En USA-fond med imponerande historik

Fondanalys USA:s aktiemarknad är världens största och utgör drygt 60 procent av ett globalt aktieindex. Argumenten för en USA-investering är många. Placera guidar till en Nordamerikafond med hög riskjusterad avkastning.

500 index 10 år

USA gynnas av flera globala trender och många av dem har de själv skapat. Det omfattar bland annat digitalisering, e-handel, molntjänster, gaming, digitala betalningslösningar, smartphones, halvledardesign med mera.

Landets 330 miljoner invånare har skapat världens mest dynamiska ekonomi. Hemmamarknaden är stor och väldiversifierad med en bredd som innehåller alla sektorer och industrier. Både bredden och djupet på hemmamarknaden gynnar många nystartade bolag.

Regleringar och lagar är i stort enhetliga mellan delstaterna, US-dollarn är fortfarande den största och viktigast valutan, vilket ger fördelar.

De två största börserna, Nasdaq och NYSE, har omfattande, transparenta regelverk och väl fungerade finansiella institutioner för regelefterlevnad. Det skapar stabila förutsättningar för världens största kapitalmarknad.

Landet har ett välutvecklat, betydande och unikt nätverk för riskkapital som förser nystartade bolag med riskkapital. Lägg till en högre utbildning i världsklass med progressiva och framåtblickande universitet vilket ger en bra grogrund för nya företagsidéer.

USA dominerar i mångt och mycket den globala teknik- och hälsovårdssektorn. Det hör ihop med att företagen är ovanligt innovativa, vilket gjort att de skapat en majoritet av världens största börsnoterade bolag.

Som fondinvesterare bör man ha en långsiktigt USA-exponering. Det visar inte minst de senaste 35 årens avkastning som har gett närmare 11 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot 8 procent för en globalaktieindexfond.

Även att den riskjusterade avkastningen talar för USA:s fördel. Värt att notera är vid längre nedgångsperioder tenderar USA-börserna att sjunka mindre.

Blickar vi framåt så ser utsikterna för USA:s ekonomi bra ut. Vi på Placera tror att inflationstrycket kommer att avta, vilket ger mindre press på räntor. Det leder i sin tur till ett mer gynnsamt klimat för aktier.

Vinsterna för de 500 största USA-bolagen väntas växa med 15 procent det närmaste året.  Vinsttillväxten för globalt aktieindex landar på knappt 14 procent enligt indexberäknaren MSCI, och räknar vi bort drygt 60 procent som är USA bolag är vinsttillväxten lite lägre.

Värderingen för framåtblickande p/e-tal landar på 18,5. Det är värderingsmässigt på det historiska snittet, så USA-börserna är varken dyra eller billiga i rådande miljö.

USA:s aktiemarknad anses av många akademiker och investerare höra till en av de mest effektiva, vilket innebär att det är svårt för aktivt förvaltade fonder att klå index. Placera har hittat en aktivt förvaltad fond som lyckats bättre än index till en lägre risk de senaste fem åren.

För den som vill bredda sin fondportfölj och öka sin exponering mot Nordamerika på lång sikt, rekommenderar Placera AMF Aktiefond Nordamerika.

AMF Aktiefond Nordamerika förvaltas av Ulf Alexandersson och Björn Lind. De har en lång erfarenhet av förvaltning av USA-bolag.

Ulf Alexandersson och Björn Lind

Investeringsprocessen grundar sig uteslutande i en investeringstes, bolagets värdering och hur stor aktiens avkastningspotential bedöms vara. Långsiktighet hos bolagen är något förvaltarna uppskattar. Det ger en tydlig färdplan med definierade mål och hur bolaget ska ta sig dit.

Förvaltarna lägger ett stort fokus på ett hanterbart antal bolagsurval, varav dryga tjugotalet anses vara kärninnehav. Det är bolag som de lägger ner mer tid på. Det beror på att bolagen har en större påverkan på den aktiva risken i fonden.

Kärninnehaven är aktiva bet som avviker från index i större utsträckning. Resterande andel är i mångt och mycket neutrala positioner. De tar inga positioner med kassan utan fonden är alltid fullinvesterad och de tar inga valuta-bet.

Investeringsprocessen har även ett tydligt fokus på hållbara investeringar. Fonden väljer aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete utifrån bransch och region.

Efter investerings- och urvalsprocessen sätts en koncentrerad portfölj ihop på runt 70 aktier.  Målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Förvaltarna eftersträvar en stabil och konsekvent avkastning, vilket innebär att man vill klå index med en till två procentenheter varje år.

Fondens karaktär har en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag. Fonden består till 90 procent stora bolag. Medelstora bolag utgör resterande andel.

Fonden har idag 70 placeringar. De tio största innehaven väger 41 procent av fondens värde. Det ger en bra riskspridning.

Microsoft är fondens största enskilda innehav med 9,9 procent följt av Googles noterade moderbolag Alphabet med 7 procent. Halvledardesignbolaget Nvidia är fondens tredje största innehav på knappt 4 procent. Det är en av fondens bästa bidragsgivare i år med en avkastning på 83 procent. Tesla är en annan stor bidragsgivare i år med en avkastning på 30 procent.

Fonden investerar i alla sektorer. De två största sektorerna är teknik och hälsovårdsbolag. Tekniksektorn väger 27 procent och hälsovårdssektorn 14,6 procent. De följs av finansbolag och sällanköpsvaror. Sällanköpsvaror har den största övervikten mot index. Störst undervikt hittar vi i allmännyttiga bolag och energisektorn.

Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står mjukvarubolag för drygt 17 procent. Interaktiv media och läkemedelstillverkare väger 7 procent vardera.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier vikt
Microsoft 9,9%
Alphabet Class C 7,1%
Nvidia 3,8%
Visa 3,6%
Tesla 3,2%
Pepsico 3,1%
Procter & Gamble 3,1%
Eli Lilly  2,4%
McDonalds 2,4%
Thermo Fischer Scientific 2,2%
Källa: Morningstar 40,8%

 

Ulf Alexandersson och Björn Lind har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit mer än snittet av kategorin Nordamerikafonder – till en risk lägre än kategorisnittet.

Den senaste femårsperioden placerar sig fonden som den näst bästa i fondkategorin, avkastningsmässigt. Det imponerar med tanke på att fondkategorin innehåller drygt 500 fonder för den valda tidsperioden.

Den aktiva förvaltningen är tydlig och det har resulterat i en av fondkategorins absolut högsta riskjusterade avkastningar. Fonden har även lyckats klå sitt jämförelseindex de senaste tio, fem och tre åren, vilka ytters få aktivt förvaltade Nordamerika fonder klarar av.

AMF Aktiefond Nordamerika   Fondkategori: USA, Mix bolag
Avkastning % 5 år 117,0 97,0
Avkastning % i år 8,4 6,1
Risk % 3 år 14,5 14,7
Betyg* 5  
Avgift%/år 0,4  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Ulf Alexandersson  
* Morningstar har 5-gradig skala Björn Lind  
Källa: Morningstar den 2023-02-13    

 

Fonden har fem stjärnor på tio och fem års sikt och fyra på tre års sikt hos Morningstar. Produktens årliga avgift är låga 0,4 procent.

Den aktiva och långsiktiga förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar sin avgift med råge. Placera ger köprekommendation på AMF Aktiefond Nordamerika för en långsiktig investering.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Nordamerika Köp 477,05 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -