Momentum: En dold förvärvs-stjärna

Aktieanalys Serieförvärvaren Momentum Group har sedan årsskiftet gått ruskigt starkt på börsen. Det finns mycket att gilla med bolaget.

Momentum Group har sitt ursprung från det anrika förvärvsbolaget Bergman & Beving. År 2017 knoppades Momentum Group av från det som då hette B&B TOOLS (Bergman & Beving). I samband med att Momentum köpte upp det noterade handelsbolaget Swedol delades gruppen in i de två affärsområdena Alligo och Komponenter & Tjänster. I december 2021 bytte det dåvarande moderbolaget namn till Alligo och Komponenter & Tjänster-segmentet knoppades av. Komponenter & Tjänster är det som idag är Momentum Group.

Momentum Group, är precis som sina förfäder, en serieförvärvare. Bolaget har fortfarande en hel del DNA kvar från Bergman & Beving. Momentum är aktiva ägare och dotterbolagen drivs decentraliserat. Man har ingen avsikt att sälja de företag man köpt. 

Momentum Group har ett börsvärde på 6,2 miljarder kronor och sedan noteringen är aktien upp 55 procent. På rullande tolv månader uppgår försäljningen till 2,1 miljarder kronor. Runt 90 procent av omsättningen kommer från Sverige och resterande del från övriga Norden. Momentum Group är indelat i de två segmenten Komponenter och Tjänster. 

I segmentet Komponenter ingår Momentum Industrial och Specialistbolag. Momentum Industrial är en återförsäljare av industrikomponenter. Inom Specialistbolag finns företag som är ledande i sin respektive marknadsnisch. Ett specialbolag inom koncernen är Askalon som är en ledande aktör inom avancerade ventillösningar till kraft-,raffinaderi- och processindustrin. Lite över 80 procent av försäljningen kommer från Komponent-området. 

Resterande del kommer från Tjänster där dotterbolagen erbjuder reparationer, renoveringar och utbildning/installation till industrikunder. Här finns exempelvis Rörick som som erbjuder service, reparationer och ombyggnation av alla typer av elektromekanisk utrustning. Det kan bland annat handla om elektriska motorer, generatorer och transformationer.  

Momentum Group har som mål att växa rörelseresultatet (ebita) med 15 procent per år. Lyckas man med detta så dubblas rörelseresultatet vart femte år. Ungefär två tredjedelar ska komma från förvärv och resterande del organisk tillväxt. Ett annat mål är att dela ut över 30 procent av vinsten. 

Det kanske mest intressanta - och ovanliga - målet som Momentum och dotterbolagen använder är avkastning på rörelsekapitalet (R/RK). Detta nyckeltal är något som kommer från Bergman & Beving. Formeln är rörelseresultatet (ebita) /rörelsekapitalet (varulager+kundfordringar-leverantörsskulder). Momentum använder detta mått internt då samtliga medarbetare på något sätt kan påverka nyckeltalet. Måttet gynnas av ett högt rörelseresultat och en låg kapitalbindning. Läs mer om rörelsekapital och kassaflöde här.

Man använder även måttet som en intern fokusmodell där dotterbolagen ska lägga ett visst fokus beroende på vilken R/RK de uppnår. Momentum Group har som mål att R/RK ska överstiga 45 procent. 

I den senaste rapporten, som släpptes 27:e oktober, ökade översta raden med hela 45 procent. Den absoluta merparten av tillväxten är hänförlig till förvärv. Organiskt växte Momentum Group med åtta procent. Vid utgången av kvartalet har totalt sju bolag sedan årsskiftet köpts upp. Tillsammans adderar dessa 510 miljoner kronor i årlig försäljning. Rörelseresultatet ökade med 40 procent vilket resulterade i en rörelsemarginal på 12 procent. På rullande tolv månader ligger R/RK på 60. 

Än så länge har Momentum Group inte påverkats mycket av den försämrade konjunkturen. Däremot nämner man att vissa kunder är mer avvaktande på grund av sämre efterfrågan i vissa typer av marknader. Största risken för aktien på kort sikt är att konjunkturen blir ännu sämre och påverkar Momentums dotterbolag i högre utsträckning. 

Balansräkningen är i bra skick och det finns utrymme för att fortsätta förvärva. I november har två bolag köpts upp.  

Största ägaren i Momentum är familjen Ax:son Johnsons investmentbolag Nordstjernan med 45 procent av aktierna. Den erfarande vd:en Ulf Lilius, som haft olika roller i B&B-koncernen, äger aktier till ett värde om 55 miljoner kronor. Nyligen sålde Nordstjernan nästan fem miljoner aktier och två personer som köpte aktier i samband med försäljningen var Ulf Lilius och finanschefen Niklas Enmark.

Momentum 2022A 2023E 2024E
Oms till,% 16 32 13
Ebita marg, % 12 12 12
Ev/ebita 15 25 21
P/e 19 32 28

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till p/e 32 och ev/ebita 25. Under 2024 förväntas p/e-talet falla till 28 och ev/ebita till 21. I jämförelse Lagercrantz och Indutrade värderas Momentum högre. 

Placera tycker att Moment Group är en dold pärla inom sektorn och vi tror aktien kommer kunna ge fin avkastning på lång sikt. Däremot är värderingen hög samtidigt som sämre tider kan komma att påverka verksamheten mer. Vi avvaktar och hoppas på att kunna köpa in oss till en lägre kurs. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Momentum Group B Neutral 121,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -