Är den finska hissen på väg upp?

Aktieanalys Sedan Placera satte rekommendationen avvakta på finska Kone har aktien fortsatt nedåt. Värderingen är fortfarande relativt hög.

I slutet av oktober öppnade hissbolaget Kone böckerna för tredje kvartalet och i samband med rapporten gick aktien upp runt 4 procent. 

Den översta raden minskade med 8 procent vilket delvis berodde på negativa valutaeffekter. I konstant valuta var försäljningen inte ner mer än 1 procent. I och med att orderingången på ny utrustning varit svag så är det ingen överraskning att försäljningen minskar. 

Under hela 2023 har orderingången minskat men under detta kvartal bröts den tråkiga trenden, tack vare Kina som står för en knapp tredjedel av omsättningen. Orderingången ökade totalt med knappt en procent men det var ändå något som gav investerare hopp om att det värsta kanske kan vara över på den kinesiska byggmarknaden. Under helåret 2023 förväntas den kinesiska marknaden för ny utrustning att minska med 10–15 procent. 

De övriga två segmenten, underhåll och modernisering, gick dock starkt. Det förstnämnda området växte med fyra procent och det sistnämnda 18 procent. Rörelsemarginalen expanderade till 11,5 procent (10,2 procent) tack vare gynnsam försäljningsmix och prishöjningar. 

Den avgående vd:n Henrik Ehrnrooth skriver att Kone just nu går riktigt starkt i Indien och Mellanöstern. Han uppger dessutom att Kone är på god väg att nå sitt helårsmål om en omsättningstillväxt på 3-6 procent och ha en rörelsemarginal på 11-12 procent. Vid årsskiftet tillträder den nye vd:n Philippe Delorme som tidigare arbetade på Schneider Electric. 

Kone, som grundades 1910, har ett börsvärde på 22 miljarder euro och sedan årsskiftet är aktien ner runt 15 procent. På lång sikt är bolagets målsättning att växa mer än den underliggande marknaden och ha en rörelsemarginal på 16 procent. 

Det finns flera anledningar till att Kone är ett intressant bolag:

Urbaniseringstrenden innebär bland annat att byggnader kommer behöva byggas på höjden, vilket resulterar i ett ökat behov av hissar och rulltrappor. Dessutom ökar energieffektivitets- och säkerhetskraven på Kones produkter vilket medför mer underhåll och modernisering. Detta är något som bör gynna Kone. 

Eftersom stora delar av Kones komponenttillverkning är outsourcad blir affärsmodellen kapitallätt (låga fasta kostnader) och man blir på detta sätt mindre känslig mot svängningar i efterfrågan. Kone får dessutom förskottsbetalningar vilket bidrar till negativt rörelsekapital. Denna fina cocktail blir en kapitallätt kassaflödesmaskin med bra avkastning på kapitalet. 

En annan intressant del av Kone är att det finns intäkter av återkommande karaktär (underhåll) där lönsamheten är bättre. Även detta leder till en mer motståndskraftig affärsmodell. Att dessutom fjärde generationen Herlin fortfarande är storägare i bolaget är ett plus. 

I Kina kommer runt 80 procent av omsättningen från ny utrustning och 20 procent från underhåll och modernisering. Kone således ett ganska ungt hiss-bestånd i Kina. Under de kommande åren bör därför underhålls- och morderniseringsverksamheten bli en större del av försäljningen. 

Däremot är hissunderhållsmarknaden i Kina fragmenterad och det finns därför risk att en tredje part tar över underhållskontrakten. Detta är ett problem som Kone försöker lösa genom att göra hissarna mer komplexa att underhålla. 

Förutom risken att förlora underhållskontrakt finns det osäkerheter kring att byggmarknaden runt om i världen fortsätter att ha det kämpigt. 

Kone har en robust balansräkning och direktavkastningen ligger i dagsläget på lite mer än fyra procent. 

Kone 2022A 2023E 2024E
Oms till,% 4 1 2
Ebit marg,% 10 11 12
Ev/ebit 22 17 15
P/e 30 22 20

 

På innevarande års prognoser handlas aktien till ev/ebit 17 och p/e 22. I jämförelse med amerikanska konkurrenten Otis handlas Kone till lite lägre multiplar. 

Placera anser att Kone är ett kvalitativt bolag men på kort sikt känns utsikterna fortfarande grumliga. Kina håller förhoppningsvis på att vända men det går inte att undgå att både Amerika och Europa har det tufft när det gäller ny utrustning. Värderingen är dessutom lite för hög. Vi fortsätter avvakta även om vi tycker att aktien är mer intressant nu än tidigare. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
KONE Oyj Neutral 42,41 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -