Rekordstora flöden från teknikfonder

Aktiekommentar Efter en uppgång på över 500 procent sedan årsskiftet 2022/2023 har Nvidiaaktien blivit synonymt med AI-rallyt. Men nu finns det flera faktorer som pekar på att AI-rallyt och Nvidias exempellösa uppgång går in i en lugnare fas.

Styrkan i AI-rallyt, som tog fart på allvar efter den amerikanska regionalbankskollapsen i mars 2023, har överraskat många investerare. En tydlig vändning i flödena skedde från nettoutflöden till nettoinflöden. Detta förstärktes av att många investerare var underviktade de stora techdrakarna inför årsskiftet 2021/2022 och bolagens aktier var blankade i stor skala.

En annan viktig drivkraft för det ökade nettoinflödet till AI-relaterade aktier har sannolikt varit FOMO, eller rädslan för att missa en möjlighet. Vid vändningen blev FOMO återigen en ledstjärna och investerarna använde det som ett investeringsargument.

När många investerare täckt sina blankningspositioner och de aktivt förvaltade fonderna, främst inom fondkategorierna teknikfonder, Nordamerikafonder och globalfonder, fyllt på sina fonder med vinnande AI-relaterade bolag till bredden kan det på kort sikt vara svårt att se fortsatt nettoinflöde från aktiva fondförvaltare.

En annan konsekvens av de välfyllda fonderna är att de tvingas bli nettosäljare när stora innehav som exempelvis Nvidia stiger kraftigt i pris och når maxbegränsning på 10 procent av fondens värde. Det finns ett tiotal teknikfonder i Avanzasfondutbud som äger mellan 8,5 och 10 procent i Nvidia.

I år har sannolikt passiva indexfonder och börshandlade fonder stått för den största andelen av nettoinflödet till AI-relaterade aktier.

Efter ett års stark kursuppgång är det idag något annorlunda tonläge bland investerarna. Vissa hävdar att vi befinner oss i en AI-bubbla, medan andra pekar på koncentrationsrisken hos ett fåtal stora bolag som utgör en allt större andel av världens börsvärde och ser det som en fara i sig.

Den amerikanska investmentbanken Bofa Securities skriver i en kommentar att nettoutflöden från teknikfonder var det största någonsin under förra veckan, vilket var den första veckan med nettoutflöde på nio veckor.

Vi på Placera frågar oss om det är början på en ny trend eller bara en tillfällig händelse då vissa investerare tar hem kortsiktiga vinster. Både USA-börserna och tekniksektorn anses vara överköpta på kort sikt, vilket brukar justera sig med vinsthemtagningar och möjlig återhämtning.

USA-börserna intar andraplatsen på listan över mest överköpta börser efter Tokyobörsen när de rankas utifrån avvikelsen från sitt 200-dagars snittvärde. Den globala tekniksektorn intar förstaplatsen i samma typ av ranking, följt av den globala banksektorn.

Ett annat intressant tecken som Bofa Securities lyfter fram är kvoten mellan halvledaraktieindexet SOX jämfört med det breda S&P 500-indexet. Skillnaden är på den högsta nivån sedan mars 2000, precis då internetbubblan vid millenieskiftet började kylas av.

Dessa indikatorer bidrar till listan över bubbelvarningar. Teknikaktier, representerade av Magnificent 7, hör till Bofa Securities mest överbelastade handelsalternativ med en rekordandel på över 60 procent av de tillfrågade.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och SoundcloudTop of Form

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -