Tydligt vinstmönster i NCAB

Rapportkommentar NCAB inleder året med rekordmarginaler och nästan en dubblerad vinst. Lyckade integrationer av tidigare förvärv, valutamedvind och produktmixen har gynnat bolaget. Nu gäller det att trenden i orderingången vänder.

Kontraktstillverkarna med bland annat Note och Hanza har blivit populära på börsen. Flera år av stigande vinster och strukturella trender förklarar populariteten även om det också resulterat i multipelexpansioner. NCAB, med Note och andra kontraktstillverkare som kunder, är en fullserviceaktör inom mönsterkort. NCAB, har precis som kontraktstillverkarna, haft en tydlig vinsttillväxt senaste åren.

Vinst per aktie - NCAB, källa: Årsredovisningar

Mönsterkort finns i alla teknologiska produkter och är den platta där elektroniska komponenter monteras och bildar ett kretskort. Mönsterkorten utgör en liten del av de totala kostnaderna för tekniska produkter, men är avgörande och kostsam att byta då hela kretskortets komponenter är kopplade på mönsterkortet.

NCAB är en global aktör med majoriteten av kunderna i Europa. Tillverkningen sker i Kina och genom att inte äga sina egna fabriker blir affärsmodellen kapitallätt. Bolaget är nischade mot HVML (Hög mix, låg volym) där mönsterkorten främst används i avancerad teknologi inom verkstadsindustrin, medicinteknik och fordonsindustrin. Inom nischen HVML är marginalerna höga och beroendet av konsumenten begränsad.

Region Ebita helår 2022 Ebita Q1 23 Andel av oms. Q123
Europe 12% 15% 59%
Nordic 17% 22% 23%
East 18% 17% 5%
North America 15% 17% 14%

 

I första kvartalet summerades omsättningen till 1 146 (1 41) miljoner kronor och var i linje med motsvarande kvartal förra året. Exklusive valuta minskade dock omsättningen med 12 procent. Med förbättrade marginaler steg vinsten kraftigt i kvartalet och rapporterades till 0,67 (0,35) kronor per aktie. De förbättrade marginalerna förklaras främst av lyckade integrationer av tidigare förvärv samtidigt, som kostnader för inköp och frakt minskat.

Under första kvartalet minskade orderingången, vilket förklaras av att kunderna korrigerat sina lager efter tidigare störningar i leveranskedjor. Orderingången uppgick till 1 030 (1 171) miljoner kronor, men rensat för valuta minskade orderingången med 23 procent. Bolagets VD, Peter Kruk, menar att bolaget sett något positivare signaler gällande orderingången under slutet på kvartalet. Även om konsekvensen av kortare ledtider påverkat orderingången negativt, har det gett en positiv inverkan på NCABs kassaflöde som var väsentligt bättre än motsvarande period förra året. 

Region Orderingång, valutajusterad - Q123
Europe -28%
Nordic -16%
East -2%
North America -23%

 

I den viktiga regionen Europa, minskade orderingången rensat för valuta markant. Det förklaras av att det framförallt är verksamheter inom Europa som lagt stora beställningar under tidigare år, för att motverka effekterna av pandemirestriktioner i Asien.

Med förbättrat resultat och kassaflöde har nettoskulden halverats senaste året och uppgår nu till cirka 400 miljoner och är långt under bolagets egna mål om nettoskulden i relation till Ebitda.

Marknaden för mönsterkort är fragmenterad och en tydligt del av NCAB strategi är kompletterande förvärv. Enligt bolaget finns flera intressanta förvärvsobjekt och ambitionen är att göra cirka två till fem förvärv i snitt per år. Utifrån bolagets nuvarande skuldsättning är det sannolikt med ett förvärv under kommande period.

NCAB har som mål att uppnå en omsättning på 8 miljarder kronor och ett EBITA-resultat på 1 miljard kronor år 2026. Det representerar en EBITA-marginal om 12,5 procent vilket kan jämföras med EBITA-marginalen för kvartalet på 16 procent. Vad som är en normaliserad EBITA-marginal är svårt att estimera men bolagets nuvarande finansiella mål indikerar att första kvartalets marginaler ligger över långsiktigt normaliserade nivåer.

NCAB 2022A 2023E 2024E
Nettoomsättning, MSEK 4450 4 500 4 800
Bruttomarginal, % 32,2 32,7 32,7
Ebitmarginal, % 13,2 12,6 13,1
Vinst per aktie, SEK 2,23 2,24 2,54
Källa: Årsredovisningar/Factset      

 

Enligt Factset är det idag tre analytiker som täcker NCAB. För första kvartalet slog NCAB analytikernas förväntningar på vinsten med cirka 25 procent och sannolikt kommer vinstestimaten revideras upp. Lyckas bolaget hålla första kvartalets vinstnivå för helåret 2023 hamnar vinsten per aktie på 2,7 kronor och ger ett P/e-tal på 25. Bolaget har dock historiskt förbättrade vinster under andra och tredje kvartalet. Även om andra kvartalet lär fortsätta vara starkt är det rimligt att anta mer normaliserade marginaler under slutet på året.

Det finns risk för avmattning framåt, vilket indikeras av den valutajusterade orderingången. I ett teoretiskt konservativt exempel där omsättningen minskar 20 procent, bruttomarginalen behålls och rörelsekostnaderna ligger i nivå med 2022 sjunker vinsten istället kraftigt med cirka 40 procent, vilket skulle resultera i betydligt högre vinstmultiplar. Att omsättningen minskar så pass mycket är förmodligen allt för konservativt men exemplet visar hur kraftigt vinsten påverkar av en minskad omsättning.

Bättre siffror än väntat för första kvartalet belönade aktien med en uppgång om cirka 15 procent. NCAB har en stark vinstrend, lyckats skala verksamheten och visat på styrkan i den lätta affärsmodellen. Kundbasen i flera olika industrier skapar och regioner skapar samtidigt en bra motståndskraft när vissa segment eventuellt mattas av.

Aktien har kortsiktigt sprungit lite väl snabbt, men vi tror att bolaget fortsatt har bra möjligheter att växa vinsten långsiktigt vilket bör tala för aktien och vi behåller vår tidigare köprekommendation efter dagens rapport.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCAB Group Köp 70,20 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -