Ett köpvärt tyskt halvledarbolag

Aktieanalys Tyska Aixtron handlas fortfarande på samma nivåer som vid rapportraset i slutet på februari. En slopad guidning och osäkerhet kring framtida intäkter skickade ner aktien 20 procent. Men framtida vinstökning är att vänta, frågan är bara när.

Aixtron har skördat stora framgångar genom försäljning av maskiner som används vid tillverkning av avancerade halvledare. Den ökade efterfrågan på nya generationens halvledare förklaras av allt högre krav på komponenter som klarar höga temperaturer, är energieffektiva och små till storleken. Viktiga egenskaper när transportfordon ska laddas eller eller datahallar driftas.

Axitrons aktie och intäkter har varit volatila, främst på kvartalsbasis, men även på årsbasis. Ett högt beroende av kinesiska marknaden och några större kunders volymökning intäktsströmmarna svåra att estimera. Det är också de två enskilt viktigast förklaringarna från bolaget om varför de valt att sluta ge prognoser kring orderbokens framtida storlek.

Maskinerna används även för tillverkning av komponenter till skärmar som finns i smarta klockor och surfplattor. Micro-LED är den senaste tekniken som förväntas kommersialiseras kommande år när konsumentprodukterna innefattar fler funktionaliteter och batteritiden utmanas.

Rapportraset i slutet på februari var inte första raset aktieägarna fått uppleva det gångna året I första kvartalet 2023 synliggjordes nackdelen med ett högt beroende av försäljning till Kina. Bolaget hade då utmaningar med exportlicenser, vilket resulterade i uteblivna intäkter på maskiner som var färdiga för leverans.

Och det är inte första gången inblandning från Kina skapat rubriker kring Aixtron. När en kinesisk fond år 2016 försökte köpa Aixtron stoppade den amerikanska regeringen affären med hänvisning till säkerhetsrisker. Aixtrons maskiner hade nämligen tillverkat halvledare som finns i USAs militärutrustning.

För fjolåret summerades intäkterna till 630 miljoner euro, vilket innebar en tillväxt på 36 procent. En rörelsemarginal på 25 procent resulterade i vinst per aktie om 1,29 euro, vilket innebar en tillväxt om 45 procent, jämfört med 2022.

Vinsttillväxten var kraftig under 2023 och att börsvärdet kapats med mer än en tredjedel i år kan tyckas förvånande. Innan rapporten handlades aktien till cirka 27 gånger vinsten för 2023, för att nu handlas till cirka 20 gånger vinsten för 2023. Inte avskräckande högt, men lång ifrån billigt för ett bolag som med osäkerhet i intjäningen, förväntad nolltillväxt i år och låg andel serviceintäkter.

På fem och tre år har aktieägarna fått betalt för långsiktiga intjäningen med en uppgång på 230 respektive 40 procent inklusive utdelning.

För 2024 guidar Aixtron för intäkter mellan 630 och 720 miljoner euro samtidigt som brutto- och rörelsemarginaler förväntas ligga i linje med senaste åren. Enligt bolagets vd Felix Grawert kan exportlicenser och fördröjningar i volymtillväxt hos kunder resultera i intäkter i lägre intervallet medan ett mer normalt år förväntas generera intäkter i det högre spannet kring 720 miljoner euro.

Aixtron 2023A 2024P 2025P
Intäkter, MEUR 630 675 810
EBIT, MEUR 157 196 218
Res. efter skatt, MEUR 144 156 201
Vinst per aktie, EUR 1,29 1,36 1,8
P/E 20 19 14

Källa: Placera/Bolaget

Intäkter och marginaler i mitten av prognosintervallet skulle innebära ett EBIT-resultat på 167 miljoner euro och en vinst per aktie strax över fjolårets 1,29 euro. För 2025 pratar Grawert om en mer kraftig tillväxt drivet av nästa våg av ökad efterfrågan på mer avancerade halvledare.

När Aixtron tidigare ökat intäkter och vinst ordentligt har det handlat om minst 35 procent på årsbasis.

Om bolaget nästa år lyckas öka intäkterna med 20 procent och samtidigt höjer rörelsemarginalen ett par procentenheter hamnar vinsten på 1,8 euro per aktie. Det är drygt 30 procent högre än rimliga förväntningar på 2024. Aktien värderas då dessutom till 14 gånger vinsten för 2025 i en sådan skiss.

En vinsttillväxt likt tidigare år sänker vinstmultipeln relativt snabbt några år ut. Men med volatila intäkter och högt beroende av Kina kommer aktiemarknaden inte att betala höga vinstmultiplar på framtida vinsterförväntningar.

Det skapar dock möjligheter för investerare som har en lång horisont där en mångårig tidsserie av årsvinster till slut betalar sig. Aixtron är dessutom marknadsledare i sin nisch, har en väsentlig nettokassa och är nu efter nedgången på  värderat på nivåer där det är värt ett köp.  

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AIXTRON SE Köp 25,56 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -