Våras det för balkongspecialisten?

Rapportkommentar Sedan Balco-aktien nådde all time high i början av 2022 har kursutvecklingen varit allt annat än bra. Den senaste rapporten kan förhoppningsvis vara vändningen.

Kursgraf Balco Group fem år

Det Växsjö-baserade balkongbolaget Balco Group har ett börsvärde på 1 miljard kronor. Koncernen erbjuder främst utveckling, tillverkning och installation av öppna och inglasade balkongsystem. Förutom kärnverksamheten har förvärv av bolag inom fasadtjänster och kakel- och murtjänster genomförts. Den absoluta merparten av försäljningen kommer från Sverige och övriga Skandinavien.  

I början av veckan släppte Balco rapport för sista kvartalet. På rapportdagen gick aktien initialt upp runt sju procent för att sedan stänga på plus tre procent. 

I kvartalet uppgick försäljningen till 290 miljoner kronor vilket innebär en organisk minskning på hela 28 procent. Det justerade rörelseresultatet (ebita) landade på 15 miljoner kronor vilket är en halvering mot föregående år. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (8,9 procent). 

Bruttomarginalen minskade till 18,7 procent (21 procent) på grund av bland annat större andel försäljning på lågmarginalsmarknader som exempelvis Storbritannien och Tyskland. Dessutom påverkades bruttomarginalen negativt av låg beläggning i produktionsanläggningarna. 

Kassaflödet i kvartalet var inte heller något vidare starkt men man ska samtidigt ha i åtanke att tidpunkten för bygglov och projektens faser påverkar kassaflödet mycket mellan kvartalen. Under kvartalet har ytterligare kostnadsbesparingsinitiativ genomförts.

I renoveringssegmentet, som står för runt 85 procent av försäljningen, ingår utbyte och utökning av befintliga balkonger. Dessutom tillhör installation av nya balkonger på flerbostadsfastigheter affärsområdet. Nybyggnation står för den resterande delen av omsättningen. Rörelsemarginalerna inom renoveringsegmentet är högre än inom nybyggnation. I fjärde kvartalet redovisade nybyggnations-delen ett justerat ebita-resultat på 1,6 miljoner kronor och renovering 12 miljoner kronor.  

Solglimten i rapporten var orderingången. Kvartalets orderingång ökade med nästan 60 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol, och uppgick till 295 miljoner kronor. Notera dock att drygt 70 miljoner kronor av orderingången kommer från en order i norra Sverige. Orderstocken ligger nu på nästan 1,1 miljard kronor. 

Balco har märkt av en ökad vilja att fatta investeringsbeslut hos sina kunder i samband med att inflationen kommit ner och att långa räntor börjat sjunka. Däremot anser vd Camilla Ekdahl att processerna tar längre tid än tidigare. 

En stor nyhet är att Balco, den 22 januari, genomförde ett rekordstort förvärv.  Finska balkonginglasningskoncernen Riikku Group, som omsatte 40 miljoner euro 2023, ingår nu i gruppen. Bolaget arbetar främst mot nybyggnation och har liknande marginaler som Balcos nybyggnationsområde (runt 4 procent). Den totala köpeskillingen uppgick till 15 miljoner euro där 3 miljoner euro betalades med nyemitterade aktier. 

För helåret 2023 uppgick försäljningen till 1,2 miljarder kronor (1,3 miljarder kronor). Den förvärvade tillväxten var 5 procent, valutaeffekt var 2 procent och organisk tillväxt låg på minus 16 procent. En försäljningsminskning på totalt 9 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (8 procent). Utdelningen slopades för att finansiera Riikku-köpet vilket Placera tycker är rätt beslut. 

Den lägre orderingången under det senaste året kommer att ha negativ påverkan på både omsättning och resultat det kommande halvåret. Balansräkningen är i ett okej skick. 

Räknar vi med att den totala försäljningen ökar fem procent under 2024 och att rörelsemarginalen ligger på 5,5 procent så landar ev/ebit på 18. Samtidigt blir p/e-talet 23.  Det är inte något kap men förhoppningsvis börjar vi nu närma oss botten av denna tuffa cykel och kan börja blicka in i ljusare tider. 

Placera är fortsatt positiva till Balco även om det finns risk att den sura marknaden håller i sig längre än vad vi tror. Vi behåller vår köprekommendation. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -