Globalfond med ovanligt stark historik

Fondanalys Globalfonder är den enskilt största fondkategorin hos de svenska fondspararna och intresset fortsätter att växa. Placera guidar till en globalfond med hög riskjusterad avkastning.

Det svenska fondspararkollektivet har en stor förkärlek för globalfonder. Närmare 46 procent av det totala fondsparandet är investerat i globalfonder, enligt statistik från Fondbolagens förening. Tillväxten är hög, närmare två tredjedelar av årets nysparande i aktiefonder har letat sig dit - totalt 27,7 miljarder kronor.

Globalfonder erbjuder en bred exponering mot många olika börser. En global indexfond kan vara investerad i närmare 50 länder både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. En globalfond ger en bra och diversifierad valutaexponering, med dollarn som det största valutabettet.

För den som vill bredda sin fondportfölj och öka sin exponering mot en Globalfond, rekommenderar Placera Swedbank Robur Globalfond.

Swedbank Robur Globalfond förvaltas av Kristofer Barrett sedan april 2016. Han har en lång erfarenhet av fondförvaltning inom Swedbank Robur. Kristofer Barrett förvaltar även systerfonden Swedbank Robur Technology sedan mars 2020.

Kristofer Barrett

Investeringsprocessen bygger på analys av enskilda bolag. Totalt finns det 16 000 globala bolag som screenas. Först exkluderas bolag som inte når upp till Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, som bland annat omfattar kontroversiella vapen, pornografi, tobak, fossil energi och så kallade Norm-bolag utan förändringsvilja.

Efter det finns det ett antal bolag som faller bort då förvaltaren inte tror på den typen av bolag. Det är kapitaltunga bolag utan diversifiering med verksamheter på en reglerad marknad. Det tar bort allmännyttiga bolag, gruvbolag, energibolag, telekomoperatörer och många banker samt fastighetsbolag.

Förvaltaren letar bland tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt intressanta värdebolag. Att hitta bolag med värdeskapande teman och strukturell tillväxt är en viktig del i investeringsstrategin.

Värdeskapande teman omfattar hälsovård och välmående, materialteknik, digitalisering och molnet, klimatomställning. Utöver det investeras en viss del i enskilda case som faller utanför temana. Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway hör till enskilda case och är fondens tredje största innehav.

Viktiga bolagsegenskaper är innovation, bra bolagsledning och stabila ägare. Man föredrar bolag med oumbärliga och värdeskapande produkter som har en dominerande marknadsposition.

Förvaltaren studerar hela värdekedjan för att hitta de bolag som skapar mest värde för kunderna. Bolagen ska ha en hållbar, långsiktig och värdeskapande affärsmodell. Som kombineras med hög lönsamhet och goda möjligheter att återinvestera vinsten i verksamheten.

Bland de viktigaste variablerna är Enterprise value jämfört med fritt kassaflöde. Skuldsättningen är också en viktig parameter. Enda gången förvaltaren accepterar hög skuldsättning är om bolagen nyligen genomfört ett förvärv.

Efter investerings- och urvalsprocesserna sätts en koncentrerad portfölj ihop på mellan 60 och 100 aktier.

Fonden består av en kärna med mellan 20 och 60 innehav som inte ändras så mycket över tiden. Innehavens vikter varierar från 1 procent till 8 procent.

Utöver det har fonden ett antal mindre innehav som är bolag med en stor avkastningspotential. Här investeras det i mellan 20 och 40 innehav. Det är innehav som får en lägre vikt från 0,2 procent till 1 procent. Tanken är att de ska växa sig stora av egen kraft.

Idag har fonden 77 investeringar med en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag. Fonden består till 69 procent stora bolag. Det är en lägre andel än snittet i fondkategorin och jämförelseindex. Medelstora bolag utgör 22 procent och småbolag 3,5 procent, vilket är en övervikt mot både index och fondkategorin.

Fondens innehav har en lägre värdering och snittet landar på ett p/e-tal på 17,8 jämfört med fondkategorisnitt på 22,1 och jämförelseindexet med 23,2.

Det som sticket ut är att tillväxten i kassaflödet i fondens bolag är betydligt högre än snittet för fondkategorin och index, vilket även gäller för den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord hittar Kristofer Barrett relativt billig och lågt värderad tillväxt i kvalitetsbolag.

De tio största innehaven väger 51 procent av fondens värde och omsättningshastigheten i fonden är låg.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier vikt
Centene 7,3%
Taiwan Semiconductors 6,9%
Berkshire Hathaway 5,9%
Alphabet 5,6%
Microsoft 5,4%
VMware  4,8%
Danaher 4,6%
McKesson 4,5%
Broadcom 3,8%
Thermos Fischer Scientific 2,2%
Källa: Morningstar 50,9%

 

Hälsovårdsspecialisten Centene är fondens största enskilda innehav med 7,3 procent, följt av världens största tillverkare av halvledare Taiwan Semiconductors med knappt 7 procent. Berkshire Hathaway är fondens tredje största innehav på knappt 6 procent.

De två största sektorerna är teknik och hälsovårdsbolag. Tekniksektorn väger 44,5 procent och hälsovårdssektorn 29 procent. De följs av industribolag och finansbolag.

Tekniksektorn och hälsovårdssektorn har den största övervikten mot index och fondkategorin. Störst undervikt har fonden mot de fem sektorer som fonden inte investerar i och sällanköpsvaror.

Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står halvledarbolag för drygt 20 procent. Näst största undersektor är mjukvara till 15,5 procent följt av hårdvarubolag som väger 8,7 procent vardera.

Förvaltaren föredrar USA-bolag vilka utgör tre fjärdedelar av fondens investeringar. Taiwanesiska bolag är näst störst med en vikt på 13 procent. Båda länderna har är en klar övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet.

Kristofer Barrett har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin Globalfonder – till en risk i nivå med kategorisnittet.

Swedbank Robur Globalfond hör till fondkategorin Global, tillväxtbolag. Fonden är rankad som bästa fond i kategorin för sin avkastning både på både fem och tre år.

Det är en imponerande prestation med tanke på att fondkategorin är stor och omfattar runt 1 000 fonder. Och inte minst då fondens förvaltade kapital är på hela 87 miljarder kronor.

Den aktiva förvaltningen är tydlig och det har resulterat i en av fondkategorins absolut högsta riskjusterade avkastningar. Fonden har överavkastat mot jämförelseindex med 100 procent sedan 2016, vilket är osedvanligt stark prestation.

Swedbank Robur Globalfond   Fondkategori: Global, Tillväxtbolag
Avkastning % 5 år 119,0 70,0
Avkastning % i år 9,6 9,5
Risk % 3 år 13,6 13,0
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,4  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Kristofer Barrett  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 2023-05-16    

 

Fonden har fem stjärnor på fem och tre års sikt hos Morningstar. Produktens årliga avgift är förhållandevis låg på 1,4 procent.

Den aktiva och långsiktiga förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar sin avgift med råge. Placera ger köprekommendation på Swedbank Robur Globalfond A för en långsiktig investering på minst fem år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Globalfond A Köp 151,19 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -