Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick starkt uppåt under måndagen och efter en uppgång på 1.79 procent stängde indexet på 795 punkter. Indexet har i huvudsak rört sig horisontellt den senaste månaden, mellan stödet vid 776 punkter och motståndet runt 820 punkter på kort sikt. För en stärkt teknisk rekommendation behöver vi se ett brott genom 820-824 punkter på medellång sikt. Den övergripande tekniska bilden präglas fortsatt av en negativ trendbild.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 41. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 41. Vi har därmed övervikt av pessimister på marknaden på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 436 köp och 104 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Industrikoncernen AQ Group har sedan den senaste botten i slutet av september 2022 stigit med knappt 50 procent. Kursen har även marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 312 kronor vilket indikerar vidare uppgång. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen har brutit den stigande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt men testar åter trendgolvet. Etablerat brott upp genom trendgolvet kommer att stärka den tekniska analysen. Närmaste motståndsnivå återfinns runt 360-367 kronor som är en historisk all-time-high nivå.

AQ Group är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Hoist Finance som erbjuder kredithanteringstjänster ser tekniskt intressant ut enligt de signaler som Investtechs automatiska algoritmer har identifierat. Kursen har nyligen brutit upp genom taket i den fallande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. I första skedet indikerar det en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling men även på kort sikt har kursen brutit upp genom en horisontell trendkanal.

Den 23 december 2022 identifierades även en köpsignal från en dubbelbotten-formation (DB grön pil) där målkursen på formationen vid 29.20 kronor redan har passerats men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 29.20 kronor som därmed ombildades till en stödnivå vid reaktioner tillbaka. Nästa motståndsnivå återfinns runt 33.60 kronor.

Momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt, vilket indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp. Enligt Investtechs forskningsresultat har aktier med dessa egenskaper presterat bättre än marknaden de kommande månaderna.

Hoist Finance är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Hotellfastighetsägaren Pandox B ser rent tekniskt negativ ut på kursdiagrammen för kort- medellång- och lång sikt. Om vi fokuserar på det medellånga kursdiagrammet här intill så ser vi att investerare under de senaste 18 månaderna sålt aktier till lägre och lägre nivåer. Aktiekursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal och det signalerar ökande pessimism bland investerare. Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

Kursen har brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 128 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå och befinner sig i en rektangelformation (REC blå linjer) mellan cirka 101 kronor och 141 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Pandox B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -