Fortsatt uppgång på indiska börsen

Börs Stark och stabil tillväxt, ny kreditcykel, god demografi och tillgång till arbetskraft i kombination med inte alltför utmanande värderingar. Det talar för att uppgången på indiska börsen kan fortsätta. Det säger Alex Wolf, Asia Head of Investment Strategy på JP Morgan Private Bank till Placera.

”Vi är positiva till Indien både ut ett makro- och ett marknadsperspektiv. Ur ett makroperspektiv ser vi att Indien kommer att ha ett av de högsta tillväxttalen bland tillväxtmarknaderna. BNP per capita är fortfarande relativt låg. Landet har det man kallar catch up growth potential. Det är när man går från att vara ett låginkomstland till att bli ett medelinkomstland”, säger Alex Wolf som är baserad i Singapore.

Ur ett bolagsperspektiv talar den låga skuldsättningen för en fortsatt gynnsam tillväxt.


Alex Wolf.

”Efter den stora finanskrisen 2009 har man sett att skulderna ökats på kraftigt i tillväxtmarknaderna. Särskilt ser man detta i Kina, men det är en generell trend. I Indien är det precis tvärtom. Företagens skuldsättning har minskat stadigt under det senaste decenniet. Nu har vi kommit ner till en relativt låg skuldnivå särskilt hos bolagen att vi kan se starten av en ny kreditcykel. Det finns utrymme för kredittillväxt. Det i sin tur brukar vara gynnsamt för hela ekonomin. Indien står ut bland de större tillväxtmarknaderna som en av de länder med den högsta förväntade tillväxten under de kommande åren.” 

En annan fördel med den indiska marknaden är korrelationen mellan bolagens vinsttillväxt, BNP och börsutvecklingen.

”När det gäller mogna marknader är relationen mellan bolagens vinsttillväxt, BNP och aktiemarknaden väldigt vanlig. Den är dock inte alls lika vanlig när det gäller andra tillväxtmarknader, men i Indien är denna korrelation väldigt stark. Det är den indiska och den amerikanska aktiemarknaden som varit de starkaste marknaderna i världen under de senaste 20 åren. Det i sin tur beror mycket på det här sambandet. Vi tror att denna relation kommer att bestå samtidigt som vi tror att den indiska ekonomin kommer att fortsätta att växa.” 

Vad har legat bakom senaste årets uppgång. 

”Det som gjort att marknaden gått upp är dels inflöden från inhemska investerare. Det handlar om privatpersoner som börjat spara i den inhemska ekonomin. En annan del är utländska investerare som börjat köpa in sig på den indiska börsen. Vissa skulle kunna hävda att det också beror på att flera andra tillväxtmarknader har fallit bort eller verkar mindre attraktiva, till exempel Ryssland, Brasilien eller Kina.

”Trots detta så har inte värderingarna dragit iväg. Värderingarna ligger grovt sett i linje med genomsnittet på kort sikt. Den indiska marknaden idag är inte billig men den är inte heller särskilt dyr.” 

Har den svaga utvecklingen i Kina gynnat Indien?

”En större kaka är egentligen bättre för alla så det är svårt att säga att någon tjänar på Kinas svaghet. Kanske möjligen lite på marginalen. Du ser kanske lite mer utländska investeringar i Indien som tidigare gick till Kina. Arbetskraftkostnaden är också högre i Kina och då är det naturligt att investeringar går till Indien. Den indiska ekonomin har väldigt liten korrelation med den kinesiska ekonomin.” 

Vilka risker finns det med att investera i Indien? 

”Demografin är väldigt god i Indien. Under de kommande åren kommer det att finnas gott om nya arbetstagare. Under liknande perioden i andra länder så har vi alltid sett starkt stigande BNP. Nackdelen är att det finns ett starkt tryck på att man ska skapa jobb. Det är som Kina på 1990- och 2000-talet. Staten behövde skapa miljontals jobb varje år. Det gäller att man har rätt politik som underlättar för att skapa de här jobben.” 

”En annan risk är risker för den globala ekonomin. Det kan handla om att råvarupriserna stiger kraftigt eller att dollarna stiger mycket. Indien är mycket exponerad för globala makrofaktorer. Indien är en stor importör av energi och lägre energipriser stödjer valutan och vice versa. Marknadspriset på olja är viktigt för en utländsk investerare som är känslig för valutasvängningar.” 

”Nästa år är det val och val innebär alltid risker. Reformagendan blir mindre påtaglig under valår. Det är egentligen samma sak som i USA. Det är en risk. Det finns alltid element av policyförändringar.” 

Vilket tror du är huvudscenariot nästa år Indien? 

”Den amerikanska ekonomin kommer att sakta in och FED kommer att kunna sänka räntorna. Den globala ekonomin kommer att fortsätta gå okej. Pengar som i nuläget finns vid sidlinjen kan flöda in i både aktier och obligationer. Centralbankerna i tillväxtländer kommer också att kunna börja sänka räntorna och följa efter FED. Det i sin tur är bra för den globala tillväxten.” 

”Indien har genomfört många näringslivsvänliga reformer. Dessa reformer har gjorts för att både stärka det inhemska näringslivet och dels öka på de utländska direktinvesteringarna i landet.”

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -