En hedgefond som minskar risken

Fondanalys En marknadsneutral hedgefond passar utmärkt som diversifiering i en bred fondportfölj. Här är en gammal Placerafavorit.

Genom att diversifiera med en marknadsneutral hedgefond kan man minska risken i den totala fondportföljen. Målet för en marknadsneutral hedgefond är att leverera en absolut avkastning oavsett om börserna går upp eller ner.

Tanken är att skapa avkastning oavsett marknadsrörelser.

Hedgefonder har friare placeringsmandat än vanliga aktiefonder. Det innebär att de har en större verktygslåda som omfattar flera olika tillgångsslag som aktier, obligationer, råvaror, valutor och inte minst gå kort marknaden och använda olika typer av optionsstrategier för att minska risken.

Placera har en hedgefondsfavorit med låg risk som fortfarande håller trots att fjolåret var tufft.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden förvaltas av Anders Kullberg, Taner Pikdöken och Nikos Georgelis.

Nikos Georgelis och Taner Pikdöken

Investeringsprocessen är aktiv och består av tre delar: räntebärande placeringar, derivatstrategier och case/möjligheter.

Runt 90 procent av kapitalet i fonden är investerat på räntemarknaden och maximalt 10 procent är placerat i olika case som aktier och optioner. Derivatstrategier används primärt som ett skydd mot större börsnedgångar.

Förvaltningen av räntebärande placeringar sker genom direktinnehav i krediter av svenska och nordiska bolag. Kreditportföljen är aktivt förvaltad med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer. Certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet kompletteras med derivatstrategier.

Målet är att ha en väl diversifierad kreditportfölj där inget innehav får bli för stort. förvaltarna har satt ett maxtak på 2 procent av portföljen. Förvaltarna justerar kreditportföljens storlek beroenden på rådande marknadsklimat. Kreditportföljen binder mycket lite kapital vilket ger en bra likviditet.

Förvaltarna har ett brett fokus när de letar investeringsmöjligheter och en mindre del av portföljen består av så kallade case eller möjligheter, där man agerar och investerar snabbt.

Det är investeringar och affärsmöjligheter som förvaltarna identifierar som har en mer ”explosiv” karaktär. Varje enskild position tar upp mellan 0,1 och 1 procent av fondens värde. Totalt vid varje tillfälle utgör det mellan 5 och 15 positioner och historiskt har den utgjort mellan 5 och 10 procent av hela fondens värde.

Förvaltarna jobbar mycket med indexderivat och använder både optioner och terminer. Derivaten används för att både sänka risken i fonden, skydda portföljen mot större nedgångar och för att öka hävstången mot underliggande marknader.

De använder även ränteterminer för att ta bort ränterisken i portföljen, vilket gör att värdet kan stiga när räntorna går upp vilket inte är normalt beteende. Fördelen med derivat är att det är ett bra verktyg för att skräddarsy avkastningsprofilen i fonden.

Fem största obligationsinnehaven 
Obligationer Vikt
Skill BidCo 3,7%
B2Holding ASA 3,0%
Cidron Romanov 2,5%
DnB Bank ASA 2,4%
Länsförsäkringar Bank  2,4%
Källa: Morningstar 14,1%

 

Fem största aktieinnehaven 
Aktier vikt
Webrock Ventures 1,1%
Qred Brazil 1,1%
Kambi Group 1,0%
Callitidas 0,8%
ABG Sundal Collier 0,8%
Källa: Morningstar 4,9%

 

Förvaltningen handlar till stor del om kapitalbevarande med fokus på risk- och förlustminimering och de värdesätter att vara köpare när alla andra säljer. Målet är att skapa en stabil och positiv avkastning oavsett börsutveckling.

I dagsläget har fonden en genomsnittlig löptid på runt 17 månader och 60 procent av kreditportföljen är investerat i säkra företagsobligationer. Exponeringen mot fastighetsobligationer är låg, mindre än 5 procent. Fonden har en hel del bankobligationer som enligt förvaltarna är försiktigt prissatta.

Kassan är ovanligt liten på omkring 15 procent. Samtidigt är fonden välskyddad genom bland annat säljoptioner på OMX index. Det gör att fonden är väl skyddad mot större tapp på aktiemarknaden.

Fondens avkastningspotential i en stabil marknad beräknas till mellan 7 och 10 procent på kommande nio till 15 månader.

Fondens mål är att över tid leverera en avkastning som överstiger fondens jämförelseränta som är 90-dagars statsskuldväxel med minst 5 procentenheter. Risknivån i fonden ska vara avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden.

Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 4,6 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Avkastningen de senaste tre åren landar på 12,6 procent, sedan fonden startade är avkastningen på närmare 37 procent. Det anser vi är bra då fondens risk är i paritet med en obligationsfond.

Den senaste treårsperioden har fondens volatilitet varit 3,9 procent. Fonden är i riskklass 2, enligt Morningstar, där fondernas risktagande spänner från 1 till 7. Ett lågt tal betyder lägre risk och lägre möjlighet till avkastning.

Stabiliteten i avkastningen är historiskt bra. Tyvärr bjöd fjolåret på fondens första enskilda år med negativ avkastning. 2022 var unikt då det var det första året på flera decennier då finansmarknaden bjöd på negativ avkastning för både aktier och obligationer.

Förutom fjolårets negativa avkastning spänner avkastningen från 3,3 procent till som bäst 8,1 procent. Fonden har i år levererade en positiv avkastning på 3,2 procent.

Atlant Opportunity  
Avkastning % 3 år 12,6
Avkastning % i år 3,0
Risk % 3 år 3,9
Betyg* na
Avgift%/år #
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Taner Pikdöken
* Morningstar har 5-gradig skala Nikos Georgelis
Källa: Morningstar 230612 Anders Kullberg

 

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är 100 kronor. Den fasta förvaltningsavgiften är 1 procent per år, men tyvärr har fonden en rörlig avgift på 10 procent på eventuell överavkastning mot en svensk 90-dagars statsskuldväxel, vilket Placerar inte gillar.

Placera tycker att Atlant Opportunity trots avgiften är köpvärd. Fonden förvaltar idag 5,4 miljarder kronor. Fonden passar investerare som vill bredda sin fondportfölj och få tillgång till en fond med relativt låg risk, låg korrelation med aktiemarknaden och en hög andel månader med positiv avkastning.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Opportunity Köp 1 368,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -