BofA: Investerarna tror på mjuklandning

Fondkommentar Den senaste investerarenkäten är tyvärr den mest dystra i år. Men det finns ljus i tunneln och närmare två tredjedelar tror att världsekonomin får en mjuklandning.

Riskviljan är fortsatt rekordlåg. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 5 till 11 maj.

Kassanivån hos investerarna är fortfarande betydligt över det historiska snittet på 4,9 procent. Under månaden ökade den från 5,5 procent till 5,6 procent.

Andelen investerare som tar lägre risk än vanligt är fortfarande stor och riskaptiten är på historiskt låga nivåer. Nästan hälften av de tillfrågade tar lägre risk än normalt, vilket fått maj månads nivå att bli den lägsta i år.

Investerarna föredrar obligationer, och under månaden ökade exponeringen till den största övervikten sedan mars 2009. Allokeringen till obligationer har nu ökat sex månader i rad, efter 14 år av kontinuerlig minskning. Värt att notera att i mars 2009 noterade världens börser bottennivån under finanskrisen.

Den senaste månaden har investerarna sänkt exponeringen mot råvaror till den lägsta nivån sedan maj 2020. De tre senaste månaderna har investerarna minskat exponeringen mot råvaror i den snabbaste takten sedan augusti i fjol.

Trots minskat risktagande ökade aktieexponeringen från låga nivåer, men allokeringen till aktier är under det historiska snittet.

Andelen investerare som tror att inflationen är lägre om tolv månader var konstant under månaden, hela 84 procent tror på lägre inflation.

Synen på den globala tillväxten är marginellt högre än förra månaden, men fortfarande nära de rekordlåga nivåerna vi sett under inledningen på året. Tillsammans med synen att det blir en mjuklandning för den globala ekonomin så tror en majoritet av investerarna att bolagens vinstutveckling bara sjunker med knappt 1 procent.

Över 60 procent av de tillfrågade tror att Fed har slutat sin räntehöjningscykel för denna gång. 43 procent tror de första räntesänkningarna kommer i januari 2024, samtidigt tror 24 procent på en första räntesänkning redan under det fjärde kvartalet i år.

Hela 71 procent av investerarna tror att det blir en positiv lösning på problematiken kring det amerikanska skuldtaket före utgångsdagen kommer.

Aktieexponeringen mot USA minskade under månaden, investerarna har fortfarande undervikt och en klart lägre exponering än historiskt mot USA-aktier.

Aktieexponeringen mot tillväxtmarknaderna och japanska aktier sjönk under månaden. Exponeringen mot tillväxtmarknaderna sjönk för den tredje månaden i rad. Men investerarna har en historiskt hög övervikt i tillväxtmarknadsaktier och betydligt över fjolårets nivå.

Exponeringen mot europeiska aktierna ökade under månaden. Investerarna har en övervikt i europeiska aktier som motsvarar det historiska snittet.

Parisbörsen och Zürichbörsen anses vara de attraktivaste börserna att investera på i Europa. I botten hittar vi Madrid- och Milanobörserna.

Den senaste månaden har investerarna roterat från råvaror, allmännyttiga bolag, tillväxtmarknadsaktier till teknikaktier, eurozonsaktier och industriaktier.

Lyfter vi blicken och ser på investerarnas positioner relativt 10-årssnittet, indikerar det en tydlig övervikt av kassan, defensiva sektorer som hälsovård och allmännyttiga bolag. Störst undervikt har investerarna generellt i aktier, USA-aktier, banker och fastighetsaktier.

Investerarna har nu den största undervikten i fastighetsaktier sedan juli 2009. Samtidigt är exponeringen mot banker den lägsta sedan oktober 2020. Exponeringen mot bankaktier har sjunkit kraftigt sedan kollapsen i Silicon Valley Bank i mars.

En intressant notering är att globala kommersiella fastigheter ses som en riskfaktor för att skapa en systematisk kreditkris.

På risksidan är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång en kreditkris och global recession. Tvåa på listan är rädslan för att inflationen ska bita sig fast på ovanligt höga och svårhanterliga nivåer som skapar problem och allt för aggressiva centralbanker.

Den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade”, vilket innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det kan sannolikt bli trångt när investerarna vill sälja är teknikaktier. Det är en gammal favorit och klar ett aför andra månaden i rad. Att korta amerikanska banker vilket blivit populärt hos investerarna efter Silicon Valley Bank-kollapsen anses som näst största ”crowded trade”.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -