Placeras 14 utvalda fonder i augusti

Köptips En majoritet av de globala börserna har fortsatt utvecklas positivt under juli, men uppgången har varit mindre dramatisk än under juni. Placera genomför ett fondbyte i utbudet av utvalda fonder inför augusti.

Trots fortsatta räntehöjningar från både den amerikanska centralbanken Fed och ECB, har en majoritet av världens börser stigit under juli. Allt fler aktörer ser räntetoppen närma sig samtidig som det har varit en rapportintensiv månad med över lag godkända rapporter.

USA-börserna hör till de marknader med den starkaste avkastningen sedan årsskiftet. Den teknik- och tillväxttunga Nasdaq-börsen sticker ut med en avkastning på över 40 procent sedan årsskiftet, och har med hjälp av flera bra rapporter från de stora teknikjättarna fortsatt sin resa norr ut under juli.

Alla de tio ledande globala sektorerna lyckades skapa positiv avkastning under juli, vilket inte hör till vanligheten. Spridningen är ovanligt liten på knappt fem procentenheter.

Oljepriset har haft ovanligt stark månad med en uppgång på runt 15 procent och är en betydande anledning att vi hittar energisektorn i toppen av de globala sektorerna.

Den följs av finanssektorn där många banker lämnade överraskande bra rapporter. Värt att notera är att fastighetsbolag ingår i finanssektorn. Fastighetsbolagen har haft en revanschmånad i allmänhet, i synnerhet på Stockholmsbörsen där Carnegies fastighetsindex stigit hela 15 procent i juli.

Svagast avkastning har de defensiva sektorerna allmännyttiga bolag och dagligvaror haft.

På valutamarknaden har kronan haft en av sina bästa månader på länge och stärks med 1,5 procent mot både US dollarn och euron.

Globalfonder som normalt utgörs till drygt 60 procent av USA-bolag har haft ett bra år. En globalindexfond har avkastat drygt 20 procent mätt i kronor.

Det finns flera anledningar att vara investerad i en bred globalfond. Valutaexponeringen är bred, urvalet av bolag och sektorer ger en bra och global diversifiering.

Jag genomför ett fondbyte bland listans aktivt förvaltade globalfonder. Placera väljer att ta hem vinsten i den högoktaniga och volatila MS INVF Global Opportunity. Fonden hör till årets absolut bästa globalfonder med urstark avkastning på hela 40 procent.  

Jag väljer att ta ner risken genom att ta in den aktivt förvaltade Swedbank Robur Globalfond. Risknivån mätt som standardavvikelse i fonden är 14,7 procent, vilket är mindre än hälften i MS INVF Global Opportunity.

Samtidigt har Swedbank Robur Globalfond en av fondkategorins högsta riskjusterade avkastningar.

Fonden förvaltas av förvaltas av Kristofer Barrett sedan april 2016. Han har en lång erfarenhet av fondförvaltning inom Swedbank Robur. Kristofer Barrett förvaltar även systerfonden Swedbank Robur Technology sedan mars 2020.

Kristofer Barrett

Investeringsprocessen bygger på analys av enskilda bolag. Totalt finns det 16 000 globala bolag som screenas. Först exkluderas bolag som inte når upp till Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, som bland annat omfattar kontroversiella vapen, pornografi, tobak, fossil energi och så kallade Norm-bolag utan förändringsvilja.

Efter det finns det ett antal bolag som faller bort då förvaltaren inte tror på den typen av bolag. Det är kapitaltunga bolag utan diversifiering med verksamheter på en reglerad marknad. Det tar bort allmännyttiga bolag, gruvbolag, energibolag, telekomoperatörer och många banker samt fastighetsbolag.

Förvaltaren letar bland tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt intressanta värdebolag. Att hitta bolag med värdeskapande teman och strukturell tillväxt är en viktig del i investeringsstrategin.

Värdeskapande teman omfattar hälsovård och välmående, materialteknik, digitalisering och molnet, klimatomställning. Utöver det investeras en viss del i enskilda case som faller utanför temana. Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway hör till enskilda case och är fondens tredje största innehav.

Viktiga bolagsegenskaper är innovation, bra bolagsledning och stabila ägare. Man föredrar bolag med oumbärliga och värdeskapande produkter som har en dominerande marknadsposition.

Fonden består av en kärna med mellan 20 och 60 innehav som inte ändras så mycket över tiden. Innehavens vikter varierar från 1 procent till 8 procent.

Utöver det har fonden ett antal mindre innehav som är bolag med en stor avkastningspotential. Här investeras det i mellan 20 och 40 innehav. Det är innehav som får en lägre vikt, från 0,2 procent till 1 procent. Tanken är att de ska växa sig stora av egen kraft.

Idag har fonden 80 investeringar med en lutning mot kvalitets- och tillväxtbolag. Fonden består till 70 procent stora bolag. Det är en lägre andel än snittet i fondkategorin och jämförelseindex. Medelstora bolag utgör 22,5 procent och småbolag 3 procent, vilket är en övervikt mot både index och fondkategorin.

Det som sticker ut är att tillväxten i kassaflödet i fondens bolag är betydligt högre än snittet för fondkategorin och index, vilket även gäller för den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord hittar Kristofer Barrett relativt billig och lågt värderad tillväxt i kvalitetsbolag.

Förvaltaren föredrar USA-bolag, vilka utgör tre fjärdedelar av fondens investeringar. Taiwanesiska bolag är näst störst med en vikt på 12 procent. Båda länderna har är en klar övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet.

Den aktiva förvaltningen är tydlig och det har resulterat i en av fondkategorins absolut högsta riskjusterade avkastningar. Fonden har överavkastat mot jämförelseindex med 100 procent sedan 2016, vilket är osedvanligt stark prestation.

Produktens årliga avgift är förhållandevis låg på 1,4 procent. Placera ger köprekommendation på Swedbank Robur Globalfond A. 

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att det positiva börsklimatet håller i sig och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare nio fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGRE RISK

AMF Aktiefond Nordamerika: Förvaltarna Ulf Alexandersson och Björn Lind har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit mer än snittet av kategorin Nordamerikafonder – till en risk lägre än kategorisnittet.

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

JPM Latin America Equity A: Investerar i kvalitetsbolag med stor och hållbar tillväxtpotential. Bolagen ska verka i attraktiva branscher med begränsade externa risker med starka balansräkningar och hållbara konkurrensfördelar.

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

Länsförsäkringar Japan index: Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyobörsen. Vi värdesätter den låga avgiften.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Europa A SEK: En indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Swedbank Robur Globalfond A: Förvaltaren Kristofer Barrett letar globalt bland tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt intressanta värdebolag. Att hitta bolag med värdeskapande teman och strukturell tillväxt är en viktig del i investeringsstrategin. Kristofer Barrett har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin Globalfonder – till en risk i nivå med kategorisnittet.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A: Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Jens Barnevik letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

UBS EF Mid Caps USA: Fonden investerar i huvudsak i bolag som har ett marknadsvärde på mindre än 10 miljarder dollar vid investeringstillfället. Fonden har ett tydligt fokus på snabbväxande tillväxtbolag.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: En aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond där runt 90 procent av kapitalet är investerat på räntemarknaden och maximalt 10 procent är placerat i olika case som aktier och optioner. Derivatstrategier används primärt som ett skydd mot större börsnedgångar. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 4,6 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Nordamerika Köp 559,26 -
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 625,96 -
JPM Latin America Equity A (acc) USD Köp 326,95 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 172,31 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 162,79 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 171,98 -
Storebrand Europa A SEK Köp 215,23 -
Swedbank Robur Globalfond A Köp 162,39 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 161,24 -
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P Köp 32 465,25 -
AMF Balansfond Köp 364,96 -
Atlant Opportunity Köp 1 365,01 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 934,80 -
IKC Avkastningsfond Köp 132,26 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -