Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) fortsatte att utvecklas negativt med ett fall på på 0.74 procent under måndagen och bröt med det botten från 24 mars i år och satte nytt årslägsta. Indexet stängde på 792 punkter och det var den sjunde dagen i rad indexet sjönk och för veckan som helhet har indexet sjunkit hela 3.98 procent.

Efter en längre horisontell utveckling präglas nu trendbilden av en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt där kursen har brutit ned genom golvet på den fallande trendkanalen som har identifierats. Kursfallet utlöste även en säljsignal vid brottet ned genom 811 punkter i en rektangelformation (REC) där en fortsatt nedgång indikeras. Kursen har också brutit ned genom stödnivån vid cirka 827 punkter som testats vid flera tillfällen den senaste tiden. Kursen har med veckans negativa inledning även marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 795 punkter. Etablerat brott indikerar fortsatt nedgång.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 29 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 32. Vi har därmed ett negativt signalvärde av hausseindexet på både kort- och lång sikt, vilket signalerar om övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 336 köp och 67 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är också 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktiekursen till holdingbolaget MedCap som är verksamt inom medicinteknik återfinns inom en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en teknisk köpsignal som enligt Investtechs forskning på området indikerar ytterligare kursuppgång och är ett resultat av att investerarna har betalt allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Viljan att betala högre kurser signalerar ökande optimism bland investerare. Kursen har stöd vid cirka 251 kronor och motstånd vid cirka 317 kronor. Brott på dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling.

MedCap är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Autoliv som är verksamma inom bilsäkerhet har flera tekniska köpsignaler. Ser vi på kursdiagrammet för medellång sikt så utvecklas aktiekursen innanför en stigande trendkanal som signalerar att optimismen bland investerarna är ökande och viljan att betala mer för att köpa in sig i bolaget är ett faktum.

Den 20 juli i år gav också aktien en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar en fortsatt uppgång.

Kursen närmar sig stödet vid cirka 1015 kronor, vilket kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 1015 kronor kommer emellertid vara en säljsignal. En starkt positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden.

Autoliv SDB är svagt negativ på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bravida Holding som erbjuder helhetslösningar inom installation och service för större fastigheter ser tekniskt negativ ut. Aktiekursen utvecklas inom en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket är ett resultat av att köpintresset bland investerare avtar. Investerare har alltså accepterat lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien.

Det saknas även stöd i kursdiagrammet då den sista stödnivån har brutits. Ytterligare nedgång indikeras och vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 85.00 kronor. Aktien har ett starkt negativt momentum och ytterligare nedgång indikeras.

Bravida Holding är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -