Vindkraft med chans till uppvärdering

Kommentar EQT-budet på Ox2 innebär att ett av börsens bolag inom vindkraft försvinner. Kvar finns däremot Arise som senaste åren levererat rekordvinster och fortfarande värderas lågt.

Åsikterna gällande lönsamheten inom vindkraft går ofta isär. De som undviker sektorn hänvisar gärna till politiska risker, ett högt väderberoende och en fundamental utmaning där intjäningen urholkas när produktionsförhållanden är som bäst.

De som i stället talar för vindkraften hänvisar gärna till låg produktionskostnad, miljöaspekter och en ökad efterfrågan på el från bland annat industrin. Teknikutvecklingen förväntas dessutom åtgärda nuvarande utmaningar med slagig produktion.

I mitten på maj offentliggjorde riskkapitalbolaget EQT ett kontantbud på Ox2. Det projektbaserade energibolaget har utvecklat och sålt flest vindkraftparker i Europa. Bara tre år efter att riskkapitalbolaget Altor börsnoterade Ox2 på 60 kronor per aktie, offentliggjordes budet från EQT på just 60 kronor per aktie.

Den korta tiden som börsnoterat bolag, var likt intjäningen på kvartalsbasis, volatil. Högsta avslutet i aktien var på 110 kronor och som lägst på 33 kronor. Budet på 60 kronor per aktie värderar Ox2 till cirka 14 gånger vinstestimaten i Factset och cirka 10 gånger den förväntade vinsten för nästa år.

Kvar inom vindkraft på aktiemarknaden finns Arise. Bolaget grundades för nästan 20 år sedan och aktierna noterades år 2010. Börsvärdet uppgår till nästan 2 miljarder kronor, att jämföra med Ox2 med nuvarande börsvärde på 16 miljarder kronor. Största ägare i Arise är finansmannen Johan Claesson och Axel Johnson-bolaget Altocumulus. Tillsammans kontrollerar de drygt 40 procent av rösterna och kapitalet.

Arise finns i hela värdekedjan, vilket innebär att bolaget gör allt från prospektering och tillståndsprocesser till byggnation, produktion och förvaltning.

År 2022 förändrades framtida förutsättningar när rekordförsäljningen av Kölvallen genomfördes. Arise gick då från nettoskuld på nästan en halv miljard kronor till en nettokassa på nästan 300 miljoner, vilket skapade hög flexibilitet i framtida investeringsalternativ och strategi. Samma år var resultatet per aktie nästan 19 kronor, vilket kan jämföras med dagens aktiepris på cirka 45 kronor.

År 2021A 2022A 2023A Q124A
Nettoomsättning, Mkr 341 1 164 503 112
Ebitresultat, Mkr 79 790 223 54
Resultat, Mkr 57 772 200 46
Resultat per aktie, SEK 1,49 18,6 4,65 1,14

Källa: Bolaget

Projektutvecklingen med stor variation i intjäning har jämnats ut av den egna elproduktionen som dessutom gynnats av senaste årens ökade elpriser. Trots tydliga nedgångar i elpriset sedan toppnivåerna stod den egna produktionen för mer än hälften av intäkterna under årets första kvartal och var med den höga lönsamheten den klart största bidragsgivaren till ebitresultatet. Efter utgången av årets andra kvartal färdigställdes det helägda projektet Lebo som nu kommer att öka bolagets egen produktion med cirka 30 procent.

Ambitionen är att öka frekvensen på projektförsäljningarna för att minska volatiliteten på intäktsströmmarna. På två år ska Arise sälja projekt på totalt 400 MW för att därefter försöka sälja 500 MW per år. I år är ambitionen att sälja minst ett projekt.

De finansiella siffrorna för årets första kvartal var i linje med motsvarande period 2023. Nettoomsättningen uppgick till 112 (107) miljoner, rörelseresultatet 54 (61) miljoner kronor samtidigt som vinsten per aktie summerades till 1,14 (1,16) kronor. Justerat för kapitalbindningen i rörelsen som gav en positiv effekt på nästan 50 miljoner kronor var kassaflöden innan investeringar 72 (74) miljoner kronor och även det i linje med motsvarande period i fjol.

Kursgraf 3 år

Det som däremot ökat väsentligt på årsbasis är storleken på totala projektportföljen. Portföljen, som innehåller projekt långt in i framtiden uppgår nu till drygt 7 100 MW. För att bygga klart samtliga projekt i portföljen krävs ytterligare investeringar på cirka 90 miljarder kronor, vilket innebär att totala portföljen är mindre relevant och snarare ger en indikation på intresset för vindkraft.

Mer intressant är att drygt en tiondel av projekten är i sen utvecklingsfas, vilket ger bra förutsättningar för framtida försäljningar.

Bolaget presenterar även ett justerat eget kapital per aktie som bygger på en årlig prövning om huruvida tillgångar behöver skrivas ned. I denna prövning i fjol bedömdes nyttjandevärdet för produktionstillgångarna överstiga det bokförda värdet med cirka 60 miljoner euro.

Vid utgången av mars i år uppgick justerat eget kapital till 60 kronor per aktie, vilket kan ställas mot dagens aktiepris på cirka 45 kronor. Diskonteringsräntan, som har stor inverkan på bedömda värdet, uppgick vid beräkningen till 8,2 procent. Det kan jämföras med diskonteringsräntan på 3,6 procent som används när SCA värderar sina skogstillgångar.

År 2024E 2025E 2026E
Nettoomsättning, Mkr 497 634 744
Ebitresultat, Mkr 194 285 360
Resultat, Mkr 155 226 297
Resultat per aktie, SEK 3,98 4,67 5,66
P/e 11 9 8
EV/Ebit 13 9 7

Källa: Factset

Arise har senaste året återköpt drygt 2 miljoner aktier, vilket minskat antalet aktier med nästan 5 procent. I maj lanserades ett nytt återköpsprogram på 50 miljoner kronor, vilket på dagens aktiepris innebär att bolaget kan återköpa ytterligare cirka 1,1 miljoner aktier.

Aktiemarknaden avskyr projektbaserade bolag med volatil intjäning. Arise ambition att öka frekvensen på projektförsäljningarna är helt klart rätt strategi, om inte annat än för bolagets värderingsmultiplar.

Oavsett är det svårt att inte fundera över om den kvartalsfokuserade aktiemarknaden är rätt plats för ett bolag likt Arise och hur en större institutionell investerare med längre tidshorisont är lockad till att plocka ut Arise från börsen.  

Än så länge är Arise ett bra alternativ för den investerare med tålamod likt en större kapitalförvaltare och vill få exponering mot ett bolag som gynnas av en ökad efterfrågan på el producerad av vindkraft.

Tillgångarna och kassaflödet värderas lågt, vilket är en bra utgångspunkt och jag behåller tidigare köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Arise Köp 44,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -