Detta talar för Latinamerikafonden

Fondanalys Latinamerikafonder kan bli vinnare igen trots ett bedrövligt årtionde. Det ledande indexet MSCI Latinamerika index har backat under perioden men det finns flera faktorer som nu talar för regionen. Placera guidar till en Latinamerika fond med högst riskjusterad avkastning.

Latinamerika gynnas av flera globala trender. Regionen är har många råvaror har stora fyndigheter som har en stor betydelse för den globala energiomställningen. I Latinamerika finns världens största litiumfyndighet med en enorm efterfrågan från batteritillverkare. Chile är världens största kopparproducent. Det är råvaror som är mycket viktiga för tillverkning elfordon och inom förnybarenergi.

Det finns inte bara hårda råvaror i regionen, man är även världsledande inom flera jordbruksprodukter. Regionen är exempelvis världens största exportör av korn, sojabönor och majs. Förutom det exporterar man bland annat stora mängder etanol, kaffe, choklad, apelsiner och inte minst kött.

Börsvärdering är historiskt låg, Latinamerikas börser värderas under den historiska värderingen, på p/e-tal 6,7 för 2023 års vinster. Det är betydlgit lägre än breda tillväxtmarknadernas värdering på p/e-tal 12 och globalt aktieindex som är betydligt dyrare på p/e-tal 17,2.

En annan intressant iakttagelse är att latinamerikanska råvarubolag har en historiskt låg skuldsättning och stort fritt kassaflöde, vilket gör att direktavkastningen är höga på drygt 9 procent. Det är klart mer än vad de övriga tillväxtmarknaderna erbjuder med 3,3 procent och jämfört med globalt aktieindex som bara orkar över 2 procent.

Den höga direktavkastningen och historiskt låg värdering tillsammans med starka strukturella trender talar för regionen.

Intressant att notera är att under tioårsperioden 2011 till 2021 var genomsnittsavkastningen i Latinamerika minus 1,8 procent per år. Ett brett tillväxtmarknadsindex har gett två procent per i positiv avkastning, mätt i dollar.

Lyfter vi blicken och ser på perioden 2000 till 2010 så var avkastningen för Latinamerika sju procent per år, högre avkastning än breda tillväxtmarknadsindex. Och ser vi på avkastningen sedan slutet på 80-talet har Latinamerika avkastat igenomsnitt 13 procent per år jämfört mot breda tillväxtmarknadsindex som orkat upp till 9,5 procent per år.

Latinamerika är en tillväxtmarknadsregion, det innebär högre risk som ibland ger stora svängningar på börserna. Enligt Morningstar har fondkategorin Latinamerikafonder en standardavvikelse på drygt 27 procent för de senaste tio åren. Samtidigt har breda tillväxtmarknadsfonder en risknivå på 17 procent och globalt aktieindex landar på 14,5 procent.

För den som vill bredda sin fondportfölj och öka sin exponering mot Latinamerika på lång sikt, har Placera en favorit i JPM Latin American Equity A (acc) USD.

Ansvarig förvaltare är Luis Carillo. Han har förvaltat fonden sedan 2003 och har mer än 25 års erfarenhet av Latinamerika-investeringar. Till sin hjälp sedan början på 2021 har han Rachel Rodrigues. Till sin hjälp har de ett team på åtta sektoranalytiker med fokus på latinamerikanska aktier.

Investeringsprocessen bygger på fundamental analys av bolagen, kombinerad med övergripande bedömningar av ländernas makroekonomi, valuta och ränteläge. Analysen är fokuserad på tillväxtföretag av hög kvalitet och, med en investeringshorisont på tre till fem år.

Kärnan i investeringsprocessen identifiera kvalitetsbolag med stor och hållbar tillväxtpotential. Bolagen ska verka i attraktiva branscher med begränsade externa risker med starka balansräkningar och hållbara konkurrensfördelar.

Teamet lägger mycket av sin tid på att träffa bolagen, viktiga variabler i bolagen man investerar är att de ska ha en bra ledning och solida kassaflödesgenererande utsikter.

Efter investeringsprocessen sätts en koncentrerad portfölj ihop på mellan 50 och 70 aktier. Fonden är aktivt förvaltad och över tid avviker fonden mycket från index. Fondens karaktär har en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag.

Fonden består av 75 procent stora bolag. Medelstora bolag utgör 18 procent och små bolag väger 4 procent.

Fondens innehav har en låg värdering och snittet landar på ett p/e-tal på 8,6. Det som sticket ut är att lönsamheten i fondens bolag är högre än index, vilket även gäller för den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord hittar investeringsteamet billiga och lågt värderad tillväxt i kvalitetsbolag.

Fonden har idag 53 placeringar. De tio största innehaven väger 49 procent av fondens värde. Den brasilianska energijätten Petrobras är fondens största enskilda innehav med 7,5 procent följt av råvarugiganten Vale på 7 procent. Den brasilianska banken Itau Unibanco är fondens tredje största innehav på knappt 6 procent.

Största sektor är finansbolag som utgör drygt en tredjedel av fondens värde. Näst största sektor är industribolag på 21 procent, följt av råvarubolag på 12 procent. Industrisektorn har den största övervikten följt av finansbolag.

Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står banker för knappt 22 procent. Transportbolag utgör 11 procent, följt av gruvbolag med 8 procent.

Tio största innehaven i JMP Latin America Equity
Bolag vikt i %
Petrobras 7,5
Vale 7,1
Itau Unibanco Holding 5,9
Grupo Financier Banorte 5,3
Wal-Mart de Mexico 4,8
Weg 4,2
Grupo Aeroportuario del Suretes SAB 3,9
Localiza Rent 3,7
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB 3,6
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,0
Källa: Morningstar 48,8

 

Närmare 60 procent av fondens kapital är investerat på Sao Paolo-börsen, vilket är en liten undervikt mot index. Näst störst exponering har fonden mot Mexiko med 33 procent, det är en klar övervikt mot index.

Mexikanska flygplatskonglomeratet Grupo Aeroportuario del Sureste är en av fondens bästa bidragsgivare det senaste året med en avkastning på 60 procent.

Luis Carillo och teamet har lyckats riktigt bra med investeringsprocessen: Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin Latinamerikafonder – till en risk lägre än kategorisnittet. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan avviker man mycket från jämförelseindex.

JMP Latin America Equity A (acc) USD  
Avkastning % 3 år 73,3
Avkastning % i år 1,5
Risk % 3 år 22,9
Betyg* 4
Avgift%/år 2,1
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Rachel Rodrigues
* Morningstar har 5-gradig skala Luis Carrillo
Källa: Morningstar den 4 april 2023  

 

Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och fyra på fem års sikt hos Morningstar. Produktens årliga avgift uppskattad av Avanza är på 2,1 procent.

Fondkategorin Latinamerikafonder hör till de dyrare fondkategorierna. Men den aktiva och långsiktiga förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar avgiften. Och ger köprekommendation på spetsfonden JPM Latin American Equity A (acc) USD.

Vid en Latinamerika-investering bör man ha en långsiktig investeringshorisont på runt fem år på grund av de relativt stora svängningarna.

 

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
JPM Latin America Equity A (acc) USD Köp 267,47 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -