Robotkirurgi till den långa lådan

Aktieanalays Det Göteborgsbaserade simuleringsbolaget Surgical Science är den ledande spelaren inom sin nisch. Aktien passar den långsiktige.

Robotkirurgi innebär inte att det är en robot som självständigt styr operationen. Robotassisterad kirurgi skulle kanske vara ett mer rättvisande ord eftersom det handlar om att en kirurg styr roboten via en kontrollenhet. Kirurgens rörelser översätts därigenom till kontrollerade rörelser av roboten som i sin tur genomför det kirurgiska ingreppet. 

Med hjälp av robotkirurgi blir både precisionen och tillförlitligheten bättre. Dessutom blir det kortare återhämtningstider och färre komplikationer. Kirurger förtidspensioneras eller begär omplacering då traditionell kirurgi ofta innebär oergonomiska arbetsställningar som sliter på kroppen. Med hjälp av robotkirurgi får kirurger en mer hälsosam arbetssituation vilket förhindrar förtidspension. Teknologin möjliggör även att det går att operera på långa avstånd. En kirurg i USA kan exempelvis operera en patient i Sverige och vice versa. Av alla ingrepp som idag kan göras med robotkirurgi, är det endast tre procent som görs.

En kirurgs misstag kan få stora konsekvenser, både när det gäller lidande patienter och höga kostnader för sjukvården. I USA är misstag inom sjukvården den tredje vanligaste dödsorsaken. 

Likväl som en pilot behöver utbilda sig för att kunna manövrera ett flygplan, behöver en kirurg öva upp sig för att kunna utföra operationer. Det är här Surgical Science kommer in i bilden.

År 1995 fick doktor Anders Hyltander (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) idén om att blivande kirurger skulle kunna utbildas i realtidssimulatorer innan de kom in i operationssalen. Tillsammans med tre unga mjukvaruutvecklare testade Dr Hyltander idén. Detta lade grunden till det som idag är Surgical Science (SUS). Den första VR-simulator, LapSim, lanserades 2001. 

År 2017 börsnoterades SUS och sedan dess har aktien gått upp med 2 000 procent. I år har aktien levererat en avkastning på nästan 50 procent och börsvärdet uppgår till 12 miljarder kronor. Baserat på rullande tolv månader ligger försäljningen på 870 miljoner kronor. Nästan 65 procent av omsättningen kommer från Nord- och Sydamerika. Europa och Asien står för lite över 15 procent av försäljningen vardera. SUS är idag indelat i de två affärsområdena Educational products och Industry/OEM.

I området Educational Products säljer SUS sina egenutvecklade simulatorer. Till simulatorerna kan även ett service- och supportavtal tecknas, vilket bland annat ger kunderna tillgång till uppgraderingar av mjukvaran. Dessa uppdateringar lanseras löpande. 

Affärsområdet riktar sig till utbildningskunder såsom universitetssjukhus. Exempelvis har studenter möjlighet att använda sig av simulatorn för att träna och sedan få en objektiv bedömning av hur bra färdigheter de har. Inlärningskurvan är bättre när det gäller inlärning i en simulatorisk miljö i jämförelse med traditionell utbildning. Educational Products står för lite mer än 60 procent av Surgical Science totala försäljningskaka. 

Sedan 2017 är SUS även verksamt inom det spännande området Industry/OEM som gynnas av övergången till robotkirurgi. Här licensierar SUS sin mjukvara till olika medicinteknikbolag. Ett konkret exempel är bolagets storkund Intuitive Surgical med sitt da Vinci-system. När en da Vinci-robot säljs med simuleringspaket (en extra dator på baksidan av kirurgikonsolen), finns mjukvaran från Surgical Science inbäddad i Intuitives produkt. Varje gång ett da Vinci-system säljs med mjukvara får SUS intäkter. Det är värt att tillägga att dessa intäkter ibland kan vara av återkommande karaktär (prenumerationsavgift).

En annan typ av intäktskälla inom segmentet är när Surgical Science tar betalt för att anpassa kundens specifika mjukvara. Ingen leverantör inom robotkirurgiområdet kommer kunna vara utan en simuleringsmjukvara. Idag är Surgical Science mjukvaruleverantör till cirka 15 kunder inom robotkirurgi. Totalt sett finns det just nu drygt 25 robotkirurgiaktörer (de flesta system har ännu inte lanserats på marknaden). 

SUS har som mål att främst växa organiskt men även genom förvärv. Sedan 2019 har tre förvärv gjorts: SenseGraphics, Mimic och Simbionix. Läs mer om Simbionix-förvärvet här. Finanserna i SUS är mycket stabila och det kommer med stor sannolikhet ske fler förvärv i framtiden.

I samband med 2021 års stora förvärv av Israeliska Simbionix sattes nya finansiella mål upp där SUS ska nå en försäljning på 1,5 miljarder kronor 2026. Den justerade ebit-marginalen ska vid periodens slut ligga på 40 procent. Affärsområdet Educational Products ska ha en årlig genomsnittlig tillväxt på 10-15 procent. Den stora tillväxten förväntas komma från det höglönsamma Industry/OEM-benet. Detta eftersom allt fler kirurgirobotar väntas lanseras på marknaden. 

Bland SUS konkurrenter finns kanadensiska flygsimulator-bolaget CAE med sin Healthcare-division. Andra konkurrenter är schweiziska Virtamed och svensk-noterade Mentice. SUS har det största produktutbudet bland konkurrenterna. Bolagets simuleringsteknik har validerats i ett stort antal vetenskapliga studier och resultaten från studierna har publicerats i ett stort antal medicinska tidskrifter. Detta skulle kunna anses vara en konkurrensfördel. Bolaget har även ett antal patent. 

I samband med att siffrorna för första kvartalet släpptes rusade aktien med nästan 30 procent. I rapporten växte den översta raden med 40 procent samtidigt som kassaflödet förbättrades. Det som sannolikt fick investerarna att jubla var den starka tillväxten i licensintäkterna som nästan fördubblades. Stark efterfrågan från sjukhusen och introduktion av nya kirurgirobotar från ett flertal medicinteknikbolag låg bakom den starka siffran. 

Den makroekonomiska miljön har än så länge inte påverkat bolaget negativt. Men om det skulle börja bli riktigt surt kommer SUS påverkas. En annan risk i caset är att robotkirurgileverantörerna börjar utveckla sin egen simuleringsmjukvara. 

Surgical Sciences två största ägare är investeringsbolaget Marknadspotential AB (15 procent av aktierna) och styrelseordförande Roland Bengtsson (12 procent av aktierna). VD Gisli Hennermark äger aktier till ett värde om 80 miljoner kronor. 

SUS 2023e 2024e 2025e 
Oms till,% 22 17 18
Ebita marg,% 27 30 33
P/e 60 45 33

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 60. I takt med att översta raden växer och marginalerna klättrar, faller p/e-talet till 45 år 2024. 

Placera tycker att det finns mycket att gilla i Surgical Science. Bolaget kommer förhoppningsvis ha en fin tillväxt i många år till och samtidigt fortsätter marginalerna sin resa norrut. En bra kombo. Värderingen gör dock att det inte finns utrymme för besvikelser. Placera anser att SUS är ett spännande bett på robotkirurgi och ökad patientsäkerhet. Aktien är högintressant för den långa lådan. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Surgical Science Sweden Köp 236,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -