”Basarliknande förhållanden för nybyggen”

Bostadsmarknaden Försäljningen av nya bostäder är i det närmaste tvärdöd och andelen avbokade bostäder skenar. Det skriver SBAB i en analys om marknaden för nyproducerade bostäder.

Det är en riktigt nattsvart bild som målas upp i analysen. Försäljningstiderna har dubblerats och andelen prissänkta objekt har ökat kraftigt. Antalet konkurser tilltar.

SBAB:s analys baseras på aktuella försäljnings- och bokningssiffror från Booli och nyproduktionsindexet HMI för andra kvartalet i år.

”Det är bara att konstatera; försäljnings- och bokningsläget är katastrofalt för nya bostäder”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i pressmeddelandet.

Robert Boije

Under stora delar av året har antalet sålda nya bostäder legat på mellan en fjärde- och femtedel av de nivåer som gällt de närmaste åren innan den kraftiga inflationsuppgången och Riksbanken började höja styrräntan.

Antalet bokade nya bostäder har fallit kraftigt och andelen avbokade ökat markant. Uppskattningsvis avbokas nu 65 procent av tidigare bokade nya bostäder.

Försäljningstiderna har dessutom fördubblats och andelen prissänkta objekt har på kort tid ökat till 6 procent. Andelen prissänkta objekt bygger på statistik över uppdaterade prislistor hos bostadsföretagen. Andelen faktiskt prissänkta är troligen betydligt större.

Andelen bostäder som prissänks är nu uppe i sex procent, mätt utifrån bostadsföretagens uppdaterade listpriser. Den siffran kommer troligen att öka under hösten när företagen behöver sälja osålda lager för att stärka likviditeten

”Anekdotisk information talar dessutom för att andelen prissänkta objekt är betydligt större än så. Enligt diverse uppgifter från marknaden är det nu vanligt att intressenter rings upp och erbjuds kraftiga rabatter och även avgiftsfria månader när det gäller osålda bostäder med snart inflyttningsdatum. En kontakt jag har i branschen talar om i det närmaste basarliknande förhållanden, säger Robert Boije.

SBAB har även utifrån UC:s statistik undersökt hur många byggbolag som gått i konkurs senaste året.

Den visar att antalet konkurser inom bygg och anläggning ökat med omkring 20 procent. Mycket talar för att ökningen är betydligt större än så inom segmentet bostadsbyggande som inte särredovisas i UC:s statistik.

Konkursade hustillverkaren Anebyhus har i dagarna gett krisen i bostadsbyggarbranschen ett tydligt ansikte, säger Robert Boije.

”Det är ett bolag som överlevt många tidigare konjunktursvackor, vilket med all tydlighet visar på kraften i det som nu sker. Min gissning är att vi bara sett början av krisen i bostadsbyggarbranschen och att konkurserna kommer att avlösa varandra under det kommande året.”

Nyproducerade hyresrätter vinner till synes mark i förhållande till nyproducerade ägda bostäder just nu, men även hyresrätterna står inför betydande problem.

I SCB:s senaste statistik över påbörjade bostäder i flerbostadshus dominerar hyresrätterna. Påbörjade bostäder definieras dock som bostäder som fått startbesked. Det intressanta är hur många byggen som faktiskt startas och slutförs.

”Räntehöjningarna har helt klart, åtminstone så här långt, drabbat efterfrågan på nya ägda bostäder hårdare än den på nya hyresrätter. Men den närmaste framtiden för nya hyresrätter är, trots det, knappast särskilt ljus”, säger Robert Boije.

Många hyresrätter har i tider av mycket hög bygginflation och stigande kapitalkostnader klarat kalkylen tack vare investeringsstöden som nu har avvecklats.

SCB:s senaste siffror över antalet påbörjade bostäder i flerbostadsfastigheter, där hyresrätterna dominerar, kommer troligen visa sig vara glädjesiffror när vi senare summerar faktiskt slutförda bostäder. SCB använder en schablon på 15 procent för att räkna upp antalet påbörjade bostäder till följd av tidsfördröjningar i inrapporteringen.

”Min gissning är att den schablonen är alldeles för hög att tillämpa i rådande läge och att den framför allt kommer att visa sig vara felaktig för att dra slutsatser om faktiskt byggstartade objekt”, säger Robert Boije.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -