Två aktiva globalfondsfavoriter

Fondanalys Många av globalfonderna har inte hängt med i årets uppgång. Placera lyfter fram två aktivt förvaltade globalfonder som vi tror har framtiden för sig.

Sedan början på november i fjol har värdebolag och cykliska bolag dominerat avkastningsmässigt. De tidiga favoriterna tillväxtbolag har haft en allt kämpigare period. Men sedan i början på juni har delar av investerar kollektivt letat sig tillbaka till mer tillväxtorienterade bolag. Det är tydligt när vi ser på de två S&P-indexen S&P Value (värde) jämfört med S&P Growth (tillväxt).

S&P Value och S&P Growth

Placera har tittat på två aktivt förvaltade globalfonder som gynnas av tillväxtbolagens revansch. Den ena har ett tydligt tillväxtbolagsfokus. Den andra satsar på bolag som förbättrar världen, vilket i många fall har en tillväxtilt.

MS INVF Global Opportunity A klassas av Morningstars som en globalfond med tillväxtbolag och är en gammal Placera-favorit som haft en tuff period det senaste halvåret. Men lyfter vi blicken har fonden levererar en bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Kristian Heugh

Kristian Heugh har varit anställd sedan 2001 tidigare som aktieanalytiker inom tekniksektorn, på Morgan Stanley Investment Management som är den stora amerikanska investmentbanken Morgans Stanleys fondbolag. Till sin hjälp har han det globala tillväxtbolagsteamet som generar investeringsidéer. Teamet letar investeringar utan påverkan av index och storlek.

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag för en långsiktig investeringshorisont. Fokus är lönsamma företag med ett marknadsvärde större än 9 miljarder kronor som är ledande inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en dominerande marknadsposition på sin marknad som gärna har starka nätverkseffekter.

Bolagets värdering är central i processen. De ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god tillväxt för kassaflödet som är en viktig faktor. Andra nyckeltal är att bolagen ska ha en låg skuldsättning, hög lönsamhet och i huvudsak växa av egenkraft på en tillväxtmarknad före bolagsköp.

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i bolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Fonden har en koncentrerad portfölj just nu på 39 bolag, men det varierar över tiden - mellan 30–40 bolag är normalt. Och normalt avviker fonden mycket från index.

De tre största sektorerna är teknik med 29 procent, sällanköpsvaror med 21 procent och finansbolag på 18 procent. Alla tre sektorerna är överviktade jämfört med index och fondkategorin. Går vi mer på djupet till undersektorer så består 28 procent av fonden av mjukvarubolag.

Fonden saknar helt investeringar i två huvudsektorer energi och allmännytta, samt har en ytterst liten exponering mot råvarubolag på en ynka halv procent. Det är klart att fonden har en lutning mot större tillväxtbolag.

När marknadssentimentet inte är gynnsamt för den typen av investeringar kommer fonden sannolikt att avkasta sämre än en bredare global indexfond. Precis så som varit de senaste åtta månaderna.

Stora bolag utgör hela 86 procent och resterande del är klassade som medelstora bolag. USA är fondens viktigaste geografiska marknad, 61 procent är investerat där. Kina är god tvåa med 12 procent. Fonden har knappt 18 procent investerat på tillväxtmarknader vilket ger fonden en extra krydda.

De största innehaven i fonden får en vikt mellan 5 och 7 procent, nästa nivå är runt 4 procent. De tio största investeringarna väger 48 procent, vilket de över tid brukar göra. Amerikanska betakortsjätten Mastercard är fondens största innehav följt av e-handelsbolaget Amazon. Båda innehaven väger drygt 6 procent vardera.

Fem största innehaven i MS INVF Global Opportunity A
Bolag vikt i %
Mastercard 6,7
Amazon 6,3
Uber Technologies 5,7
DSV Panalpina 5,5
HDFC Bank 4,5
Källa: Morningstar 28,7

 

På tredje och fjärdeplats hittar vi två olika typer av transportbolag. Det danska transportbolaget DSV är fondens fjärde största innehav efter transportbolaget Uber Technologies.

Kristian Heugh har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 215 procent de senaste fem åren jämfört med snittet för en bred globalfond på 103 procent. På tre år har fonden stigit dubbelt upp mot kategorisnittet. Men i år ligger fonden efter i avkastning både mot kategorisnitt och globalt aktieindex.

MS INVF Global Opportunity A   Kategori: Global, Tillväxtbolag
Avkastning % 3 år 75,5 35,9
Avkastning % i år 10,6 12,5
Risk % 3 år 18,6 17,1
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,8  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Kristian Heugh  
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är    
högsta betyg    
Källa: Morningstar den 1 juli 2021    

 

Den årliga avgiften är 1,8 procent, vilket är i nivå med kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och fyra på fem års sikt hos Morningstar. Placera tycker MS INVF Global Opportunity är köpvärd för den långsiktige fondspararen och kan vara ett kortsiktigt bett för den som tror att globala tillväxtbolag kan komma tillbaka.

SPP Global Solutions A SEK är en fossilfri globalaktiefond med ett stort fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Strategin implementerades under våren 2018 av förvaltaren Philip Ripman och fonden har nu tre år på nacken.

Philip Ripman

Förvaltaren investerar inom fyra teman som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till en bättre värld. Klimatemat där investeringar sker i bolag som har lösningar på klimatproblematiken. Hållbara städer är ett annat av de fyra temana som handlar om hållbara och effektiva byggnader, effektiv vattenhantering och mobilitet. Temat ansvarsfull konsumtion innehåller återvinning av varor, och hållbara produkter. Positiv social påverkan är fonden sista tema, där letar man bolag som genom utbud av varor och tjänster har lösningar på samhällsproblem. Det innefattar hälsa och välmående.

Investeringsprocessen är aktiv och väljer bolag utifrån finansiell stabilitet, hållbar verksamhet och drift. En viktig parameter är bolagens innovationskraft och hur bolagen är positionerade för att möta en hållbar framtid. Fonden försöker hitta företag som kommer att bli framtidens vinnare.  

Investeringsprocessen följer SPP:s standard för hållbara investeringar som innebär bland annat att de inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent är från produktion och eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Investeringsprocessen mynnar ut i global portfölj på runt 80 positioner. Stora bolag utgör drygt 55 procent av fondens värde. Medelstora bolag står för knappt en tredje del. Resterande del består av små bolag. Det är en tydlig avvikelse från index och en viss avvikelse från fondkategorin global Mix bolag.

Majoriteten av fondens innehav har ett tydligt tillväxtfokus. Knappt 30 procent är industribolag, vilket är en stor övervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är teknikbolag på 29 procent även det är en övervikt.

Den geografiska riskspridningen är bra: USA är den största regionen med drygt 46 procent av investeringarna, vilket är en undervikt mot index. Kina är näst största land på knappt 8 procent. Europa utgör drygt 28 procent och vilket är övervikt jämfört med fondkategorin.

Fem största innehaven i SPP Global Solutions A SEK
Bolag vikt i %
Nvidia 2,4
IBM 2,4
American Towers 2,3
Nokia 2,2
Visa 2,2
Källa: Morningstar 11,6

 

De tio största innehaven väger bara 22 procent. Inget innehav väger mer än 2,5 procent och en majoritet av innehaven väger mellan en och två procent, vilket ger fonden en bra riskspridning. Största bolag är amerikansk grafikkorts tillverkaren Nvidia på 2,4 procent. Teknikbolaget IBM är fondens näst största innehav på 2,4 procent.

Fonden har stigit med 64 procent de senaste tre åren, vilket är bättre än både kategorisnittet av liknandefonder och globalt aktieindex. Risknivån är högre än kategorisnittet men det är även avkastningen. Fondens riskjusterade avkastning är bra.

SPP Global Solutions A SEK   Kategori: Global, Mix bolag
Avkastning % 3 år 63,3 37,5
Avkastning % i år 12,2 16,8
Risk % 3 år 15,8 12,5
Betyg* 5  
Avgift%/år 0,75  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Philip Ripman  
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är    
högsta betyg    
Källa: Morningstar den 1 juli 2021    

 

Den årliga avgiften är 0,8 procent, vilket är betydligt lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt hos Morningstar. Placera ser en lösningsorienterad globalfond som ett utmärkt komplement till övriga globalfonder i en bred portfölj. Och ger köprekommendation till SPP Global Solutions A SEK.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 207,09 -
Storebrand Global Solutions A SEK Köp 386,63 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -