Teknikgruppen som passar i byrålådan

Aktieanalys Kvalitetsbolaget Lagercrantz har historiskt sopat banan med börsen. Aktien är högt värderad men vid en större dipp kan det vara köpläge.

Lagercrantz-koncernen består av runt 70 bolag som tillsammans omsätter 7,9 miljarder kronor. Det är framförallt mindre bolag (runt 100 miljoner kronor i omsättning) som Lagercrantz köper då prislapparna inom segmentet är bättre i jämförelse med större objekt. Förvärven görs med egengenererade kassaflöden och därefter drivs dotterbolagen decentraliserat. Lagercrantz har ett börsvärde på 28 miljarder kronor och på ett år är aktien upp 20 procent.

Gruppen består av nischade B2B (Business-to-business) teknikföretag som främst är belägna i Norden och norra Europa. Dessa delas in i fem olika affärsområden. 

Inom Electrify finns företag som erbjuder produkter och lösningar för ett mer elektrifierat och uppkopplat samhälle. Nästan 25 procent av försäljningen kommer från detta område. 

10 procent av omsättningen kommer från affärsområdet Control. Här ingår verksamheter inom mät-, styr- och reglerteknik. Ett bolag i området är Oslo-baserade Geonor som tillverkar sensorer för geoteknik och meteorologi. 

Inom TecSec området finns bolag som sysslar med tekniksäkerhet. Det kan gälla såväl privat tekniksäkerhet, som infrastruktur. Frictape, som finns i segmentet, är verksamt inom säkerhet till helikopterplattformar. Runt 25 procent av försäljningen kommer från TecSec. 

I området Niche Product ingår bolag som inte passar in i något av affärsområdena ovan. Lite över 25 procent av omsättningen kommer härifrån. Svenska Tormek, som sysslar med slipverktyg, finns bland dotterbolagen. 

International-segementet, som står för 20 procent av försäljningen, liknar Niche Product fast utanför Sveriges gränser. Här ingår bland annat dotterbolaget Glova Rail som tillverkar vakuumtoaletter till tåg. 

Historiskt har Lagercrantz gjort en fin marginalresa. År 2005 låg rörelsemarginalen på knappt 1 procent. Idag, nästan 20 år senare, uppgår rörelsemarginalen till över 15 procent. En förklaring till denna marginalexpansion är att andelen egenägda produkter har ökat. 2005 stod andelen egna produkter för 30 procent. Idag ligger samma siffra på 75 procent. Målet är att nå 85 procent egna produkter. En annan förklaring till marginalresan är att man förvärvat bolag med högre marginaler i jämförelse med grupp-genomsnittet. 

I den senaste rapporten (brutet räkenskapsår) ökade omsättningen tolv procent. Den organiska tillväxten låg på minus 1 procent. Valutaeffekter och förvärvad tillväxt var förklaringen till ökningen på översta raden. Rörelsemarginalen (ebita) nådde 17,8 procent  vilket är ny rekordnivå. Resultatet efter skatt ökade med 21 procent. Marknadsläget är enligt bolaget fortsatt stabilt. 

I somras uppnåddes målet om 1 miljard kronor i vinst. Nu satsar man på att fördubbla siffran till 2 miljarder på fem års sikt. Lagercrantz ambition är även att öka förvärvstempot från dagens 5-8 bolagsköp per år till 8-12. 

Lagercrantz långsiktiga mål är att ha en avkastning på eget kapital på över 25 procent. Internt har man omvandlat avkastning på eget kapital till avkastning på rörelsekapital (arv från Bergman & Beving). Internt är målet att avkastningen på rörelsekapitalet (r/rk) ska överstiga 45 procent. Läs mer om r/rk här. 

Ett annat mål är att vinsten före skatt ska öka med 15 procent per år, där ungefär 10 procent önskas komma från förvärv och resterande 5 procent organiskt.

Största kortsiktiga risken i aktien är att sämre tider börjar synas i siffrorna. 

Största ägarna i Lagercrantz är fondbolagen Fidelity och SEB. Högt upp på listan kommer även styrelseordförande Fredrik Börjesson (genom Tisenhult-Gruppen) och den erfarne vd:en Jörgen Wigh. Börjesson äger aktier om ett värde på 1,5 miljarder kronor medan Wigh har en post på 325 miljoner kronor. 

På innevarande års räkenskaper har Lagercrantz en ev/ebita på 21 och p/e 29. Branschkollegan Lifco har ett p/e-tal på 27. 

Placera anser att Lagercrantz är en aktie som passar in i byrålådan men att köpa på dagens värdering tror vi inte är något kap. Vi avvaktar. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lagercrantz Group B Neutral 131,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -