Kan aktien ta hissen upp igen?

Aktieanalys Hissföretaget Kone är ett riktigt kvalitetsbolag med en fin affärsmodell. Aktien handlas, trots kursnedgången, fortfarande till en premie mot marknaden. Kina har fått aktien att skaka.

Det finska företaget Kone grundades redan 1910 men det var först 1924 som Herlin-familjen köpte upp bolaget. Sedan dess har makten över hissföretaget gått i arv inom Herlin-familjen. Historiskt har Kone växt genom förvärv där man bland annat köpte upp svenska Aseas hissverksamhet. Idag är ordförande Antti Herlin, som med 23 procent aktierna och 62 procent av rösterna, bolagets största ägare. Kone är verksamt inom mer än 60 länder och idag har koncernen över 60 000 medarbetare. Kone betyder maskin på finska. 

På ett års sikt har Kone-aktien gått ner nästan 25 procent vilket gör att börsvärdet landar på runt 25 miljarder euro. Under 2022 har bolaget tampats med ökade kostnader på insatsvaror, frakter och en svag byggmarknad (speciellt i den viktiga marknaden Kina). 

Kone är en av de ledande spelarna inom och hiss- och rulltrappsindustrin men även automatiska dörrar. Bolagets verksamhet är indelad i tre olika affärsområden: ny utrustning (54 procent), underhåll (34 procent) och modernisering (14 procent). I det förstnämnda affärsområdet ingår nyförsäljning av Kones produkter och inom underhålls-segmentet innefattas, precis som det låter, kontinuerligt underhåll av det befintliga beståndet. I sista benet erbjuds modernisering av äldre Kone-produkter exempelvis uppgraderingar av dessa. Kone genererar således kassaflöden under hela produktens livscykel som ligger runt 25 år. Bolaget har idag en installerad produktbas på ungefär 1,5 miljoner enheter.

Ifjol levererade koncernen 10,5 miljarder euro i försäljning och ett justerat rörelseresultat på 1,3 miljarder euro. Den största delen av försäljningen härstammar från Asien-Stillahavsregionen som står för 44 procent av omsättningen. Därefter kommer EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med en andel på 38 procent och resterande omsättning kommer från Americas (Nordamerika och Sydamerika). Sett till land är Kina, som står för 35 procent av omsättningen, störst.   

Kone har bra avkastning på investerat kapital och ledningen har historiskt varit vast på att allokera kapital. Bolaget investerade exempelvis i den kinesiska marknaden 2005 vilket visade sig vara väldigt lyckat. Nu är Kone marknadsledaren i Kina. 

Idag bor mer än 50 procent av världens befolkning i stadsområden och år 2050 prognostiseras siffran att landa på 68 procent. Det innebär bland annat att byggnader kommer behöva byggas på höjden och påföljden blir ett ökat behov av hissar och rulltrappor. Dessutom ökar energieffektivitets- och säkerhetskraven på Kones produkter vilket medför mer underhåll och modernisering. 

Under oktober månad vinstvarnade Kone. Anledningen var Kinas svaga byggmarknad och osäkerheter kring Kinas coronarestriktioner. Dessutom ser Kone en svagare byggaktivitet i både Europa och Amerika. Nu verkar det som att restriktionerna i Kina börjar lätta vilket möjliggör för Kone att färdigställa projekt som restriktionerna tidigare satte stopp för, dessutom skulle underhållsverksamheten kunna gynnas då Kones produkter används mer när individer är i rörelse. Förhoppningsvis har nu även Kinas byggmarknad bottnat.  

Den kinesiska marknaden har en relativt ung installerad produktbas. Som investerare kan man därför förvänta sig att marknaden först på lång sikt kommer ha ett allt större inslag av de lönsamma underhålls- och moderniseringsintäkterna. 

Inom Amerika och Europa är Kones installerade bestånd äldre och därför behövs sannolikt många enheter moderniseras eller bytas ut. Detta skulle kunna till viss del, på kort och medellång sikt, kompensera Kinas svaga utveckling. 

Nyförsäljningsbenet, som är cykliskt, tar stryk i sämre tider eftersom nybyggnationer har en stark korrelation med konjunkturen. Dock är stora delar av Kones komponenttillverkning outsourcad vilket leder till en kapitallättare affär som står emot konjunktursvängningar bättre, men företaget är som sagt inte immunt. 

Kone har en robust balansräkning som ger möjlighet att trampa på gaspedalen när ekonomin bromsar in. Aktiens direktavkastning ligger runt 3,5 procent.

Kone 2022E 2023E 2024E
Oms till,% -4 2 4
Ebit marg,% 9,5 11 12
Ev/sales 2,3 2,3 2,2
Ev/ebit 24 20 18

 

På den oligopolliknande marknaden finns exempelvis den amerikanska konkurrenten Otis Worldwide Corp. Baserat på 2023 års prognoser handlas Kone till en premievärdering mot Otis. Kones ev/ebit-multipeln landar på 24 och Otis har en ev/ebit på 18. 

Kones produkter kommer efterfrågas i många år framöver men på sikt kan man argumentera för att det finns politiska risker kopplade till den stora exponeringen mot Kina. En förbättrad byggmarknad i Kina kan dock ge bränsle till aktien. På dagens kurs är aktien inget fynd men det kan vara värt att lägga Kone i bevakningslistan och köpa när hissen åker ner igen.  

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
KONE Oyj Neutral 48,67 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -