Skälen till att köpa japanska aktier

Fonder ”Utländska investerare visar ett ökat intresse för japanska aktier som har en låg värdering och gynnas av Kinas återöppnande.” Det säger Oliver Lee på Eastspring Investments.

Eastspring Investments, där Oliver Lee är Client Portfolio Manager, är en asiatisk kapitalförvaltare som förvaltar drygt 220 miljarder dollar och ägs av det brittiska försäkringsbolaget Prudential.

Oliver Lee 

”Globala investerare visar nu det största intresset för japanska aktier på flera år. Först och främst är många investerare underviktade japanska aktier eller har ingen exponering alls. Idag vill flera investerare minska sin exponering mot USA-aktier och öka upp andelens värdebolag. Då är Tokyobörsen ett intressant val.”

Vad talar mer för japanska aktier än ökad allokering hos de globala investerarna?

”Tokyobörsen hade en stabil utveckling under fjolåret och backade bara 4 procent i lokal valuta. Skälen till den relativt goda börsutvecklingen var en sen covid-återöppning, och en svag yen vilket hjälpte exportbolagen. Dessutom har Tokyobörsen helt enkelt inte haft den starka börsutvecklingen som andra marknader haft, framför allt USA-börserna. Japanska aktier har billiga värderingar både jämfört med sin historiska värdering och andra marknader. Det sker nu kontinuerliga företagsreformer som gynnar aktieägande genom förbättrade marginaler, stigande vinster och ökat aktieägarvärde i form av återköp eller utdelningar. Och en fullständig återöppning av Japan är gynnsam för turismen.”

Det låter som att återöppningen av Kina är särskilt viktig för Japan?

”Återöppning i Kina är viktig ur flera aspekter. Först och främst är det ett stöd för inkommande turism till Japan. Det gynnar turismsektorn i Japan som resebolag, hotell, restauranger och konsumentbolag. Men även den inhemska turismen spås fortsätta att öka i Japan, till stor del beroende av den svaga yenen och att japanerna har sparat mycket kapital under covidnedstängningarna. Det är ytterligare ett argument att äga bolag inom turismsektorn.”

”En annan aspekt nu när Kinas ekonomi återöppnar och tillväxten stärkts så kommer det att höja efterfrågan på flera japanska produkter, inte minst på bilar, stål, plast och kemikalier. Stora delar av den japanska exporten går till Kina. Vi äger några kemibolag och har även investerat i kolfibertillverkare som kommer att gynnas av en ökad efterfrågan från Kina.”

Den japanska centralbanken höjde överraskande ränteintervallet för den japansk 10-åriga obligationen i december, hur påverkar det valutan och skapar det några investeringsmöjligheter?

”Finansmarknaden togs på sängen av Bank of Japan i december, då de aviserade en höjning av det övre bandet för den 10-åriga statsobligationen. Det har lett till en starkare yen. Sedan centralbankens besked har marknaden börjat prisa in förväntningar på högre räntor och en brantare avkastningskurva under 2023. En mer normal avkastningskurva och högre räntor gynnar så väl de stora japanska bankerna som lokala banker.”

”En annan anledning är att Bank of Japan får en ny guvernör i april. Kazuo Ueda är akademiker och är ett neutralt val då han inte var någon av favoriterna. Han anses var lite mer hökaktig än förra guvernören Kuroda. Kazuo Ueda har tidigare varit kritisk till kontrollen av avkastningskurvan.

 

 

Kazuo Ueda

"Men vi tror att det blir små steg framåt mot en mer normal penningpolitik. Den japanska centralbanken såg vad som hände på den brittiska obligationsmarknaden under hösten om man gör för stora ändringar. Sannolikt skulle stora förändringar i penningpolitiken skapa stora svallvågor på den globala finansmarknaden. Stora flöden skulle sättas i rörelse och påverka både obligationer och aktier.”

”Vi tror och hoppas att en återgång mot en mer normal penningpolitik ska gynna den japanska yenen och göra den stabilare. En starkare och stabilare yen skulle förhoppningsvis ökat intresset från internationella investerare att komma tillbaka till japanska aktier efter fler års frånvaro. En starkare yen borde inte påverka exportbolagen så mycket, för yenen har nu varit på 50-årslägsta mot US-dollarn.”

Är den stigande inflationen i Japan ett problem?

”Japan har inte haft inflation på över 30 år men det har försökts att skapa det under en lång period. Nu ser man inflation i Japan och den ser ut att komma i tre steg. Under förra året såg vi ökade kostnader för insatsvaror på grund av en svag yen, som var det första steget. Sedan har japanska konsumentföretag gradvis börjat genomföra blygsamma prishöjningar för att kompensera för de ökade kostnaderna, något de har varit historiskt ovilliga att göra. Det är steg två.”

”Steg ett och steg två har gjort att flera företag nu även börjat höja lönerna, något man inte gjort under en lång period i Japan. Det är det tredje steget. Som exempel har Honda höjt lönerna med i genomsnitt 5 procent och hela 10 procent för nyanställda nyutexaminerade. Våra senaste samtal med företagets ledning visar att det känns som att vi kanske går in i en ny fas för Japan med högre priser, vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativt då inflationen sannolikt varit för låg och skapat andra problem i den japanska ekonomin.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -