Nya PPM: Risk för småbolagsstök

Pension Just nu sker en stor omställning av PPM-systemet. Placera reder ut vad det kan få för betydelse på marknaderna och för fondspararna.

Premiepensionen ska ändras från att ha ett stort fondtorg med över 500 fonder till cirka 200 till 250, upphandlade fonder. Att det är en stor sak för fondbolagen råder inget tvivel om, men frågan är vad det kan få för konsekvenser i övrigt.

Det kommer att vara cirka 30 olika kategorier som upphandlas till det nya fondtorget (idag är det 33 inklusive det statliga förvalet AP7). Vilka alla dessa blir är ännu inte annonserat, men upphandlingen för aktivt förvaltade nordiska fonder med stora och medelstora bolag respektive småbolag kommer att annonseras härnäst. Tidigare utgjorde Norden en fondkategori.

En del av upphandlingarna har kommit i gång och beslut om tilldelning har kommit i kategorin ”aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag”.

Upphandlingarna som pågår nu är kategorierna som rymmer passivt förvaltade global- och Europafonder. Stora utflöden är förstås alltid besvärligt för en förvaltare att hantera, men dessa fonder är med stor sannolikhet inte de som kommer att drabbas hårdast när PPM-utbudet ska krympa.

Konsekvenserna för enskilda fonder, och de andelsägare som blir kvar, av att bli utesluten från Premiepensionens fondtorg beror på hur stor andel av det förvaltade kapitalet som kommer från PPM-systemet och på vilken typ av fond det är. Ju mer likvida tillgångar, desto mindre potentiell påverkan på övriga andelsägare.

De fondsparare som blir kvar är de som får stå för notan. En fondförvaltare hanterar in- och utflöden genom att köpa och sälja aktier och det i sin tur gör att kostnader drabbar de befintliga andelsägarna. Det kan vara courtage och spreadar mellan köp- och säljkurser exempelvis.

Om en aktie har dålig likviditet – och om ett stort antal ska säljas på marknaden – kan det skapa ett säljtryck på kursen, inte bara vid själva säljtillfället, utan även före, eftersom potentiella köpare kan utnyttja situationen till att köpa till en lägre kurs.

Således torde svenska småbolagsfonder och företagsobligationsfonder vara de som kan påverkas mest – givet att de är stora i PPM alltså. På det viset kommer förmodligen företagsobligationsfonderna inte vara så drabbade, eftersom få av dem har en betydande andel i PPM vad Placera kan erfara.

Snarare kommer det nog vara småbolagsfonder vars uteslutning kommer att innebära de mer komplicerade processerna – och störst risk för att det drabbar övriga andelsägare och påverkar enskilda aktiekurser.

Det är fondbolaget som ansvarar för att det ska bli bra för alla andelsägare i fonden.

”I de enklaste fallen lägger vi bara en säljorder och får pengar enligt den normala handelscykeln”, säger Erik Fransson, kanslichef på Fondtorgsnämnden.

Erik Fransson

”Sen kan det vara så att vi i vissa fall är en ganska stor kund hos fondbolaget och då kan vi tycka att det finns alternativa lösningar än att sälja allt på ett bräde. Vi kan vara flexibla och till exempel dela upp säljordrar i flera mindre delar.”

Själva genomförandet av försäljningen utförs av Pensionsmyndighetens fondhandelsenhet. Det är också de som kommer att ha dialogen med fondbolagen om hur försäljningarna ska gå till.

Erik Fransson tror inte att omställningen till ett mindre antal upphandlade fonder kommer att få särskilt stora effekter på marknaden.

”Man ska komma ihåg att det som säljs också ska stanna på samma marknad.”

Men tror du inte att det kan bli en viss typ av aktier och obligationer som säljs och sedan inte köps i så stor utsträckning om det endast är fonderna av bäst kvalitet som blir kvar i systemet?

”Det är återigen fondförvaltarna som får göra en bedömning av hur man gör det på bästa möjliga sätt. Det är deras ansvar att ha en fond som är tillräckligt likvid och klarar man inte av att utföra en fondorder är det fondbolagets ansvar att tydliggöra detta så får vi se vad vi kan göra från vår sida.”

Det är inte första gången ett stort antal fonder ska försvinna från PPM:s fondtorg. I steg 1 var det kring 300 fonder som avvecklades vars PPM-kapital flyttades över till AP7 Såfa.

”Då hade vi vissa processer som pågick i flera månader”, säger Erik Fransson.

”Så det finns en vana att hantera det här. Det är inget nytt då, vi tidigare sagt upp fonder som haft miljarder i systemet. Det är också något som sker hela tiden på marknaden när stora försäkringsplattformar placerar om kapital.”

Placera tycker generellt att man som fondsparare ska vara försiktig med svenska småbolagsfonder som är för stora.

Fondtorgsnämnden kan inte svara på ifall det kommer att vara ungefär lika många fonder i varje kategori. Skulle det vara lika många som den kategori som redan upphandlats kommer det vara runt sex småbolagsfonder kvar – det ska jämföras med nuvarande 14 vars värde tillsammans uppgick till nära 38 miljarder kronor vid årsskiftet – och det är alltså bara PPM-kapitalet.

Men då ska tilläggas att 90 procent av PPM-pengarna ändå ligger hos de sex största fonderna i dagsläget.

*AUM per 31 december 2023

”För oss handlar det om att hitta en balans mellan lagkraven för att uppnå bästa möjliga kompromiss i varje enskild kategori”, säger Viktor Ström, kommunikationsansvarig på Fondtorgsnämnden.

Viktor Ström

”Lite förenklat kan man se det som att färre fonder i en kategori generellt ger ett lägre pris, högre kvalitet och ökad kontrollerbarhet, medan fler fonder ger ökad valfrihet och bättre kapacitet.”

Småbolagsfonder som vuxit och blivit väldigt stora tenderar att investera i större och mer likvida bolag, vilket gör att man kanske inte får den exponering mot mindre bolag som man tänkt sig. Det skulle således kunna väcka frågan om det överhuvudtaget är rimligt att ha en svensk småbolagsfond i sitt PPM-sparande.

Hur kommer kapitalet från uteslutna fonder, vars sparare inte aktivt väljer nya fonder, att fördelas?

”Det kommer att bli en jämn fördelning bland de upphandlade fonderna”, säger Erik Fransson.

Hur mycket roll spelar avkastningshistoriken?

”Väldigt lite, vi utgår inte från topplistor. Däremot använder vi historiken för att se hur förvaltaren hanterar portföljen och ifall förvaltaren faktiskt skapar mervärde eller bara ligger i en sektor med högre riskpremie. Vi är medvetna om att inte ens den bästa förvaltaren alltid kommer att leverera överavkastning.”

Mellan upphandlingstillfällena kommer det gå max tolv år, men den första avtalstiden är på sex med en möjlighet att förlänga.

”Vi har ett granskningsansvar efter att upphandlingen är klar, så vi kommer löpande granska fonderna och säkerställa att kvaliteten är lika hög under hela avtalsperioden.”

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -