Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Nyfosa, Torax, Sandvik och Getinge finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Haki Safety, som tidigare hette Midway, redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (19). Nettoomsättningen uppgick till 242 miljoner kronor (355). Organiskt minskade omsättningen med 27 procent.

Rörelseresultatet blev 7 miljoner kronor (32) där engångsposter om 5 miljoner kronor avseende avyttringen av FAS Converting Machinery påverkade resultatet negativt.

Resultatet före skatt blev 4 miljoner kronor (25).

Fastighetsbolaget Nyfosas totala intäkter uppgick till 922 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med 901 miljoner kronor.

Driftnettot blev 579 miljoner kronor. Här var 571 miljoner väntade. Förvaltningsresultatet uppgick till 256 miljoner kronor, jämfört med 303 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till -267 miljoner (-522).

Nettoresultatet blev 3 miljoner kronor (-333).

Nyfosa upprepar att förvaltningsresultatet för 2024 beräknas uppgå till 1.200 miljoner kronor efter ränta på hybridobligationer.

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett ebita-resultat på 11 miljoner euro för det första kvartalet 2024 (12,7). Ebita-marginalen blev 15,5 procent (18,7).

Nettoomsättningen uppgick till 70,9 miljoner euro (67,8). Den organiska tillväxten uppgick var -6 procent. Orderingången var 72,3 miljoner euro (69,9).

Rörelseresultatet blev 10,2 miljoner euro (12,2). Resultat efter skatt låg på 6,7 miljoner euro (8,9).

Troax vd Thomas Widstrand beskriver det första kvartalet 2024 som "ungefär som en fortsättning på fjärde kvartalet med undantag av att resultatet är lägre". Det skriver han i delårsrapportens vd-ord för det första kvartalet.

"Orderingången började svagt efter årsskiftet, men har successivt förbättrat sig under perioden", skriver han vidare.

Justerat för valuta och förvärv minskade Troax orderingång med 7 procent.

"Detta hänförs i huvudsak till en negativ påverkan på efterfrågan i Norden på grund av den vikande byggkonjunkturen samt att den förväntade ökningen av order från bilindustrin i USA, inte kom som planerat", skriver han.

Troax räknar inte med att bolaget förlorat marknadsandelar utan att det rör sig om en förskjutning i tiden.

Troax kassaflödet har varit lågt under första kvartalet, "men förväntas att förbättra sig under året", uppger Thomas Widstrand.

Verkstadsbolaget Sandviks justerade ebita-resultat blev 5.281 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 5.866 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Försäljningen var 29.002 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 30.410 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent, jämfört med väntade -0,8 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev 18,2 procent, vilket kan jämföras med väntade 19,3 procent och med Sandviks finansiella mål som är intervallet 20–22 procent.

Sandviks orderingång uppgick till 31.981 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 31.671 miljoner kronor. Den organiska orderingångstillväxten var -5 procent. Analytikerna hade räknat med -6,3 procent.

De jämförelsestörande posterna var -2.509 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på -2.400 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultatet (ebit) uppgick till 2.194 miljoner kronor, mot väntat 2.990 miljoner kronor

Sandviks organiska intäkter minskade i det första kvartalet med 5 procent, främst till följd av kalendereffekter och tidpunkter för leveranser i bolagets långcykliska verksamheter. Det skriver bolagets vd Stefan Widing i delårsrapporten för det första kvartalet.

"En robust orderbok kommer dock att stödja fortsatt sunda nivåer av organiska intäkter framöver", tillägger han.

Den lägre justerade ebita-marginalen i kvartalet, 18,2 procent att jämföra med 19,8 procent motsvarande period året före, förklarar Sandvik-vd:n med att temporärt lägre volymer i kvartalet inneburit en lägre täckningsgrad av försäljnings- och administrationskostnader.

För Sandvik Manufacturing and Machining Solutions var utvecklingen för den dagliga orderingången under de två första veckorna i april stabil jämfört med första kvartalet, framgår det också av rapporten.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 842 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 770 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7.513 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 7.576 miljoner.

Orderingången uppgick till 8.059 miljoner kronor. Förväntat var 7.846 miljoner.

Getinge förväntar sig fortsatt att nettoomsättningen för helåret 2024 ökar med 2-5 procent organiskt. Analytikernas förväntningar enligt Infront låg inför rapporten på en organisk omsättningsökning på 3,7 procent under 2024.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -