Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var ned med 0.32 procent under måndagen och stängde på 860 punkter. I början på året bröt kursen upp genom motståndet vid 826 punkter samt fick en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trend på medellång sikt. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 48. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 54. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 273 köp och 63 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

En tekniskt positiv försäkringsbolagsaktie är Solid Försäkring. Aktien har stigit runt 70 procent sedan slutet av september förra året och testar nu all-time-high nivåer. Kursen har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt.

Den 7 februari i år identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 70.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå.

Solid Försäkring är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till storbanken Swedbank har brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt jämfört mot tidigare. Det är en starkt köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trendbrott.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 180 kronor. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar vilket bekräftar den positiva trendbilden. RSI-värdet är över 70 och aktien har ett starkt positivt momentum.

Swedbank A är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Trendbilden i det högvolatila bioteknikbolaget Intervacc är klart negativ. Köpintresset bland investerare har varit avtagande över en längre tid och som vi ser på kursdiagrammet för medellång sikt som går 18 månader tillbaka i tiden är det både fallande topp- och bottennivåer i aktien. Investerare har alltså sålt aktier till lägre och lägre kurser.

Under den senaste månaden har aktien fallit med över 40 procent och kursen har därmed brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat. Det signalerar en starkare nedgångstakt jämfört mot tidigare.

Kursen har även brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 29.00 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Om det är få eller inga stöd under anses nedsidan vara stor. En starkt negativ volymbalans indikerar att volymen varit lägre på uppgångsdagar och högre på nedgångsdagar vilket bekräftar den negativa trendbilden.

Ett RSI21-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Isolerat sett indikerar det en ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Intervacc är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen 

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -