Håller Fed-optimismen till helgen?

Makrokommentar Federal Reserve höjde räntan ytterligare en gång och flaggar för fler räntehöjningar. Men mer optimistiska tongångar från Fed-chefen Jerome Powell satta ändå rejäl fart på riskaptiten.

Den amerikanska centralbanken höjde som väntat sin styrränta med 0,25 procentenheter i samband med onsdagskvällens penningpolitiska besked. Räntan ligger nu i spannet 4,50 – 4,75 procent. Dessutom flaggade banken för att ytterligare räntehöjningar är aktuella för att om möjligt nå inflationsmålet på 2 procent. Ett besked som initialt gav marknaden lite skrämselhicka.

Den hickan var dock snabbt överstökad och riskaptiteten fick istället förnyad, och rejäl, skjuts uppåt.

Det som framför allt fick marknadshumöret att vända var Fed-chefen Jerome Powells kommentarer i samband med den efterföljande presskonferensen. Där öppnade han upp för att de kunde bli färre räntehöjningarna om inflationen skulle falla tillbaka snabbare än väntat.

Dessutom gjorde han inga större försök att stävja marknadens förväntningar på kommande räntesänkningar, även om beskedet var att inga räntesänkningar troligen är aktuella under 2023. Det tolkades sammantaget som att Federal Reserve nu är väldigt nära räntetoppen, även om en ytterligare räntehöjning på det penningpolitiska mötet i mars fortsatt prisas in på räntemarknaden.

mycket av Federal Reserves framtida penningpolitik kommer att styras av inkommande data och tydligen är det så att marknadsaktörerna i huvudsak tror att den amerikanska inflationstakten kommer att dämpas snabbare än vad som ligger i centralbankens nuvarande prognoser. Dessutom börjar det nu synas tecken på att lönetrycket dämpas, trots en fortsatt stark arbetsmarknad.

Hoppet om en mjuklandning för amerikansk ekonomi har därmed vuxit ytterligare. Något som även Fed-chefen Jerome Powell tycktes vara inne på och på banken förväntar man sig inte längre att man måste tvinga ner ekonomin i en recession för att uppnå sina mål. Ytterligare ett glädjebesked för marknaden även om det förstås återstår att realiseras.

En viktig signal kring arbetsmarknaden i stort och löneutvecklingen i synnerhet får vi i samband med fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik för januari. Det blir ett första test på om marknadsoptimismen har någon bäring i verkligheten. Både Federal Reserve och marknadsaktörerna hoppas på en lite dämpad sysselsättningsutveckling och lägre löneökningar. Väntat är 185 000 nya sysselsatta och en löneökningstakt som dämpas från 4,6 till 4,2 procent. I så fall hyggligt hanterbara nivåer för centralbanken.

sammantaget betydligt mer optimistiska tongångar från Federal Reserve än de tuffa räntebesked som i huvudsak var aktuell mot slutet av fjolåret. På räntemarknaden förväntas visserligen en räntehöjning på mötet den 21- 22 mars men också att räntan kommer att sänkas under senare delen av 2023.  Mycket av marknadshumöret kommer att styras av de arbetsmarknads- och inflationssiffror som publiceras innan dess. Men efter onsdagens besked är börsen upp medan räntorna sjunkit och dollarn tappat.

Nu väntar ett penningpolitiskt besked från ECB under torsdagseftermiddagen. Här väntas en höjning med 0,50 procentenheter och betydligt tuffare besked kring den framtida räntesättningen. Dock börjar ECB från en klart lägre räntenivå än Federal Reserve. Det har också under senare tid börjat skönjas en något mjukare hållning från ECB-håll. Skulle det bekräftas i samband med torsdagens räntebesked så kan marknadsoptimismen få ytterligare skjuts. Osäkerheten är dock stor inför vad ECB kommer att leverera.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -