Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 853 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.51 procent. Indexet har därmed stigit 11 av de senaste 15 dagarna och den senaste månaden har indexet stigit knappt 10.0 procent. Efter senaste tidens positiva utveckling har kursen brutit upp genom motståndet vid 826 punkter samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. På kort sikt har det bildats en stigande trend men den övergripande trendbilden är dock fortfarande negativ på medellång sikt. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 65. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 53. Vi har därmed en övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt i stort är jämvikt mellan optimister och pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 285 köp och 91 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 76 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Papperstillverkaren Arctic Paper ser tekniskt positiv ut där kursen utvecklas innanför en stigande trendkanal som saknar motstånd på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna över en längre tid har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsstatistik på stigande trender.

Stöd återfinns runt 50.00 kronor och volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Därmed är det en positiv volymbalans, vilket bekräftar den positiva trendbilden

Arctic Paper är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Tjänstebolaget Elanders presenterade under måndagen sin senaste årsrapport som marknaden reagerade positivt på. Aktien handlades till en åtta gånger så hög dagsomsättning som genomsnittet per handelsdag den senaste månaden och kursen steg med hela 6.65 procent. Kursen har nyligen brutit upp genom en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. På kort sikt har det dock bildats en stigande trend.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 160 kronor. En starkt positiv volymbalans visar att handelsvolymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare och att många vill köpa sig in i bolaget. Det kortsiktiga momentumet i aktien är också starkt positivt, med ett RSI-värde över 70.

Elanders B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Azelio som är verksamma inom solenergi ser tekniskt negativ ut. På det medellånga kursdiagrammet så ser vi att investerare under det senaste 18 månaderna har sålt aktier till lägre och lägre nivåer. Aktiekursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal och Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

Kursen har brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 1.30 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Det är särskilt i fallande och sidledes trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under är nedsidan stor.

En starkt negativ volymbalans visar att handelsvolymen i aktien varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar, vilket indikerar att optimismen varit avtagande hos investerarna och bekräftar den negativa trendbilden. Aktien har även en extrem volatilitetsrisk. Investtechs forskning visar att högvolatila aktier på de nordiska aktiemarknaderna också tycks ge dålig avkastning. I synnerhet har högvolatila aktier som fallit och är tekniskt negativa presterat dåligt kommande period.

Azelio är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

 

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

 

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -