Hård dom över Bufab-rapport

Rapportkommentar Som flera andra bolag fick Bufab ett tufft mottagande efter rapporten för andra kvartalet. Relativt hög skuldsättning och negativ organisk tillväxt är sannolikt förklaringen. Är det skäl till oro?

Rapportperioden har precis börjat och börsen har hittills varit hänsynslös mot bolagen som lämnat svala rapporter. Ett av bolagen som fick se aktien sjunka med över 13 procent på rapportdagen var industribolaget Bufab. Läs gärna om förra veckans rapportreaktioner här.

Värnamobolaget har gjort en imponerande resa från att vara ett enklare handelsbolag till att bli en global helhetsleverantör inom C-parts. C-parts är alla mindre komponenter inom tillverkningsindustrin och i bolagets produktutbud finns över 165 000 unika artiklar (bland annat skruvar, muttrar och fjädrar).

Slutkunderna finns inom en rad olika branscher och kunderna använder Bufab för all hantering av C-parts och kan på så sätt effektivisera egna processer och skapa förutsättningar för att fokusera på mer värdeskapande delar inom egna verksamheten. På kundlistan finns bland annat Assa Abloy, IKEA, ABB och Scania.

Resan från att vara ett mindre handelsbolag till en helhelhetsleverantör, eller logistikpartner som de själva kallar sig, har gett ett bra genomslag i de finansiella siffrorna. Både kassaflödet och resultat har växt ordentligt senaste åren.

Källa: Bufab

Det är tydligt att Corona gav en rejäl skjuts till Bufabs resultatutveckling. Hanteringen av C-parts blev mer komplex samtidigt som kunderna fick en påminnelse om hur komponentbrist kan ge en tydligt negativ inverkan på försäljningen.

Även om pandemin tillfälligt sannolikt dopat resultatutvecklingen, har det troligtvis gett en långsiktig tillväxtmöjlighet för Bufab. Resultat för år 2013 rapporterades till nästan 3 kronor per aktie, att jämföra med andra kvartalet i år där resultatet per aktie rapporterades till drygt 19 kronor (rullande 12 månader).

En kraftig organisk försäljningstillväxt under pandemiåren utmanande kassaflödet som främst påverkades negativt av ett ökat varulager. Varulagret byggdes upp för att kunna möta kundernas efterfrågenivåer när logistikkedjorna var ansträngda. När lagernivåerna nu förbättrats, har det gett en tydlig effekt på kassaflödet.

Källa: Bufab

Ett förbättrat kassaflöde är viktigt för Bufab då skuldsättningen senaste åren ökat till relativt höga nivåer och har senaste åren varit över bolagets egna finansiella mål som sattes år 2021. Målet är att skuldsättningen i relation till resultatet före avskrivningar (EBITDA) ska ligga i intervallet 2-3x. Per utgången av andra kvartalet uppgick nettoskulden till nästan 3,5 miljarder kronor, vilket innebär en relation på 2,9x EBITDA (3,7).

Trots att skuldsättningen i relation till EBITDA och kassaflödet förbättrats, är det uppenbart att den höga skuldsättningen i nominella belopp nu börjar ge ett genomslag i resultatet.

Under första halvåret i fjol var räntekostnader och liknande resultatposter totalt 35 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 105 miljoner kronor under första halvåret i år. Samtidigt har ränteintäkter och liknande resultatposter ökat från 4 miljoner kronor under första halvåret i fjol, till 28 miljoner under första halvåret i år.

I rapporten för andra kvartalet rapporterade Bufab en organisk omsättningstillväxt om minus 5 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Nettoomsättningen uppgick till totalt 2 280 miljoner kronor (2 280). Att den organiska omsättningstillväxten minskar är inte särskilt dramatiskt, då andra kvartalet i fjol var ett starkt kvartal där bolagets nettoomsättning växte med 57 procent på årsbasis (16 procent organiskt).

Under kvartalet har Bufab bland annat upplevt en svagare efterfrågan från kunder inom möbel, kök och uteliv, samtidigt som efterfrågan är på fortsatt höga nivåer inom energi, fordon, industri och försvar.

Aktien, som fick en ordentlig smäll på rapportdagen, hade inför rapporten handlats upp till nivåer strax under 400 kronor. Sannolikt då rapporten för första kvartalet visade på bättre resultat än väntat. Sedan rapportsmällen för andra kvartalet har aktien fortsatt handlas ner och är nu strax under 300 kronor.

Bufab 2022A 2023E 2024E 2025E
Nettomsättning, Msek 8 400 8 800 9 000 9 500
Nettoskuld, Msek 3 700 3 400 2 700 2 100
Ebitamarginal 11,70% 12,90% 12,40% 12,70%
EPS 18,1 17,8 17,6 20,4
P/E   16,6 16,8 14,5
EV/EBITA   13 13,3 12,3

Källa: Factset

Enligt estimaten i Factset förväntar sig analytikerna en någorlunda mild vinstutveckling kommande år. Vinsten förväntas inte växa förrän år 2025. En förväntad vinst på nästan 18 kronor för nästa år ger en P/E-multipel på cirka 17 och en skuldjusterad EV/EBITA-multipel på strax över 13. En relativt rimlig värdering, dock lägre än bolag med liknande karaktär (Ex. Troax, OEM International & Addtech).

Förmodligen har det senaste tiden smugit sig in en viss oro bland investerarkollektivet kring efterfrågan inom industrisektorn och en viss försiktighet inför höstens utmaningar är nog sunt. Imorgon får vi förhoppningsvis en bättre guidning kring industrisektorn när många av börsens verkstadsbjässar öppnar böckerna för andra kvartalet (Assa Abloy, Atlas Copco, Hexpol, Sandvik, SKF, Trelleborg & Volvo).

Redan nu kan vi nog konstatera att den generella efterfrågan är på högre nivåer än experterna tidigare förutspått och att bolagens siffror är sämre på årsbasis är inget att överdramatisera med tanke på de historiskt höga jämförelsetalen.

Bufab har helt klart gjort en tydlig transformation till ett välrustat bolag med en bred spridning gällande kundsegment, vilket skapar en stabilitet i efterfrågan. På dagens värderingsmultiplar och en fortsatt hög skuldsättning är det ingen brådska att köpa aktien som förmodligen kommer handlas något svagt kommande period. Det gör oss fortsatt neutrala till aktien, även om vi snart skulle börja luta åt köphållet ifall aktien fortsätter yttereligare. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bufab Neutral 296,60 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -