Placeras 14 utvalda fonder i juli

Köptips En majoritet av världens börser har fortsatt upp i juni. I topp hittar vi teknikfonder och USA-fonder. Placera adderar till en ny fond i utbudet av utvalda fonder inför juli.

Nasdaq 100-index avkastning sedan årsskiftet

Placera passar på att följa upp förra månadens fondval som var AMF Aktiefond Nordamerika. Fonden har utvecklats väl och fokuserar på de absolut största bolagen på de amerikanska börserna. Nu kompletterar vi med en USA-fonder som letar investeringar bland medelstora bolag.

I år har många fondförvaltare blivit överraskade av USA-börsernas stora uppgång. När vi gick in i 2023 var många förvaltare underviktade USA-aktier i allmänhet och amerikanska teknikaktier i synnerhet.

Men ännu en gång visar USA som är världens största ekonomi motståndskraft. Nasdaqbörsen har stigit runt 40 procent sedan årsskiftet mätt i svenska kronor. Det betydligt bredare S&P 500 index har stigit hälften så mycket.

Årens uppgång i USA har varit extremt polariserad. De sju största bolagen har drivit mycket av indexuppgången. Det är också tydligt att amerikanska små- och medelstora bolag inte hängt med i årets uppgång.

Trots recessionsoro, hög inflation och fortsatta kommande räntehöjningar är den amerikanska ekonomin överraskande motståndskraftig. Vi på Placera tror att inflationstrycket kommer att avta, vilket ger mindre press på räntor. Det leder i sin tur till ett mer gynnsamt klimat för aktier.

Vinsttillväxten i USA är bra, till viss del skyddad av den stora inhemska marknaden. Vinsterna för de 500 största USA bolagen väntas växa med 15 procent under nästa år. Och medelstora bolag har en betydligt högre vinsttillväxt på 20 procent.

Det finns flera faktorer som talar för medelstora bolag. Värderingen i form av pe-tal är lägre och på nästa års vinster landar de på 15,7 för medelstora USA bolag jämfört med ett pe-tal på 18,6 för de stora S&P 500 bolagen.

Små- och medelstora bolag är förknippade med högre risk och högre tillväxt då de växer från en lägre bas. Det finns oftast ett tydligt entreprenörskap i mindre bolag.

Små- och medelstora bolag har tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet. Och det är lättare att växa från en liten bas. Inte minst så är mindre bolag underanalyserade. Och historiskt har det varit ganska många uppköp för just små- och medelstora innovativa bolag, vilket oftast ger en bra avkastning.

Den stora tillväxtpotentialen finns bland de mindre bolagen. Man får inte glömma bort att flera stora bolag som Amazon och Tesla har gjort en snabb resa från litet bolag till ett jättebolag mätt i börsvärde. Den gemensamma nämnaren är en tydlig innovationskraft.

Vi hittar de nya storbolagen inom en uppsjö av sektorer. Många har gemensamt att de har nya affärsmodeller och ofta digitalisering, men framför allt har de innovation gemensamt. Och det finns många nystartade amerikanska bolag som har ambitionen att bli riktigt stora på sikt. Den stora inhemska marknaden i USA är en stor fördel för de små- och medelstora USA-bolagen.

Jag tänker att en aktivt förvaltad USA-fond med fokus på medelstora bolag kan vara ett bra komplement till AMF Aktiefond Nordamerika. 

Jag tar in den aktivt förvaltade UBS EF Mid Caps USA. Fonden förvaltas av Peter Bye, Alia Aziz, och Johan Strommen. Peter Bye har en mycket lång erfarenhet av förvaltning av USA-bolag.

Teamet förvaltar totalt fem fonder på runt 100 miljarder kronor. Fonderna har stort fokus på tillväxtbolag. UBS EF Mid Caps USA investerar i huvudsak i bolag som har ett marknadsvärde på mindre än 10 miljarder dollar vid investeringstillfället. Fonden klassas av Morningstar som USA, medelstora bolag.

UBS:s policy för hållbara investeringar genomsyrar investeringsprocessen. Förvaltarna letar efter bolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde på maximalt 10 miljarder dollar, med starka marknadspositioner och bra långsiktiga framtidsutsikter för strukturell tillväxt.

Teamet förlitar sig mycket på egen fundamental aktieanalys för fondens investeringar. Man letar efter kvalitetsbolag med en bra organisk tillväxt.

Fokus är att hitta bolag med en bra och stigande lönsamhet i kombination med en stark och beprövad affärsmodell. Det är viktigt att bolaget har en uthållig affärsmodell och verkar på en marknad med höga inträdes barriärer för konkurrenter. Man föredrar marknadsledande bolag, vilket gör att de kan vara prisledande och sätta priset för att öka marginaler. Något som är viktigt när inflationen stiger.

Tillväxtbolagen delas upp efter tre olika tillväxtteman; cyklisk tillväxt, klassisk tillväxt och uthålliga elittillväxtbolag.

Utifrån de olika tillväxttemana sätter man ihop en diversifierad fondportfölj på runt 50 bolag. Fonden har en klar övervikt i tillväxtbolag. Två tredjedelar av innehaven är klassificerade som medelstora bolag och knappt 6 procent är småbolag, resterande andel är stora bolag.

Det som sticker ut är att tillväxten i kassaflödet i fondens bolag är betydligt högre än snittet för fondkategorin och index, vilket även gäller för den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord hittar förvaltarna relativt billig och lågt värderad tillväxt i fondens bolag.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig. Av fondens tio största innehav har sex av dem varit med i fonden i mer än 2 år.

Den senaste femårsperioden placerar sig fonden avkastningsmässigt som bäst i fondkategorin. Det senaste året har fonden avkastat närmare 30 procent vilket klår både MSCI USA Mid cap index och S&P 500 index.

Produktens årliga avgift är 2 procent och fonden har fyra stjärnor hos Morningstar.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att det positiva börsklimatet håller i sig och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare nio fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGRE RISK

AMF Aktiefond Nordamerika: Förvaltarna Ulf Alexandersson och Björn Lind har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit mer än snittet av kategorin Nordamerikafonder – till en risk lägre än kategorisnittet.

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

JPM Latin America Equity A: Investerar i kvalitetsbolag med stor och hållbar tillväxtpotential. Bolagen ska verka i attraktiva branscher med begränsade externa risker med starka balansräkningar och hållbara konkurrensfördelar.

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

Länsförsäkringar Japan indexnära: Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyobörsen. Vi värdesätter den låga avgiften.

MS INVF Global Opportunity A: Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra, men haft två riktigt dåliga år som nu ser ut att vända.   

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Europa A SEK: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A: Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Jens Barnevik letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

UBS EF Mid Caps USA: Fonden investerar i huvudsak i bolag som har ett marknadsvärde på mindre än 10 miljarder dollar vid investeringstillfället. Fonden har ett tydligt fokus på snabbväxande tillväxtbolag.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: En aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond där runt 90 procent av kapitalet är investerat på räntemarknaden och maximalt 10 procent är placerat i olika case som aktier och optioner. Derivatstrategier används primärt som ett skydd mot större börsnedgångar. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 4,6 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Nordamerika Köp 555,03 -
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 613,57 -
JPM Latin America Equity A (acc) USD Köp 322,12 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 168,71 -
Länsförsäkringar USA Index Köp 744,55 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 163,97 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 105,18 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 195,86 -
Storebrand Europa A SEK Köp 211,99 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 159,53 -
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P Köp 32 570,37 -
AMF Balansfond Köp 361,96 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 918,85 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -