Fonden med unikt lång kontinuitet

Fondanalys DNB Teknologi investerar i teknik-, media-, och telekomföretag över hela världen. Fonden har överpresterat under lång tid. Kontinuiteten är slående. Fonden har inte bytt förvaltare på 23 år.

Det verkligt unika med DNB Teknologi är att förvaltarna har varit med så länge i samma fond. Sverre Bergland började förvalta fonden redan 2001 och Anders Tandberg-Johansen kom in hösten 2002. Sedan har Erling Thune kommit med i teamet 2011 och Erling Kise från och med 2014.

Sedan starten 2001 har fonden avkastat drygt 5000 procent. Under de senaste fem åren har fonden avkastat 148 procent. Hittills i år summeras uppgången till 21 procent.

  I år 1 år 3 år 5 år
Avkastning 21,46% 34,83% 68,88% 148,51%


Förvaltarteamet tenderar att investera i mindre, undervärderade företag jämfört med andra jämförbara fonder med fokus på globala teknologibolag. Fonden har också lägre exponering mot så kallade momentum-aktier. Det gör att volatiliteten är lägre än i jämförbara fonder.


Sverre Bergland.

DNB Teknologis huvudsakliga inriktning är att investera globalt i företag verksamma inom teknologisektorn. Det innebär att man investerar i företag som utvecklar och tillverkar hårdvara, mjukvara, halvledare, molntjänster, e-handel och sociala medier.

Fonden är i artikel 8-kategorin. Det betyder att fonden har en relativt hög hållbarhetsprofil. Fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål.

Portföljen är relativt koncentrerad. Sammantaget har man investerat i 65 bolag. De tio största innehaven står för 54,4 procent av totalen.

Största innehavet i fonden idag står sociala mediejätten Meta för. Meta driver plattformar som Facebook, Instagram och WhatsApp. Meta står för runt 8 procent av det totala fondvärdet.

Näst största innehavet är Googles moderbolag Alphabet. 7,6 procent av fonden finns investerad i Alphabet.

Tredje respektive fjärde största innehaven är i finska Nokia och svenska telekombolaget Ericsson. Innehaven representerar lite drygt 7 procent vardera i fonden. Just innehaven och övervikten i Nokia och Ericsson visar att förvaltarna tänker konträrt och annorlunda. Både Ericsson och Nokia har under de senaste åren varit några av de minst heta aktierna i techsektorn.

Andra stora innehav i fonden är: Microsoft, Western Digital, Nvidia, Mastercard, Visa och Sony Group.

DNB Teknologi har ett förvaltat kapital på 68 miljarder kronor. Den årliga förvaltningsavgiften är 1,3 procent.

DNB Teknologi S är en aktivt förvaltad teknologifond med fokus på undervärderade och delvis lite mindre företag jämfört med andra liknande fonder. Fonden kännetecknas av låg volatilitet, hållbarhetstänk och ett mycket stabilt förvaltarteam som över tid överpresterat. Fondens starka förvaltning och relativt låga avgift gör den attraktiv för långsiktiga investerare som söker stabil avkastning inom techsektorn.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
DNB Teknologi S Köp 162,69 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -