Börsens högsta och lägsta värderingar

Aktier Det blev ett starkt första halvår på Stockholmsbörsen och flertalet bolag har nu värderats upp. Placera har gått igenom bolagen med högsta respektive lägsta P/e-talen på vinstprognoserna för i år och nästa år.

Trots fortsatta räntehöjningar från världens centralbanker och betydligt högre räntenivåer än för ett år sedan är det många aktier som nu värderas på höga vinstmultiplar utifrån förväntade vinster för detta och nästa år.  

Det är viktigt att påminnas om att aktier rör sig mycket på flöden, som stundtals är tillfälliga. Dessa flöden kan i sin tur påverkas av ESG-regleringar eller tillfälliga allokeringsbeslut gällande en specifik sektor. De relativt låga värderingarna inom exempelvis oljesektorn förklara förmodligen till stor del av riktlinjer och policys kring ESG hos större investerare. 

I tabellerna nedan har vi inkluderat marknadsplatsen First North och exkluderat samtliga bolag med ett marknadsvärde som är lägre än en miljard svenska kronor. Vi har dessutom exkluderat fastighetsbolagen då delar av intjäningen består av reavinster och värdeförändringar som är volatila och oförutsägbara av sin natur. Vi har även exkluderat investmentbolag, då även deras vinster påverkas av värdeförändringar.

Bolag P/E 23E Bolag P/E 23E 
Bactiguard Holding AB 441,6 ShaMaran Petroleum Corp. 1,1
BONESUPPORT HOLDING AB 175,5 EnQuest PLC 1,4
Sectra AB Class B 81,3 Maha Energy AB Class A 2,1
Xvivo Perfusion AB 76,4 Tethys Oil AB 3,7
Train Alliance Sweden AB Class B 74,5 Thunderful Group AB 3,8
INVISIO AB 67,7 Africa Oil Corp. 4,3
SolTech Energy Sweden AB 66,9 TRATON SE 4,3
RaySearch Laboratories AB Class B 63,0 Intrum AB 4,4
Fortnox AB 56,2 Bergs Timber AB Class B 4,8
BioArctic AB Class B 55,4 International Petroleum Corp. 5,2
Mips AB 54,1 ITAB Shop Concept AB 5,4
Starbreeze AB 52,6 Stillfront Group AB 5,6
SyntheticMR AB 51,5 Lucara Diamond Corp. 5,7
Genovis AB 51,1 Catella AB Class A 5,7
Surgical Science Sweden AB 48,7 Catena Media plc 5,7
Mentice AB 45,6 Coinshares International Limited 5,7
Medicover AB Class B 45,5 Svedbergs i Dalstorp AB Class B 5,8
NIBE Industrier AB Class B 41,5 BE Group AB 5,9
Lyko Group AB Class A 40,0 Catella AB Class B 6,1
Viaplay Group AB Class B 38,4 Nordic Paper Holding AB 6,1
       
Bolag P/E 24E Bolag P/E 24E
EnQuest PLC 1,4 Devyser Diagnostics AB 102,1
ShaMaran Petroleum Corp. 1,6 BICO Group AB Class B 84,0
Maha Energy AB Class A 1,7 Sectra AB Class B 68,9
Xspray Pharma AB 2,7 CDON AB 47,6
Lucara Diamond Corp. 2,8 Storytel AB Class B 46,4
Thunderful Group AB 3,4 Fortnox AB 42,6
Coinshares International Limited 3,4 INVISIO AB 42,2
BE Group AB 3,5 Xvivo Perfusion AB 40,8
TRATON SE 3,6 Tobii AB 39,6
Calliditas Therapeutics AB 4,1 Mips AB 38,2
Intrum AB 4,2 Bactiguard Holding AB 38,1
Bergs Timber AB Class B 4,3 BONESUPPORT HOLDING AB 37,2
Africa Oil Corp. 4,7 NIBE Industrier AB Class B 36,8
Catena Media plc 4,9 Ferronordic AB 35,9
ITAB Shop Concept AB 5,0 Humble Group AB 35,3
Stillfront Group AB 5,2 BioArctic AB Class B 35,0
Svedbergs i Dalstorp AB Class B 5,3 Surgical Science Sweden AB 34,5
Arise AB 5,3 Biotage AB 34,2
Bulten AB 5,6 Vitec Software Group AB Class B 32,7
Hoist Finance AB 5,7 Medicover AB Class B 31,7
       

Källa: Factset, kurser 09/06/2023

Enligt Factset värderas börsen som helhet till nästan P/e 15 på innevarande årets vinstförväntningar, och cirka P/e 14 på nästa års vinstförväntningar. Samtidigt väntas vinsterna växa i med i genomsnitt fem procent.

Valutadopade vinster och en fortsatt stark efterfrågan har resulterat starka rapporter från industribolagen under första kvartalet. Det lär dessutom följas upp med liknande vinstnivåer under andra kvartalet. Börsen är dock fortsatt skeptiskt till råvaruberoende bolag med volatila vinster, samtidigt som oron kring fastighetsbolagens skuldsättning håller sannolikt håller värderingarna nere på fastighets- och bankaktier.  

De bolag som investerare gärna betalar höga vinstmultiplar för, är ofta marknadsledande bolag med förutsägbara vinster som årligen ökar konsekvent. På listorna med högt värderade bolag hittar vi framför allt bolag inom medicinteknik. Höga vinstmultiplar inom medicinteknik är inte särskilt förvånande då branschen karakteriseras av att flera bolag förväntas skapa kraftiga vinstökningar i framtiden. På innevarande år är det framför allt Bactiguard, Bonesupport och Sectra som sticker ut med höga vinstmultiplar, samtliga inom medicinteknik.

I Bactiguard faller exempelvis P/e-multipeln från 441 för innevarande, år till 38 redan till nästa år. I slutet på maj annonserade bolaget att den tidigare VD Anders Göransson, blir vice VD samtidigt som huvudägaren Thomas Von Koch blir tf. VD. 

Bactiguard, som erbjuder infektionshämmande katetrar, presenterade långsiktiga finansiella mål under fjolåret och har som ambition att nå stora framgångar i USA. De finansiella målen säger att bolaget ska uppnå årliga intäkter om minst en miljard kronor år 2026, och samtidigt leverera minst 400 miljoner kronor i EBITDA (Resultat före räntor, skatter och avskrivningar). Även tidigare EQT-toppen Jan Ståhlberg är en av bolaget största ägare.

Bonesupport förväntas öka vinsten ordentligt nästa år och har en betydligt lägre vinstmultipel för nästa år. Bolaget förväntas nå framgångar i USA med sin produkt Cerament G (främjar läkning inom bensjukdomar och skador). I första kvartalet i år ökade omsättningen med drygt 80 procent och uppgick till 120 miljoner kronor (66,3), samtidigt som bolaget levererade ett positivt rörelseresultat

Mindre skillnader i värderingen mellan innevarande och nästa år syns exempelvis i Mips och Nibe där P/e-talen på nästa år är höga, och den förväntade vinsttillväxten mildare än de tidigare nämnda medicinteknikbolagen. Nibes P/e-multipel för faller från cirka 42 på innevarande år till cirka 37 till nästa år. Mips värderas till P/e cirka 54 på innevarande år och cirka 38 på nästa år. 

Det ska dock understrykas av framtida eventuella förvärv sällan är med i estimaten. Senast igår presenterade Nibe ett förvärv som förväntas leverera cirka 550 miljoner kronor i EBITDA under 2023, vilket kan ställas mot Nibes EBITDA för helåret 2022 om cirka 7,5 miljard kronor.

Lägsta P/e-talen hittar vi bland annat inom olja, gas, finans, fordon och läkemedel. Dock är olje- och gassektorn överrepresenterad med bolag som Enquest, Shamaran och Africa Oil.

Förutom gas- och oljebolagen hittar vi lastbilstillverkaren Traton med bland annat varumärken som Scania, Navistar och MAN. Under det samlade taket av tillverkare, är ambitionen att skapa synergier och på så sätt förbättra lönsamheten och vinsten framöver. Läs gärna Placera analys här om publicerades i slutet på mars.

Även Trävarukoncernen värderas till ett låg P/e-tal på vinstförväntningar och har senaste kvartalet upplevt en minskad volym och lägre försäljningspriser vilket till stor del förklaras av en lägre takt i byggandet. Läs gärna Placeras analys här som presenterades från slutet på april. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -