Riskfyllt att gå mot blankarna

Kommentar Många av Stockholmsbörsens mest blankade bolag har havererat. Att gå emot blankarkollektivet kan vara lockande, och dessutom lönsamt i enstaka fall. Placera har gått igenom utvecklingen för de bolag med högst andel av sitt kapital i händerna på blankarna.

För blankarna, som på Stockholmsbörsen letar framtida kurskollapser, är hotell, samhällsfastigheter och bostadsutvecklare högst upp på agendan. Gemensamt för dessa bolag är att de är i branscher som präglas av hög belåning.

Hög skuldsättning, krav från långivare och ett vikande kassaflöde är en dyster kombination för långsiktiga aktieägare. Det kan uppnås oavsett branschtillhörighet och skapas enklast genom en styrelse och ledning med ambitionen att öka vinsten via stora, kortsiktiga och skuldfinansierade förvärv.

Den som lyckas bedöma risken i balansräkningen och samtidigt estimera hur dagens, till synes låga skuldsättningsgrad, skenar när intjäningen faller, kan skapa goda resultat på nedsidan. Steget från ränteförvaltare till blankare är rimligtvis inte långt.

Källa: Holdings & Infront. Observera att utvecklingen baseras på priser från stängning i fredags.

Det totalt blankade kapitalet är summan av de blankningspositioner som måste rapporteras till tillsynsmyndigheten och de mindre positioner som måste offentliggöras, men inte rapporteras. Vid senaste rapporten hade Scandic en utestående konvertibel på cirka 1,2 miljarder kronor. Den fulla utspädningseffekten vid konvertering uppgår till nästan 28 miljoner aktier, vilket kan jämföras med det totala antalet blankade aktier som uppgår till cirka 32 miljoner.

Intrum, Embracer, SBB och Sinch är bolagen som utvecklats sämst på tre år. På ett år har Hexatronic presterat sämst bland aktierna med hög andel blankat kapital, tätt följt av SBB och Intrum. Vilket framgår av tabellen är mätperioden avgörande för både blankarnas och aktieägarnas resultat. Intrum, Embracer och SBB är har haft negativ avkastning oavsett vald tidsperiod i tabellen.

Källa: Holdings & Infront. Observera att utvecklingen baseras på priser från stängning i fredags.

I analystjänsten Holdings finns data gällande totalt blankat kapital från och med sista januari 2020. I början på 2020 rusade börsen mot nya rekordnivåer för att bara månader senare falla handlöst på grund av skräcken för pandemins konsekvenser. Vid ingången av 2020 var Fingerprint, JM och Intrum Stockholmsbörsens mest blankade aktier.

Majoriteten av de bolag som för fyra år sedan var högt upp på listan gällande blankat kapital har haft en dyster börsresa fram till idag.

Saab och Mycronic har däremot stigit kraftigt sedan januari 2020 samtidigt som blankningen minskat väsentligt. Per utgången av förra veckan var den totala blankningen i Saab 2,5 procent och i Mycronic 0,75 procent.

Saab och Mycronic har gynnats av två tydliga strukturella trender. Saab av en ökad efterfrågan på vapen och krigsmaterial medan Mycronic gynnats av en ökad efterfrågan på bildskärmar och produkter med elektronikinslag.

Källa: Bolagen

Båda bolagen hade en nettokassa på cirka 2 miljarder kronor vid utgången av 2023, vilket kan kan sättas i relation till Saabs börsvärde på 126 miljarder kronor och Mycronics börsvärde på 34 miljarder kronor. 

Oavsett andelen blankat kapital är balansräkning och framtida kassaflöden två viktiga faktorer för bolaget och aktiens utveckling framöver.

Med en nästan obegränsad nedsida har blankarkollektivet ofta gjort hemläxan. Ska du själv gå emot säljflödet bör du själv ha en tydlig uppfattning om framtida kassaflöden och skuldsättningsgrad. En svår övning som kräver antaganden av flertalet framtida parametrar utanför bolagets egen kontroll.

En enklare strategi är att konsekvent hålla sig undan bolag där andelen blankat kapital är högt. Men var då beredd på att missa ett par aktier som har bra förutsättningar att stiga kraftigt kommande år.

Stockholmsbörsens mest blankade bolag

Bolag Totalt DTC (Primärmarknad)
Scandic Hotels Group -16,7% 47
SBB Norden B -15,8% 10
Embracer Group B -12,7% 16
JM -12,5% 25
Intrum -11,5% 5
Elekta B -11,5% 42
Securitas B -8,9% 44
Hexatronic Group -8,8% 10
Sinch -8,4% 10
Mips -8,4% 32
Avanza Bank -8,3% 34
Orrön Energy -8,3% 15
Beijer Ref B -8,1% 67
PowerCell Sweden -8,0% 19
Calliditas Therapeutics -7,4% 17
Electrolux B -7,1% 12
Truecaller -7,0% 36
Hansa Biopharma -6,7% 21
Nibe Industrier B -6,2% 23
H&M B -5,8% 28

Källa: Holdings, 2024-03-25

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -