Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 888 punkter (+0.03 procent). Det var den sjätte dagen i rad indexet steg. Kursen utvecklas i en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, men kursen har stigit cirka 7.00 procent efter köpsignalen från en rektangelformation (REC) som identifierades i slutet av november 2023. En horisontell utveckling indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. 888-punktersnivån testas. Ett brott genom denna nivån och vidare upp genom 903 punkter komma utlösa köpsignaler. 860 punkter är stöd.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 48 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 56. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 238 köp och 88 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 73 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Vi befinner oss i rapportsäsongen vilket gör att antalet insideraffärer är relativt få. Detta då många personer med insyn i bolagen inte är tillåtna handla aktier i det egna bolaget i anslutning till offentliggörandet av resultatrapporten. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att den tekniska bilden, och med det rekommendationen för indexet, snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden

 

Svedbergs Group som investerar i företag specialiserade på badrumsprodukter ser både tekniskt och kvantitativt starkt ut. Aktiekursen utvecklas i en brant stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har under den senaste tiden valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och det signalerar ökande optimism och indikerar fortsatt uppgång enligt Investtechs statistik och forskningsresultat på trender.

Kursen har nyligen brutit upp genom motståndet vid cirka 33.00 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Nya motstånd saknas, vilket stärker de tekniska utsikterna för aktien.

Svedbergs B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

  

I nästa vecka förväntas medicinteknikbolaget C-Rad presentera sin senaste årsrapport. Inför rapporten ser aktien tekniskt positiv ut. Bland annat återfinns aktiekursen inom en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en köpsignal som signalerar ökande optimism och fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktiekursen återfinns nu även en bit ovanför närmaste stödnivå vid cirka 41.40 kronor och det saknas motstånd i kursdiagrammet. Det är också en tekniskt stark köpsignal som indikerar fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på indikatorn stöd. En starkt positiv volymbalans visar att handelsvolymen i aktien har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare och bekräftar den positiva trendbilden.

C-Rad B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 8 februari 2024. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ur ett tekniskt perspektiv ser Kambi Group som är verksamt inom betting och kasino sektorn negativ ut. Under en lägre period har investerare sålt sig ur bolaget till lägre och lägre kurser. Därmed har en fallande trendkanal identifierats av Investtechs algoritmer på kursdiagrammet för medellång sikt. Den negativa trendbilden indikerar en fortsatt nedgång.

Det saknas stöd i kursdiagrammet då flera stödnivåer har brutits och ombildats till nya motståndsnivåer. Närmaste motstånd återfinns runt 148 kronor. Aktiens volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det bekräftar den negativa trendbilden. RSI under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Även det indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Kambi Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -