Värdebolag bästa strategin på EM

Fondkommentar Det har varit några tuffa år för värdeinvesteringar på tillväxtmarknaderna, men höjer vi blicken så visar det sig att under de senaste 25 åren har värdeaktier varit den bästa strategin. Det säger Sang Hoon Lee, tillväxtmarknadsförvaltare på Eastspring Investments med huvudkontor i Singapore.

Sang Hoon Lee

”Tillväxtaktier har faktiskt varit den sämsta strategin på de globala tillväxtmarknaderna sedan millennieskiftet visar det sig när vi ser på datapunkter, vilket kan överraska många investerare, säger Sang Hoon Lee.

Vad beror det på att tillväxtaktier haft det särskilt tufft på tillväxtmarknaderna och värdeaktier klarat sig bättre?

”På tillväxtmarknader som ofta är mindre effektiva och mindre mogna jämfört med de utvecklade finansmarknaderna är det vanligt med en högre andel oerfarna investerare. De oerfarna investerarna lockas ofta till populära tillväxtaktier som redan har haft en betydande kursuppgång, och de betalar tyvärr ofta överpriser när de går in i marknaden. Den bristande bedömning av värderingar eder till att de förlorar betydande summor pengar, särskilt om de går in i marknaden sent i en kursuppgångsfas.”

”Det är just denna dynamik som gör att värdeinvesteringar fortfarande kan vara och sannolikt är en framgångsrik strategi på tillväxtmarknader. Genom att fokusera på underprisade aktier som handlas under deras verkliga värde kan investerare undvika att betala för mycket och öka sina möjligheter till lönsamhet när marknaden så småningom upptäcker det verkliga värdet av dessa tillgångar. Det är därför värdeinvesteringar fortfarande är en lockande och relevant strategi på tillväxtmarknader.”

Värdeaktier hade några tuffa år 2015 till 2020, vad talar för att värdeaktier ska fortsätta utvecklats väl kommande år?

”Under perioden 2015-2020 befann vi oss i en extrem situation där räntorna var nära noll. Många investerare använde nollränta som diskonteringsränta, vilket ledde till en situation där tillväxtaktier blev populära och värdeaktier hade det svårt. Emellertid, i en mer normal räntemiljö tenderar stock-picking och värdeinvesteringar att prestera bättre. Nu ser vi att centralbankerna håller på att normalisera räntorna, vilket kan gynna värdeaktier när diskonteringsräntorna stiger.”

”Under de senaste två åren har vi faktiskt sett att värdeaktier har presterat starkt igen, vilket bekräftar att den här strategin fungerar som den gjorde tidigare. Även om värdeaktier på tillväxtmarknaderna har haft en uppgång under de senaste två åren är de fortfarande relativt lågt värderade. Detta indikerar en positiv framtid för globala tillväxtmarknadsaktier i allmänhet, eftersom de fortfarande erbjuder attraktiva värderingar jämfört med andra tillgångar.”

Du säger att värderingen på tillväxtmarknaderna är relativt attraktiv, men finns det inte marknader som Indien som är högt värderat?

”De globala tillväxtmarknader är för närvarande historiskt sett väldigt prisvärda jämfört med de utvecklade aktiemarknaderna, både när det gäller P/E-förhållande och Pris/bokfört värde. Pris/bokfört värde handlas nu 15 procent under sitt historiska genomsnitt relativt de utvecklade marknaderna, vilket är den lägsta nivån på 17 år.”

”Värderingsgapet mellan olika tillväxtmarknader är för närvarande stort. Det skiljer sig markant mellan de billigaste och dyraste marknaderna. Indien, Saudiarabien och Malaysia tillhör de dyraste marknaderna för närvarande, medan Kina och ett tiotal andra marknader är billigare än de vanligtvis är. Indien är särskilt dyr. Indiska bolag som vanligtvis handlas till en premie på mellan 40 till 50 procent jämfört med globala tillväxtmarknadsaktier, nu är premien runt 90 till 100 procent, vilket är historiskt högt. Å andra sidan finns det mycket som tyder på att indiska bolag förväntas ha en mycket stark vinstillväxt de kommande åren, vilket gör att om man lyfter blicken så verkar värderingen mer rimlig.”

”Samtidigt tror vi att de utvecklade aktiemarknaderna, där USA-börserna dominerar, kan vara högt värderade eller till och med övervärderade. S&P 500-index har ett P/E-förhållande på 20 och Nasdaq-indexet ett P/E-förhållande på 25.”

Undviker ni Indien vid dagens relativt höga värdering?

”Som sagt, den underliggande vinsttillväxten de närmaste åren är stark, vilket förväntas leda till betydande nedgångar i värderingen. Faktum är att det finns flera värdebolag på den indiska marknaden som vi tror har en betydande potential för kursuppgång. Ett exempel är Indus Indo Bank. Trots dessa möjligheter väljer vi ändå att undervikta Indien i både våra tillväxtmarknadsfonder.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -