Guldpriset räddar evighetsportföljen

Evighetsportföljen 2024 har evighetsportföljen klarat sig hyggligt. Särskilt den starka uppgången i guldpriset har gynnat portföljen under inledningen av året.

2023 steg evighetsportföljen med 8,6 procent. 2023 var det tillgångsslagen aktier och guld som presterade bäst. Hittills under 2024 är det precis samma trend som fortsatt.

Hittills i år är uppgången för guldpriset 15,6 procent medan S&P 500 är upp drygt 6 procent. Portföljen rör sig precis så som det är tänkt. Inflationen i USA har överraskat på uppsidan och i inflationsperioder är det guld och aktier som bör gå bäst.

Samtidigt har långa statsobligationer, helt enligt skolboken, gått mycket svagt med en nedgång på hela 10 procent. Långa statsobligationer bör gå starkast under perioder med deflation.

Helårsavkastningen förra året på 8,6 procent är exakt den genomsnittliga årliga avkastningen sedan starten 1972.

Evighetsportföljen bygger på en defensiv strategi som gett positiv avkastning alla år utom fem sedan 1972.

Evighetsportföljen utvecklades av Harry Browne. Han var politiker, finansrådgivare och författare. I första hand tog han fram konceptet bakom evighetsportföljen för sig själv och sin egen pension.


Harry Browne.

Tanken var att bevara pengarnas värde och ge avkastning i alla typer av marknader. För att göra det delade Browne upp konjunkturcykeln i de fyra delarna: uppgång, nedgång, inflation och deflation.

Utifrån dessa olika typer av marknader gick han sedan igenom historiskt vad som gått starkast i respektive svagast och satte sedan samman en portfölj med vardera 25 procent i tillgångsslagen aktier, guld, långa- respektive korta statsobligationer.

Enligt Brownes teori är det i uppgångsfasen bäst att äga aktier, i nedgång är det pengar i form av statsobligationer med kort löptid, i inflationsperioder är guld säkrast och i deflationsperioder är det bäst att äga statsobligationer med lång löptid.

Normalt sett är evighetsportföljkonceptet främst mycket framgångsrikt i oroliga marknader. Under finanskrisen 2008 rasade den amerikanska aktiemarknaden med 37 procent. Under samma år steg evighetsportföljen med 2,3 procent.

Ett sätt att bygga evighetsportföljen är köpa en ETF som följer S&P500, långa amerikanska statsobligationer, en guld-ETF och en ETF för korta amerikanska statsobligationer.

Notera att Placera i den här artikeln redovisat avkastningen i USD och använder de amerikanska ETF:erna SPY, TLT, GLD och VGSH som referens att sätta samman evighetsportföljen.

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

År Aktier Guld Långa obligationer Korta obligationer Total avkastning
2024 6,13% 15,60% -10,10% -1% 2,70%
2023 24,3% 12,3% -2,3% 0% 8,57%
2022 -20% 0% -33% -5% -14,30%
2021 27% -4% -6% -1% 4,10%
2020 4% 34% 25% 2% 16,10%
2019 28% 20% 14% 0% 15,50%
2018 -8% -3% -3% 0% -3,50%
2017 21% 12% 9% 0% 10,40%
2016 14% 7% 0% 1% 5,30%
2015 1% -11% -3% 0% -3,10%
2014 15% -4% 27% 0% 9,50%
2013 29% -29% -12% 0% -3,00%
2012 14% 4% 4% 0% 5,60%
2011 1% 10% 35% 1% 11,90%
2010 13% 26% 9% 2% 12,70%
2009 23% 24% -20% 1% 7,00%
2008 -36% 2% 32% 6% 1,00%
2007 5% 32% 10% 7% 13,60%
2006 14% 19% 1% 4% 9,40%
2005 5% 20% 8% 2% 8,80%
2004 11% 5% 10% 1% 6,50%
2003 24% 19% 4% 3% 12,50%
2002 -22% 25% 17% 8% 6,80%
2001 -10% 0% 4% 8% 0,60%
2000 -9% -6% 20% 9% 3,50%
1999 21% 0% -9% 2% 3,60%
1998 28% -1% 13% 7% 11,80%
1997 33% -22% 14% 6% 7,90%
1996 21% -5% -1% 4% 4,80%
1995 37% 1% 30% 12% 20,00%
1994 1% -3% -7% -1% -2,40%
1993 10% 17% 17% 6% 12,70%
1992 10% -6% 7% 7% 4,40%
1991 34% -10% 17% 10% 13,00%
1990 -6% -2% 6% 9% 1,60%
1989 29% -3% 18% 8% 13,00%
1988 18% -16% 9% 6% 4,30%
1987 2% 22% -3% 6% 6,40%
1986 16% 21% 24% 12% 18,10%
1985 32% 5% 31% 13% 20,20%
1984 4% -20% 15% 13% 3,10%
1983 22% -17% 0% 8% 3,50%
1982 21% 15% 40% 19% 23,60%
1981 -4% -33% 2% 19% -4,20%
1980 32% 15% -4% 14% 14,20%
1979 23% 126% -2% 10% 39,30%
1978 7% 37% -2% 5% 11,90%
1977 -4% 22% -1% 3% 5,10%
1976 27% -5% 17% 9% 11,80%
1975 38% -28% 9% 8% 6,80%
1974 -27% 72% 4% 9% 14,40%
1973 -18% 71% -1% 6% 14,30%
1972 17% 49% 5% 4% 18,60%
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -