Riskaptiten återvände med full kraft

Utblick En bister omvärld och dystra förutsägelser bidrog till att 2022 blev ett svagt börsår. Nu har riskaptiten återvänt med närmast full kraft och det nya börsåret har inletts mycket starkt på de flesta av världens börser.

Efter ett surt 2022 har börser världen över fått en riktig rivstart på det nya börsåret. Men egentligen inleddes börsuppgången redan i mitten av oktober i fjol, även om året avslutades svagt. MSCI World-index bottnade redan den 12 oktober och är sedan dess upp med lite drygt 17 procent. Så om inget oförutsett inträffar i närtid så är det nog där vi kommer att sätta börsbotten för den här gången.

Visserligen blev 2022 ett surt börsår, men givet de mycket bistra yttre förutsättningar och de många dystra förutsägelserna kring börsutvecklingen när det såg som allra mörkast ut, så kanske man ändå kan dra en viss suck av lättnad över att det inte blev ännu värre. Räknar vi in årets uppgång så summerar börsfallet för MSCI World-index från årsskiftet 2021/2022 fram till 24 januari i år till 12,8 procent.

Det finns några skäl till att investerarhumöret återvänt med närmast full kraft.

Att inflationstoppen numera ser ut att definitiv vara passerad i USA och möjligen också i Europa är ett starkt bidragande skäl. Det väcker hopp om att centralbankerna börjar närma sig slutet på räntehöjningscykeln. Nu väntar visserligen, med mycket stor sannolikhet, nya räntehöjningar i inledningen av februari men sedan ska det enligt de flesta förutsägelser var stopp. Med ECB som kanske det enda undantaget. Det börjar dessutom redan spekuleras kring eventuella räntesänkningar under senare delen av 2023, vilket bidragit till att även de långa marknadsräntorna letat sig ner.

Energikrisen i Europa ser också ut att kunna undvikas. Gaslagren är fortsatt välfyllda, efter ovanligt milt väder, och det ser ut som att energiförsörjningen skulle klaras även om det kommer en köldknäpp eller två.

Och slutligen har konjunktursignaler inte varit lika dystra som många befarat samtidigt som Kina lättat på Covidrestriktionerna. Något som bidragit till att hoppet om en mjuklandning av världsekonomin under 2023 återigen vuxit sig starkt.

Brasklappen får bli att den starka börsutveckling som inlett 2023 innebär att investerarna redan hunnit ta ut mycket av de positiva. Så det finns förstås utrymme för nya bakslag.

Det är en stor majoritet av de 70-talet börser i vår genomgång som gått på plus under inledningen av 2023. Allt mätt som MSCI-index i lokal valuta. Allra bäst har det gått i gruppen tillväxtekonomier (Emerging Markets) som är upp med 6,9 procent. Här har Kina agerat viktigt draglok.

Tätt efter följer gruppen utvecklade ekonomier (Developed Markets) med en uppgång på 5,5 procent. Här är det tydligt att det framför allt är europeiska börser som gått mycket starkt på sjunkande energipriser och lite bättre konjunkturdata.

Den starka börsutvecklingen och nyvunna börsoptimismen har dessutom bidragit till att volatiliteten på börserna letat sig ner ytterligare. Det gäller både i USA (VIX) och i Europa (Vstoxx). Det kan tolkas som att allt färre investerare är beredda att betala några större summor för att försäkra sig mot större, kortsiktiga börsnedgångar. Förhoppningsvis positivt för börsen på kort sikt, även om det inte är någon säker indikation på att bakslag på börsen kommer att undvikas.

Att konjunktursynen också fått sig ett uppsving kan till stor del förklaras av att synen på konjunkturen i Europa blivit bättre. Som kan ses i Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrosiffrorna faller ut i förhållande till analytikernas prognoser, så har det varit gott om positiva överraskningar i EMU-området under senare tid. Det ska däremot inte tolkas som att EMU-området är på väg in i någon form av högkonjunktur utan är mer ett tecken på att analytikernas syn på ekonomin i EMU-området har varit alldeles för dyster.

I USA och bland tillväxtekonomierna är det mer jämnt skägga mellan analytikernas förutsägelser och utfallen. Förhoppningen är ändå att bland annat Kina ska kunna bjuda på lite mer positiva konjunktursignaler framöver, efter en dyster avslutning på 2022. Förhoppningsvis kan de kommande utfallen vara ännu lite bättre än de siffror som analytikerna nu säkerligen börjat skruva upp.   

I USA har det kommit lite konjunkturbesvikelser och det är bland annat hårda data över detaljhandel och industriproduktion i slutet av förra året som varit överraskande svaga.

Developed Markets

Den genomsnittliga börsuppgången bland de utvecklade ekonomierna ligger på imponerande 5,5 procent i inledningen av 2023. Nu brukar januari vara en bra börsmånad men det är ändå en börsstart som sticker ut i ett historiskt perspektiv, även om det inte rör sig om något rekord. Men månaden är å andra sida inte slut än.

Föga förvånande är det Europa som dominerar på vinnarsidan efter att marknaden blåst faran över för en djupare europeisk energikris och konjunkturdata överraskat positivt. Det finns också en viss tendens på listan att börser som gick riktigt svagt under fjolåret fått en liten revansch under inledningen av 2023. Den amerikanska börsen har halkat efter de europeiska när värdeaktier fortsatt att gå starkt. Den svenska börsen placerar sig på en hedrande femte plats med en uppgång på 9,1 procent. Ingen börs har gått minus men våra nordiska grannländer har halkat efter.

  01-jan 2022
Nederländerna 13,3% -21,8%
Irland 10,7% -16,2%
Tyskland 10,1% -17,3%
Italien 9,2% -9,2%
Sverige 9,1% -20,6%
Frankrike 8,9% -7,7%
Spanien 8,6% -0,7%
Österrike 6,9% -16,7%
Schweiz 6,7% -16,7%
Kanada 6,6% -5,7%
Australien 6,6% -1,1%
USA 5,2% -19,2%
Hong Kong 5,1% -5,2%
Japan 4,1% -3,1%
Nya Zeeland 4,1% -8,5%
Storbritannien 4,1% 1,6%
Israel 3,9% -18,9%
Singapore 3,1% -10,7%
Belgien 3,0% -8,9%
Finland 2,9% -11,9%
Portugal 2,0% 7,2%
Danmark 1,5% 0,8%
Norge 0,8% -1,5%
DM, genomsnitt 5,5% -15,6%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta

 

Emerging Markets

Bland tillväxtekonomierna landar den genomsnittliga uppgången i inledningen av 2023 på 6,9 procent och är därmed den grupp länder som inlett året allra bäst. Ett starkt bidragande skäl till detta är att den kinesiska börsen fortsatt sin resa uppåt och drivs på av att landet nu lättat på hårda Covid-restriktionerna. Uppgången för den kinesiska börsen inleddes redan i inledningen av november och räddade den kinesiska börsen från ett katastrofalt utfall under 2022.

Noterbart är att den turkiska börsen som gick upp med raketfart under 2022 inlett det nya börsåret svagt.

  01-jan 2022
Argentina 16,3% 40,6%
Kina 13,5% -20,7%
Egypten 13,2% 21,1%
Mexico 13,2% -4,4%
Peru 10,9% 8,4%
Ungern 8,2% -20,3%
Tjeckien 8,2% -8,3%
Sydkorea 8,2% -24,9%
Sydafrika 8,0% 3,4%
Grekland 7,8% 11,3%
Filippinerna 7,6% -5,8%
Polen 6,8% -17,9%
Taiwan 6,7% -20,5%
Qatar 3,8% -7,3%
Brasilien 3,1% 5,0%
Saudiarabien 2,6% -4,9%
Malaysia 1,4% -2,4%
Förenade Arabemir 1,2% -5,9%
Colombia 1,0% 4,5%
Chile 0,9% 22,7%
Thailand 0,4% 5,9%
Indonesien -0,6% 10,1%
Indien -0,6% 1,7%
Pakistan -2,1% -5,0%
Turkiet -2,4% 188,5%
EM, genomsnitt 6,9% -14,7%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta

 

Frontier Markets

Bland förhoppningsekonomierna har året inletts starkt, även om gruppen med en uppgång på 4,2 procent hamnar sist i fältet. Någon gemensam nämnare bland vinnarna är svår att hitta med Vietnam gynnas förstås av att Kina öppnar upp och den vietnamesiska börsen gick synnerligen svagt under 2022. Dessutom parkerar sig flera östeuropeiska länder högt upp på börslistan då de gynnas av den generellt positiva trenden i Europa.  

  01-jan 2022
Vietnam 10,6% -43,3%
Jordanien 9,9% 31,1%
Sri Lanka 6,8% -36,3%
Slovenien 6,3% -14,0%
Kroatien 5,7% -3,9%
Estland 5,7% -14,6%
Kazakstan 5,4% -28,0%
Rumänien 5,2% -4,1%
Libanon 4,5% 85,5%
Tunisien 4,3% 12,2%
Serbien 3,7% 15,6%
Nigeria 3,5% 8,3%
Bahrain 2,5% 16,5%
Litauen 2,4% -2,6%
Kuwait 1,2% 8,7%
Bangladesh 0,9% -6,9%
Västafrika 0,0% 15,9%
Oman -0,1% 26,9%
Kenya -1,2% -21,4%
Mauritius -2,4% -0,7%
Marocko -4,7% -21,1%
FM, genomsnitt 4,2% -19,3%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -