Så letar Barnevik EM-småbolag

Fondanalys Relativt låg värdering och god vinsttillväxt talar för småbolag på tillväxtmarknaderna. Det är en liten fondkategori men som fungerar utmärkt som komplement till en tillväxtmarknadsfond med storbolagsfokus. Placera tipsar om en tillväxtmarknadsfond som investerar i små bolag med tillväxt och rimlig värdering.

Vinsttillväxt är en av de viktigaste drivkrafterna för att över tid skapa avkastning. Att investera i snabbväxande småbolag över lång tid har varit en vinnande strategi på många marknader.

Det finns flera anledningar varför små- och medelstora bolag växer snabbare än storbolag. Det finns oftast ett tydligt entreprenörskap och det är inte ovanligt att grundare och ägarfamiljen fortfarande är aktiva.

Små bolag har tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet. Och det är lättare att växa från en liten bas. Små bolag har färre analytiker som följer bolaget. Historiskt har det varit ganska många uppköp eller strategiska affärer för just små- och medelstora bolag, vilket gett en bra avkastning.

Kombinationen snabbväxande småbolag och tillväxtmarknader ger en intressant mix. Tillväxtmarknaderna erbjuder historiskt på relativt hög tillväxt, en starkt växande medelklass och innovativa bolag inom teknik-, industri- och konsumtionssektorn.

Över hälften av världsekonomin finns på tillväxtmarknaderna och de snabbast växande länderna hittar vi där. På tillväxtmarknaderna växer den konsumtionshungriga medelklassen snabbt. Och den största delen av befolkningen i världen lever just i en tillväxtmarknadsekonomi.

I de utvecklade länder är halva befolkningen över 50 år, på tillväxtmarknaderna är bara 35 procent över 50 år. I Filippinerna är 50 procent yngre än 23 år. Medelklassen strävar uppåt vad gäller levnadsstandard, något som blir extra viktigt för de mindre bolagens tillväxt i dessa länder.

Att tillväxtmarknadsbörser har haft några tuffa år och inte hängt med övriga globala börser gör att de ser billiga ut för tillfället.

Vinsterna för småbolag på tillväxtmarknaderna spås växa med 20 procent det närmaste året, vilket gör att indexet MSCI Emerging Markets Small Cap nu har ett P/e-tal för nästa år på 11,0 mot världsindex för småbolag på P/e-tal 14,3.

Även direktavkastningen på 2,8 procent erbjuder en högre avkastning än snittet för globala småbolag på 2,1 procent.

Det finns flera faktorer som talar för tillväxtmarknaderna. Enligt många fondförvaltare är värderingsskillnaden nu historiskt låg, vilket brukar vara ett bra köpläge. För tillfället är värderingarna historiskt låga både i relativa och absoluta tal.

För den som är långsiktig och kan se igenom dagens börsoro och negativa marknadssentiment har Placera ett fondval, en aktivt förvaltad fond som hör till de bästa i klassen ”Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag” den senaste tre åren. Fondkategorin innehåller sex fonder idag hos Avanzas fondutbud.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A har förvaltats av Jens Barnevik sedan fonden startade i februari 2019. 

Jens Barnevik

Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader.

Som extra krydda har fonden möjligheter att placera upp till 20 procent i gränsmarknadsekonomier. Det är länder som är under utveckling och som är för unga för att ses som tillväxtmarknader. Fonden tittar på investeringar i Vietnam, Rumänien, Georgien och Sri Lanka. Det är gränsmarknadsländer som har bra, välskötta och billiga bolag.

Fonden har en aktiv investeringsprocess och avviker mycket från index. Jens Barnevik letar gärna långsiktiga investeringar och målet är att hitta en investering som varar för evigt.

Förvaltaren letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

Intressanta egenskaper hos bolagen är stark balansräkning, hög utdelning, en stor andel repetitiva intäkter, marknadsledare och dominans på en begränsad marknad. Det är ett klart plus om grundare och ägarfamiljen fortfarande är kvar i bolaget.

Förvaltaren undviker högt skuldsatta bolag, bolag utan huvudägare eller med statliga ägare. Även bolag med stort råvaruberoende och hög valutarisk undviks. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

Jens Barnevik investerar gärna efter några stora och intressanta teman och strukturella trender.

Strukturella trender har många fördelar. Det skapar en tillväxt betydligt högre än global BNP-tillväxt och har oftast en lång tillväxtperiod. Strukturell tillväxt drivs av flera faktorer.

Ett av de teman som fonden investerar i är en växande medelklass på tillväxtmarknaderna. En större disponibel inkomst för medelklassen leder till ökad konsumtion, stigande sparande och större efterfrågan på hälsovård.

Digitalisering är ett annat stort tema för fonden. Det handlar om att hitta bolag som möjliggör digitalisering.

Ett annat investeringstema är investmentbolag. De ger rabatter på underliggande tillgångar, vilket inte är motiverat. Att ge kapital till ett investmentbolag där grundarfamiljen är huvudägare och duktiga på att hantera lokala förhållanden och har bra bolag i portföljen är Jens Barnevik trygg med.

Investeringsprocessen mynnar ut i en fond med mellan 60 och 100 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är låg. De tio största bolagen väger knappt 25 procent av fondens värde, vilket ger en riktigt bra riskspridning.

Fonden har en tydlig lutning mot småbolag. Drygt 36 procent är småbolag och 26 procent är ännu mindre bolag, så kallade micro-cap bolag. Medelstora bolag utgör knappt 28 procent. Värt att notera är att inga storbolag ingår i fonden.

Teknikbolag är fondens klart största sektor just med 43 procent av fondens placeringar. Näst största sektor är hälsovårdsbolag med 19 procent, följt av konsumtionsvaror på knappt 14 procent.

De största undersektorerna utgörs av teknisk hårdvara på 29 procent följt av medicinteknik med 13 procent.

Fonden avviker mycket från index och kategorisnittet. Störst övervikt är i tekniksektorn och hälsovårdssektorn. Fonden har inga investeringar i energisektorn eller allmännyttiga bolag.

Förvaltaren föredrar att leta bolag på de välutvecklade och etablerade tillväxtländerna Taiwan och Sydkorea. Taiwan är störst i absoluta tal med en vikt på 42 procent, vilket är en klar övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet. Sydkorea är nästa största marknad på knappt 27 procent, vilket även det är en klar övervikt.

Fonden har en tydlig undervikt i Kina och inte minst Indien där inga investeringar finns. Fondens sektorfördelning och landfördelning visar att förvaltaren vågar avvika mycket från index.

Tio största innehaven i Swedbank Robur Small Cap EM A 
Aktier i %   Sektor
Genomma Lab Internacional SAB de CV 2,8   Hälsovård
InnoDisk Corp 2,7   Teknik
ULVAC Inc 2,7   Teknik
Ray Co Ltd Ordinary Shares 2,6   Hälsovård
Bioteque Corp 2,6   Hälsovård
Lanner Electronics Inc 2,5   Teknik
Value Added Technology Co Ltd 2,4   Hälsovård
Chicony Electronics Co Ltd 2,2   Teknik
Pacific Hospital Supply Co Ltd 2,2   Hälsovård
i-SENS Inc 2,0   Hälsovård
Källa: Morningstar      

 

De tio största innehaven väger drygt 24 procent, och inget innehav väger mer än 2,8 procent. Mexikanska hälsovårdsbolaget Genomma Lab Internacional är störst med en vikt på 2,8 procent. Övriga stora innehav väger mellan 2,7 och 2 procent.

Förvaltaren har de tre senaste åren uppvisat en riktigt bra avkastningen i relation till risknivån jämfört med kategorin.

Fonden har haft 8,6 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, vilket är i nivå med kategorisnittet. Men det som sticker ut är fondens låga risk mätt som standardavvikelse. Den är lägst i klassen med 12,4 procent jämfört med kategorisnittet på 16,8 procent.

Det skapar fondkategorins högsta riskjusterade avkastning, vilket är en riktigt bra prestation och belönas med fyra stjärnor av Morningstar.

Den årliga förvaltningsavgiften är på 1,7 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fondens förvaltade kapital är 1,4 miljarder kronor. Placera tycker att Swedbank Robur Small cap EM A är köpvärd, särskilt för den som söker en fond med tydligt fokus på småbolag, som vågar gå sin egen väg och avvika från index.

Swedbank Robur Small Cap EM A    Tillväxtmarknader, Små-/medelstora bolag
Avkastning % 3 år 28,2 27,5
Avkastning % i år -7,1 -7,9
Risk % 3 år 12,4 16,8
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,4  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Jens Barnevik  
Källa: Morningstar 2 juni 2022    
     

Placera ser en långsiktig investering i fonden på minst tre år och den passar som ett bra komplement till en billig tillväxtmarknadsindexfond.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 126,35 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -