
Enter Select A -34% 7%
Öhman Småbolagsfond A -34% 15%
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK -33% -
Enter Select Pro -33% 9%
Enter Sverige Hållbar Tillväxt A -33% 19%
Källa: Avanza & Morningstar den 201222    

 

För övrigt är förlorarlistan till stor del en inverterad lista från fjolårets vinnarlista för den som minns. Gemensamt för fonderna på förlorarlistan är ett stort fokus på mer tillväxtorienterade bolag som drabbats extra hårt i årets börsnedgång.

Tuffast har året varit för Enter Småbolagsfond som backat 44 procent. Fonden förvaltas av Jon Hyltner. Totalt har fonden 40 investeringar med investeringsfokus på mindre tillväxtbolag.

Spiltan Småbolagsfond har haft det näst tuffast med minus 43 procent. Fonden förvaltas av Pär Andersson sedan starten 2008. Fonden var under fjolåret den fjärde bästa Sverigefonden med en avkastning på 50 procent.

Fonden har en lutning mot kvalitetsbolag med tillväxtfokus. Det är en koncentrerad fond med 33 bolag och de tio största väger runt 53 procent.

Andra fondvinnare från fjolåret som backat mycket i år och är sämre än kategorisnittet små-/ och medelstora bolag är bland annat Danske Invest Sverige Småbolag och ODIN Small Cap samt AMF Aktiefond Småbolag.

niondeplats hittar vi Enter Sverige A, som är en aktivt förvaltad Sverigefond och inte en småbolagsfond. Fonden har backat 36 procent i år. Fonden är koncentrerad och äger 26 innehav med ett tydligt tillväxtbolagsfokus.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -