Fortsatt nettosparande till fonder i juli

Fonder Nettosparandet till fonder ökade under juli och noterade ett totalt nettoinflöde på 9,5 miljarder kronor. Juli månads nettoinflöde var mer än dubbelt upp mot junis nettoinflöde. Det visar månadsstatistik från Fondbolagens Förening.

Det var sjätte månaden i rad i år med positivt nettoinflöde. Hittills i år uppvisar fonder ett nettosparande på drygt 60 miljarder. För aktiefonder uppgår året nettoinsättningarna till hela 78,9 miljarder. 

Största nettoinflöde hade aktiefonder på 6,8 miljarder kronor, samtidigt såg blandfonder och hedgefonder nettoutflöde på 900 miljoner respektive 200 miljoner kronor.

Globalfonder fortsatte att vara den klart populäraste fondkategorin och attraherade ett nettoinflöde under månaden på 4,9 miljarder kronor. Näst populärast var Sverigefonder med ett nettoinflöde på 1 miljard kronor.

Kinafonder såg ett stora nettoinflöden på 525 miljoner kronor under juli, vilket var en stor kontrast mot tidigare månader i år, då fondkategorin sett nettoutflöden. Månadens nettoinflöde gör att årets nettoinflöde till Kinafonder når positiva siffror på totalt knappt 300 miljoner kronor.

Europafonder fortsatte att attraherade mer kapital än Nordamerikafonder. Totalt letade sig 266 miljoner kronor till Europafonder mot 44 miljoner kronor till Nordamerikafonder

Intresset för Japanfonder sjönk betydligt under månaden och såg ett nettoinflöde på bara 7 miljarder kronor.

Under året har globalfonder störst nettoinflöde på 49,1 miljarder kronor. Sverigefonder är den andra fondkategorin med betydande nettoinflöde i år på 22 miljarder kronor. Europafonder har attraherat 6,7 miljarder kronor i nettoinflöde, vilket är tredje största nettoinflödet i år.

Indexfonder är fortsatt populära och hade ett fortsatt starkt nettoinflöde under juli på 5,5 miljarder kronor. Det starka spartrenden för indexfonder fortsätter sedan årsskiftet landar nettoinsättningarna på hela 80 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt hela årets nettoinflöde till aktiefonder.

Långa räntefonder hade ett ökat nettoinflöde på 2,8 miljarder kronor i juli, av vilket 1,2 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 18 miljarder kronor och av detta utgör 10,6 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Korta räntefonder hade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder kronor. Hittills i år uppvisar korta räntefonder ett stort nettoutflöde på totalt 20,7 miljarder kronor.

Blandfonder såg det näst största nettoutflödet under juli på 0,9 miljarder, i år har fondspararna gjort nettouttag på totalt 9,5 miljarder kronor.

Under fjolåret såg hedgefonder betydande nettoinsättningar. I år har vinden vänt när riskviljan stigit. Under juli var nettouttaget 200 miljoner kronor, vilket gör att årets nettouttag nu nått 8,9 miljarder kronor.

Fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med hjälp av en global börsuppgång med 24 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 6 790 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten var 4 540 miljarder, motsvarande två tredjedelar placerade i aktiefonder.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -