Därför har grön energi gått så dåligt

Förvaltarintervju Fonder som investerar i grön energi har gått svagt senaste två åren. Bakom ligger den högre räntan och försenade investeringar. Sektorn handlas nu på femårslägsta. Det säger Roman Boner som är baserad i Zürich och förvaltar Robecos fond Smart Energy.

Varför har det gått dåligt för grön energi?

”Vi befinner oss nu på fem årslägsta sett till värderingarna. Man undrar hur det är möjligt med tanke på vad som hänt i Europa med de höga energipriserna från förra året. Samtidigt kommer de omfattande investeringsprogrammen i både Europa och i USA. Delvis har nedgången att göra med ränteuppgången och den relativa överavkastningen förra året då allt som betecknades som tillväxtaktier gick mycket svagt. De som verkligen påverkas av detta är vindkraft- och solkraftbolagen eftersom de är så högt belånade och till sin natur är långsiktiga.

Boner spår en vändning.

”Under de kommande åren kommer det här att justeras om eftersom priset på el kommer att stiga. Det har varit stora utflöden ur den här typen av ETF:er som också har pressat ner kurserna. Ser man fram tre till fem år ser det fortfarande mycket mer positivt ut. Får vi en mer normalt ränta så kommer det att justeras igen. De här mindre självständiga energiproducenterna är egentligen väldigt bra investeringar där du på förhand kan räkna på hur mycket de kommer att tjäna eftersom kontrakten är så långa med mycket synliga intäkter.” 


Roman Boner.

Vad oroar dig för framtiden inom sektorn?

”Vi är oroliga för samma typ av saker som resten av finansmarknaden. Presidentvalet i USA kan komma att påverka en del kortsiktigt. Jag är dock inte alls säker att det kommer att få särskilt stor långsiktig påverkan.”

”Nu är rädslan för räntan lite mindre och genast blir uppgången på marknaden lite bredare. Vi är inte särskilt rädda för en recession kommande kvartal. Om man ser på den bredare marknaden så är den dessutom inte särskilt högt värderad. Vi tror på en mjuklandning.” 

Boner tror alltså inte på någon större lågkonjunktur och inte heller på ett finanskrisliknande scenario.

”Det vi är intresserade av är om bolagen fortfarande har tillgång till kapital. Under den stora finanskrisen 2009 fanns det inget kapital att låna. I dag finns det i alla fall kapital att tillgå men det är till en högre kostnad. Likviditeten finns kvar.” 

Robecos fond Smart Energy har ett förvaltat kapital på 3,5 miljarder euro. 

”Vi investerar i elektrifieringen av ekonomin. Det som skiljer oss en del andra förvaltare är att vi enbart investerar i bolagen som gör transitionen möjlig. Vi investerar till exempel inte i oljebolag, kärnkraftsoperatörer eller i kolbolag som är på väg att bli grönare. Globalt står el för runt 20 procent av energikakan. Sverige står ut här med runt 30 procent. Världen behöver röra sig hitåt eftersom det är så mycket mer effektivt och det bästa sättet att minska koldioxidutsläppen.” 

”Vi investerar i flera olika delar av den gröna ekonomin. En del kallar vi för uppströms. Det handlar om bolag inom grön energi som solenergi- och vindkraftsbolag. Denna del står för runt 15 procent av fonden. Anledningen till att denna del inte är större är att konkurrensen inom solenergi är mycket stor och generellt sett är inträdeshindren låga.” 

Fonden investerar även i elbilssektorn men har begränsad exponering mot elbilstillverkarna. 

Att avgöra vilka elbilsbolag som blir vinnare är till slut är svårt. Av den anledningen gäller det att söka sig till bolagen som garanterat blir vinnare på omställningen.

”Vi har en begränsad exponering i elbilstillverkare eftersom det råder hög osäkerhet om vilka bolag som kommer att bli vinnare här. Det vi däremot kan vara säkra på är att trenden med allt fler elbilar kommer att bestå och de bolag som då garanterat kommer att bli vinnare är halvledarbolagen inom energihantering. En elbil kräver mellan fem och tio gånger så många effekthalvledare jämfört med en förbränningsmotorbil”, säger Roman Boner.

Särskilt halvledarbolagen inom energihantering har kommit ner i värdering.

”Det intressanta med bolagen här är att de kommit ner ganska mycket i värdering under de senaste månaderna. Den här sektorn handlas inte alls på den förväntade kommande tillväxten framöver. Marknaden verkar inte riktigt tro på detta ännu.” 

En annan intressant aspekt av marknaden är de som bygger infrastrukturen. 

”Investeringarna i elnäten måste öka dramatiskt. De måste minst dubbleras till 2030. Här finns till exempel några av världens största kabeltillverkare.”

Grovt sett har vi hälften av värdet i USA och 30 procent i Europa och resten i Asien. 

”Vi brukade ha lite högre exponering mot Kina och särskilt mot solenergisektorn, men det tyckte vi blev för svårt. Vi äger lite i de kinesiska elbilstillverkarna fortfarande”, säger Roman Boner.

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -